28/07: Khuyến mãi đặc biệt Kỳ Trân Các cuối tháng 7

Cuối tháng 7 này, Kỳ Trân Các mở đợt khuyến mãi, giảm giá đặc biệt một số vật phẩm sau đây, quý nhân sĩ nếu có nhu cầu hãy nhanh chân đến sở hữu nhé. Thời gian có hạn, chúc cho bước đường bôn tẩu hành hiệp của nhân sĩ sẽ có thêm nhiều vật phẩm cần thiết, hỗ trợ tích cực và đầy hữu hiệu này nhé.
  • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04h00 - 08h00 ngày 28/07 đến 24h00 ngày 31/07/2022
  • Danh sách các vật phẩm bán: Xem bên dưới.

Danh sách vật phẩm mở bánGiá gốcGiá khuyến mãi
Cửu Thiên Bí Bảo (HSD: 14 ngày) - 25
Lễ Bao Đại Tinh Ngọc (HSD: 7 ngày) 40 30
Chìa Vàng (HSD: 7 ngày) 100 80
Thiên Sơn Đại Thánh Thủy (HSD: 7 ngày) 60 40
Bí Kíp Bạn Đồng Hành ((HSD: 7 ngày) 380 280
Kim tinh 150 120
Tín vật Vũ Hồn 300 100
Tín vật môn phái 300 150
Chìa Khóa Tinh Mỹ (HSD: 7 ngày) 7 6
Chìa Khóa Tinh Xảo (HSD: 7 ngày) 7 6
Chìa Khóa Đồng Hành (HSD: 7 ngày) 7 6
Chìa Khóa Ấn Chiến (HSD: 7 ngày) 7 6
Lang Hạo - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 200 150
Triệu Mãnh - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 400 300
Huyết Chiến Lễ Hộp (HSD: 14 ngày) 200 80
Lễ Bao Hồng Vận (HSD: 7 ngày) 80 70
Lễ Bao May Mắn (HSD: 7 ngày) 15 10
Rương Tinh Thần Thạch (HSD: 7 ngày) 180 100
Diệu Dương Tinh Thạch 100 80
Thiên Niên Hà Thủ Ô - 15
Hộp Quà THĐNB 18 (HSD: 14 ngày)
[sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 3 hộp]
- 200
Hộp Quà THĐNB 19 (HSD: 14 ngày)
[sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 5 hộp]
- 200
Hộp Quà THĐNB 20 (HSD: 14 ngày)
(sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 15 hộp]
- 200
Hộp Quà THĐNB 21 (HSD: 14 ngày)
[sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, 300 Huyền Nguyên, tối đa sử dụng 10 hộp)
- 300
Hộp quà THĐNB 22 (HSD: 14 ngày)
[Sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, 500 Huyền Nguyên. Tối đa sử dụng 10 hộp/nhân vật]
- 350
Hộp Cường Hóa 50 - Tháng 7 (HSD: 14 ngày)
 Khóa, không ném ra, không giao dịch.
 Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 200 Hàn Thiên Thúy Ngọc, 50 Vũ Hoa Thạch. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, không giao dịch]
- 200
Hộp Cường Hóa cấp 100 - Tháng 7 (HSD: 14 ngày)
 Khóa, không ném ra, không giao dịch.
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 200 Trạm Lam Thúy Ngọc, 50 Vũ Hoa Thạch. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, không giao dịch]
- 250
Hộp Ấn Chiến - Tháng 7 (HSD: 14 ngày)
Khóa, không ném ra, không giao dịch.
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 50 Tẩy Luyện Châu. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, có thể giao dịch]
- 200
Hộp Uẩn Linh - Tháng 7 (HSD: 14 ngày)
Tính chất: Khóa, không ném ra, không giao dịch.
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Uẩn Linh Yếu Quyết. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, có thể giao dịch]
- 200
Hộp Minh Chủ - Tháng 7 (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 10 tỷ EXP, 10.000 Chân Nguyên, 500 Huyền Nguyên]
- 350
Hộp quà Định Mạnh Đan (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Định Mạnh Đan (khóa)]
300 230
Hộp quà Huyền Nguyên Đan (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Huyền Nguyên Đan (khóa)]
300 200
Hộp quà Bạch Tinh Ngọc (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Bạch Tinh Ngọc (khóa)]
- 120
Hộp quà Thanh Tinh Ngọc (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Thanh Tinh Ngọc (khóa)]
- 600
Hộp quà Lam Tinh Ngọc (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Lam Tinh Ngọc (khóa)]
- 800
Hộp quà Tử Tinh Ngọc (HSD: 14 ngày)
Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 10 Tử Tinh Ngọc (khóa)]
- 2300
Hộp Ủy Nhiệm Tiêu Cao Cấp (HSD: 14 ngày)
[Sử dụng nhận: 20 Ủy Nhiệm Tiêu Cao Cấp (khóa)]
- 120

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.