16/03: Cập nhật vật phẩm mới trên Kỳ Trân Các

Q úy nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến, Kỳ Trân Các sẽ cập nhật thêm vật phẩm mới (màu đỏ), nếu có nhu cầu, quý nhân sĩ vui lòng đến Kỳ Trân Các, chọn các mục chứa các loại vật phẩm cần thiết cho hành trình hành tẩu giang hồ của mình nhé.

  • Thời gian cập nhật vật phẩm mới: Sau bảo trì 04h00 - 07h00 ngày 16/03/2023
  • Danh sách các vật phẩm bán: Vui lòng xem bên dưới theo từng mục.

Vật phẩm hiển thị tại mục Kinh Nghiệm

Vật phẩm mục Kinh Nghiệm Giá (tiền đồng) HSD (ngày)
Bắc đầu trường sinh thuật - cơ sở thiên 45 -
Bằng chứng hoàn nhan 100 -
Bằng chứng lý bạch 100 -
Bằng chứng tiêu phong 100 -
Kiến Nghị Chi Tâm 5 -
Ngọc trùng sinh 100 7
Bí quyết trùng sinh 7 - chưa kiểm định 50 7
Bát thuật chân kinh 90 7
Bắc đẩu tẩy tủy đơn 30 7
Thiên thư kỳ công 100 7
Tập nan bí phổ 200 7
Bạch Chân Đơn Lễ Bao 18 -
Tử Kim Chân Đơn Lễ Bao 72 -
Huyền Chân Đơn Lễ Bao 54 -
Huyền cơ Tiên Tửu 10 -
Huyết Chân Đơn Lễ Bao 36 -
Cửu Thiên Vân Du Đơn Lễ Hộp 5 -
Ngũ Châu Lăng Không Đơn Lễ bao 4 -
Tứ Hải Tiêu Diêu Đơn Lễ Hộp 3 -
Thiên Sơn Tuyết Liên 45 -
Võ học kinh nhu 100 -
Sách kỹ năng 150 cấp 21 50 -
Sách kỹ năng 150 cấp 22 50 -
Sách kỹ năng 150 cấp 23 50 -
Sách kỹ năng 150 cấp 24 50 -
Đại thành bí kip 120 80 -
Đại thành bí kíp 150 100 -
Đại thành bí kip 90 60 -
Tử Ngọc 5 -
Bạch Ngọc 2 -
Đại Bát Nhã Tâm Kinh 1 -
Võ lâm mật tịch 1 -
Tẩy tủy kinh 5 -
Rương bí kíp 1 7

Vật phẩm hiển thị tại mục Hỗ Trợ

Vật phẩm mục Hỗ Trợ Giá (tiền đồng) HSD (ngày)
Bí kíp mở rương 4 200 14
Bí kíp mở rương 5 400 14
Bí kíp mở rương 6 600 14
Thiên đế bảo rương 80 -
Hộp gấm 18 -
Thần hành phù 5 7
Hồi thành phù nhỏ 2 -
Hồi thành phù lớn 10 -
Bảo Rương Tinh Sương - 1 bộ 100 -
Nguyệt khuyết bảo rương 100 -
Diệu dương bảo rương - 1 món 250 7
Rương văn cương đặc biệt 50 -
Rương văn cương thường 25 -
Huyền hỏa than 3 -
Thiệp đồng hành 6 30
Bí kíp bạn đồng hành 380 -
Rương tinh thần thạch 70 7
Lễ bao đại tinh ngọc 40 7
Đại bách luyện thành cương 100 -
Kim tinh 150 -
Bạch quyết 100 11
Hòa thị bích 500 11
Cẩm tú quyển 20 -
Lung linh quyển 2 -
Túi tài lộc 25 1
Trợ lực hoàn lễ bao 1 -
Hoạt huyết lễ bao 1 -
Túi bách quả lộ 1 -
Tống kim dược hoàn 3 -
Phi tốc hoàn lễ bao 1 -
Đại lực hoàn lễ bao 1 -
Bao dược hoàn 2 -
Lệnh bài tích lũy 150 -
Túi thiên lộc phúc 1 30

Vật phẩm hiển thị tại mục Bảo Vật

Vật phẩm mục Bảo Vật Giá (tiền đồng) HSD (ngày)
Nhật thông lệnh 1 7
Túi tương phùng mật lệnh 150 7
Tương phùng mật lệnh 20 7
Võ lâm mật lệnh 3 7
Thăm 1 1
Triệu mảnh - thiên thạch 400 14
Lang hạo - thiên thạch 200 14
Thương hồng -  thiên thạch 100 14
Huyết chiến lễ hộp 80 14
Huyền nguyên đan 3 -
Định mạch đan 3 -
Lễ bao hồng vận 80 30
Lễ bao may mắn 15 30
Ngũ hành dẫn 5 -
Băng Thanh Thúy Ngọc 1 -
Trạm lam thúy ngọc 1 -
Hàn thiên thúy ngọc 1 -
Vũ hoa thạch 3 -
Túi Băng Thanh Thúy Ngọc 100 7
Túi hàn thiên thúy ngọc 90 7
Túi trạm lam thúy ngọc 90 7
Túi Vũ hoa thạch 280 7
Túi chìa khóa ấn chiến 700 7
Túi chìa khóa rương đồng hành 700 7
Túi chìa khóa tinh mỹ 700 7
Túi chìa khóa hoàn mỹ 700 7
Túi chìa khóa tinh xảo 700 7
Chìa khóa ấn chiến 7 -
Chìa khóa rương đồng hành 7 -
Chìa khóa hoàn mỹ 7 -
Chìa khóa tinh mỹ 7 -
Chìa khóa tinh xảo 7 -
Hộp chìa khóa vàng 2 7
Chìa bạc 20 7
Chìa vàng 100 7
Chìa đồng 1 7
Túi Thiên hỏa liệt tửu 100 -
Hoàng trang tu phục tinh thạch 5 -
Phú quý cẩm hộp 1 1
Thiên sơn thánh thủy đại 60 7
Ngũ sắc thạch 100 7
Túi kim đỉnh nhỏ 34 -
Túi kim đĩnh lớn 340 -
Túi ngân lượng 160 -
Bùa uẩn linh sức mạnh - cấp 10 150 -
Bùa uẩn linh ngoại công - cấp 10 150 -
Bùa uẩn linh nội công - cấp 10 150 -
Bùa uẩn linh thân pháp - cấp 10 150 -

Vật phẩm hiển thị tại mục Tính Năng

Vật phẩm mục Tính Năng Giá (tiền đồng) HSD (ngày)
Cầm nang đại hồi thiên hoàn 1 -
Thanh linh đan 20 7
Địa linh đan 40 7
Thiên linh đan 60 7
Lễ bao cát tường 50 1
Anh hào lệnh 200 -
Anh hào tinh thạch 100 -
Diệu dương tinh thạch 60 -
Tín vật môn phái 300 7
Tín vật vũ hồn 300 -
Tín vật dương anh 100 -
Hoa Sơn kỳ thư 100 30
Tính danh chi lệnh 50 7
Ngọc long lệnh bài 1 7
Sướng hàng lệnh 2 -
Vé dự đoán 3 14
Hộp phong vân chiêu binh lệnh 1 -
Sát thủ giản lễ hộp 1 -
Long huyết lễ hộp 5 -
Long huyết hoàn 2 -
Viêm đế lệnh 2 7
Hải long châu 2 -
Lệnh bài thủy tặc 1 30
Thiên bảo khố lệnh 1 7
Truyền tống phù thiên trì 1 7
Mạc Bắc truyền tống lệnh 1 7
Quyết Chiến Lệnh 2 7
Lệnh bài vi sơn đảo lễ bao 1 -
Hồi thiên tái tạo lễ bao 1 -
Bắc đẩu chi bảo 1 7
Bắc đẩu huyết linh đơn 1 7
Hỗn nguyên linh lộ 1 -
Hỗn nguyên linh lộ - Trung 4 -
Hỗn nguyên linh lộ - Đại 9 -
Vạn niên trân lộ 1 7
Chìa khóa vàng cổ tháp 1 10
Càn khôn liên hoa 150 -
Phù tang diện tráo 1 1
Hiệp khách diện tráo 1 1

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.