04h00 - 30/05: Bảo trì cập nhật hệ thống

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được bảo trì trong thời gian sau đây để nâng cấp hệ thống và cập nhật tính năng, nay được thông báo đến tất cả nhân sĩ gần xa. Quý nhân sĩ lưu ý để thuận đường bôn tẩu, rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự gián đoạn này.

 • Thời gian bảo trì: Từ sau bảo trì 04h00 - 07h00 ngày 30/05/2024
 • Nội dung cập nhật:
  • Điều chỉnh tính chất xếp chồng Thăm từ 1 lên 500
  • Mở bán vật phẩm tại KTC
   • Máy chủ Thái Sơn: Mở bán túi truyền kỳ lệnh bài phúc lợi, hộp thăm
   • Máy chủ Truyền Kỳ + Cao Thủ: thời gian mở bán cập nhật sau

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.