Kỳ Trân Các kết thúc khuyến mãi cuối hôm nay - 04/05

Nhân dịp mừng Đại Lễ tháng 4, Kỳ Trân Các mở đợt khuyến mãi, giảm giá đặc biệt một số vật phẩm sau đây, quý nhân sĩ nếu có nhu cầu hãy nhanh chân đến sở hữu nhé. Thời gian có hạn, chúc cho bước đường bôn tẩu hành hiệp của nhân sĩ sẽ có thêm nhiều vật phẩm cần thiết, hỗ trợ tích cực và đầy hữu hiệu này nhé.

  • Thời gian mở bán: Sau bảo trì 04h00 - 08h00 ngày 28/04 đến 24h00 ngày 04/05/2022
  • Danh sách các vật phẩm bán:

Danh sách vật phẩm mở bánGiá gốcGiá khuyến mãi
Cửu Thiên Bí Bảo (HSD: 1 ngày) - 25
Lễ Bao Đại Tinh Ngọc (HSD: 7 ngày) 40 30
Chìa Vàng (HSD: 7 ngày) 100 80
Thiên Sơn Đại Thánh Thủy (HSD: 7 ngày) 60 40
Bí Kíp Bạn Đồng Hành ((HSD: 7 ngày) 380 280
Kim tinh 150 120
Tín vật Vũ Hồn 300 100
Tín vật môn phái 300 100
Chìa Khóa Tinh Mỹ (HSD: 7 ngày) 7 6
Chìa Khóa Tinh Xảo (HSD: 7 ngày) 7 6
Chìa Khóa Đồng Hành (HSD: 7 ngày) 7 6
Chía Khóa Ấn Chiến (HSD: 7 ngày) 7 6
Lang Hạo - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 200 150
Triệu Mãnh - Thiên Thạch (HSD: 14 ngày) 400 300
Huyết Chiến Lễ Hộp (HSD: 3 ngày) 200 80
Lễ Bao Hồng Vận (HSD: 7 ngày) 80 70
Lễ Bao May Mắn (HSD: 7 ngày) 15 10
Rương Tinh Thần Thạch (HSD: 7 ngày) 180 100
Diệu Dương Tinh Thạch 100 80
Thiên Niên Hà Thủ Ô - 15
Hộp Quà THĐNB 18 (HSD: 7 ngày)
[sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 3 hộp]
- 200
Hộp Quà THĐNB 19 (HSD: 7 ngày)
[sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 5 hộp]
- 200
Hộp Quà THĐNB 20 (HSD: 7 ngày)
(sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, tối đa sử dụng 15 hộp]
- 200
Hộp Quà THĐNB 21 (HSD: 7 ngày)
[sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, 300 Huyền Nguyên, tối đa sử dụng 10 hộp)
- 300
Hộp quà THĐNB 22 (HSD: 7 ngày)
[Sử dụng nhận 10 tỷ EXP, 10K Chân Nguyên, 500 Huyền Nguyên. Tối đa sử dụng 10 hộp/nhân vật]
- 350
Hộp Cường Hóa 50 - mừng lễ
 Khóa, không ném ra, không giao dịch.
HSD: 3 ngày.  Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 200 Hàn Thiên Thúy Ngọc, 50 Vũ Hoa Thạch. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, không giao dịch]
- 300
Hộp Cường Hóa cấp 100 - mừng lễ
 Khóa, không ném ra, không giao dịch.
HSD: 3 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 200 Trạm Lam Thúy Ngọc, 50 Vũ Hoa Thạch. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, không giao dịch]
- 300
Hộp Ấn Chiến - mừng lễ 
Khóa, không ném ra, không giao dịch.
HSD: 3 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 50 Tẩy Luyện Châu. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, có thể giao dịch]
- 250
Hộp Uẩn Linh - mừng lễ
Tính chất: Khóa, không ném ra, không giao dịch.
HSD: 3 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Uẩn Linh Yếu Quyết. HSD 7 ngày, khóa, không ném ra, có thể giao dịch]
- 250
Hộp Chiến Thắng - mừng lễ
HSD: 3 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 10 tỷ EXP, 10.000 Chân Nguyên, 500 Huyền Nguyên]
- 350
Hộp quà Định Mạnh Đan
HSD: 7 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Định Mạnh Đan (khóa)]
300 230
Hộp quà Huyền Nguyên Đan
HSD: 7 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Huyền Nguyên Đan (khóa)]
300 200
Hộp quà Bạch Tinh Ngọc
HSD: 7 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Bạch Tinh Ngọc (khóa)]
- 140
Hộp quà Thanh Tinh Ngọc
HSD: 7 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Thanh Tinh Ngọc (khóa)]
- 800
Hộp quà Lam Tinh Ngọc
HSD: 7 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 100 Lam Tinh Ngọc (khóa)]
- 1000
Hộp quà Tử Tinh Ngọc
HSD: 7 ngày. Tối đa 20 hộp/nhân vật
[Sử dụng nhận: 10 Tử Tinh Ngọc (khóa)]
- 2500
Túi Ngân Lượng nhỏ 
Mở ra nhận 10.000 Vạn
- 16
Túi Ngân Lượng
Mở ra nhận 100.000 Vạn
180 160
(giảm giá vĩnh viễn)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.