04h - 22/02: Bảo trì trao thưởng Tích Nạp tháng 2

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được bảo trì trong thời gian sau đây để nâng cấp hệ thống và cập nhật các nội dung sau, nay được thông báo đến tất cả nhân sĩ gần xa. Quý nhân sĩ lưu ý để thuận đường bôn tẩu, rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự gián đoạn này.

 • Thời gian bảo trì: Từ sau bảo trì 04h00 - 07h00 ngày 22/02/2024
 • Nội dung cập nhật:
  • Mở hoạt động Giảm giá Kỳ Trân Các
  • Trao thưởng Tích Nạp tháng 2/2024
   Thời gian nhận thưởng: Sau bảo trì 22/02 đến hết 24/02/2024
   Nhận tại: NPC Lễ Quan
   Đối tượng: Nhân vật có nạp Tiền đồng thỏa điều kiện từ 01/02 - 07/02/2024

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.