30/05: Cập nhật vật phẩm tại máy chủ mới Thái Sơn

Thông báo đến quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Liên quan đến máy chủ mới Thái Sơn, Bổn Trang xin thông báo một số vật phẩm sẽ cập nhật tại đây để hỗ trợ cho hành trình bôn tẩu của quý nhân sĩ thêm thuận tiện và dễ dàng hơn.

Cập nhật vật phẩm tại máy chủ mới Thái Sơn

 • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 30/05/2024
 • Phạm vi áp dụng: Máy chủ mới Thái Sơn
 • Vật phẩm điều chỉnh:  Điều chỉnh tính chất xếp chồng vật phẩm Thăm từ 1 lên 500
 • Vật phẩm bán tại Kỳ Trân Các:
Vật phẩm Ghi chú

Túi lệnh bài truyền kỳ phúc lợi
 • Nguồn gốc: KTC giá 120 tiền đồng
 • Sử dụng: Nhận được 4 truyền kỳ lệnh bài (khóa, HSD: 1 ngày)
 • Tính chất: Không xếp chồng, không bày bán, ném ra
 • Lưu ý:
  • Hàng trang yêu cầu 5 ô trống mới mới có thể sử dụng.
  • Giới hạn mỗi ngày sử dụng 1 túi/nhân vật

Hộp thăm
 • Nguồn gốc: KTC giá 200 tiền đồng
 • Sử dụng: Nhận được 240 thăm (Khóa, HSD: 5 ngày)
 • Tính chất: Không xếp chồng, không bày bán, ném ra
 • Lưu ý: Hành trang yêu cầu trống 2 ô mới có thể sử dụng
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.