Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Xuân An Bang - Tết An Khang

Từ 20-01-2022 đến17/02/2022

Chúc mừng Năm Mới đến cùng tất cả nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ, chúc cho tất cả chúng ta mãi luôn Xuân An Bang - Tết An Khang nhé. Ngoài những cực phẩm khi sử dụng Pháo Hoa thì ngay 3 ngày đầu tiên của Tết Cổ Truyền, Ban điều hành trân trọng thân mời quý nhân sĩ đến Cây Đào thành Tương Dương để nhận lì xì Quà Xuân may mắn nhé.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 22/01 - 24h00 ngày 17/02/2022
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPC
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Đào
 • Vị trí: Tương Dương (196/202)
 • Chức năng:
  • Đổi phong pháo Tiểu/Trung
  • Nhận lì xì tết
  • Xem thời gian online. Nhận phần thưởng online
  • Nộp Pháo Hoa. Xem số lần dùng Pháo Hoa. Nhận phẩn thưởng mốc Pháo Hoa.
  • Đổi 1 Sách kỹ năng 26: Cần 15 Quyển Sách Kỹ năng 25
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 17/02/2022.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dây Pháo
 • Nguồn gốc: Đánh quái ở các động 90: Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Phong Pháo Tiểu, Trung, Đại
 • Giới hạn: Sử dụng 5.000 Pháo Tiểu/nhân vật
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 17/02/2022.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Tiểu
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 20 Pháo Tiểu, qua ngày reset thời gian tích lũy.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Phong Pháo Tiểu
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 17/02/2022.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Trung
 • Nguồn gốc: Hoàn thành 20/50/80/100 điểm Độ Năng Động nhận tương ứng 20/50/80/100 Pháo Trung
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Phong Pháo Trung
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 17/02/2022.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo Tiểu
 • Nguồn gốc:
  • Phong Pháo Tiểu = 1 Dây Pháo + 1 Pháo Tiểu
  • Phong Pháo Trung = 1 Dây Pháo + 1 Pháo Trung
  • Phong Pháo Đại = Mua tại NPC Cây Đào giá 100 vạn lượng.
 • Tính chất: Sử dụng nhận thưởng:
  • Phong Pháo Tiểu: 1.000.000 EXP + 1 điểm Chân Nguyên
  • Phong Pháo Trung: 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên
  • Phong Pháo Đại: 10.000.000 EXP + 10 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn:
  • Tối đa sử dụng 10.000 Phong Pháo Tiểu
  • Tối đa sử dụng 5.000 Phong Pháo Trung
  • Tối đa sử dụng 3.000 Phong Pháo Đại
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo Trung
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo Đại
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Hoa

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Pháo Hoa
  • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
   • Pháo Hoa: 1 tiền đồng
   • Hộp Pháo Hoa: 100 tiền đồng (nhận 100 Pháo Hoa)
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra. Bán shop 0 lượng.
  • Chức năng: 
   • Máy chủ cũ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
   • Máy chủ mới: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 15.000 Pháo Hoa/nhân vật  (sau khi sử dụng 4.000 vật phẩm thì KHÔNG thể nhận được Chân Nguyên Đại và Điểm Kinh Nghiệm đối với server cũ + mới và điểm Chân Nguyên và Điểm Kinh Nghiệm đối với server mới)
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 17/02/2022.
 • Lưu ý: Mỗi ngày nộp 60 Pháo Hoa nhận phần thưởng:

  Vật phẩm thưởngGhi chú
  150 điểm Huyền Nguyên Nhận 100%
  1.000.000.000 EXP Nhận ngẫu nhiên 1
  2000 điểm Chân Nguyên
  Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả  (21 ngày)
  Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (21 ngày)
  Hộp đồ phổ Diệu Dương
  Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
  Ngựa Hoàng Kim Hóa Giải (21 ngày)
  Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa)
  Trấn Phái Linh Dược
  10 Rương Tinh Mỹ
  50 Rương Ấn Chiến
  5 Mảnh Trang Sức cấp 3

Phần thưởng khi sử dụng Pháo Hoa

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
10.000/15.000/20.000 EXP Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Hàn Thiên Thúy Ngọc Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 12 và 13
Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 12 và 13, ngoài những phần thưởng trên (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm Tinh tinh khoáng, 2 Mảnh Trang Sức cấp 2.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Pháo Hoa

 • Lưu ý đặc biệt: Phần thưởng đạt mốc sử dụng Pháo Hoa KHÔNG KHÓA
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmLưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 rương tinh xảo 
Truy Điện (HSD 14 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong 2
Trấn Phái Linh Dược
Mốc 1.000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
20 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong 2
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
25 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Y Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 30.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (HSD 7 ngày)
Mặt chiến trường Hoàng Giả (HSD 7 ngày)
10 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
500 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí Giới Nhận 1 trong 4
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 3.000 50.000 Chân Nguyên Nhận 100%
20 Rương Tinh Mỹ
1 Diệu Dương Lệnh
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Mốc 4.000 3.000 Điểm Huyền Nguyên Nhận 100%
100 Tẩy Luyện Châu
10 tỷ EXP
Mốc 6.000 60.000 Chân Nguyên Nhận 100%
600 Trạm Lam Thúy Ngọc
20 Tỷ EXP
Mốc 10.000 100.000 Chân Nguyên Nhận 100%
1 Sách kỹ năng 150 cấp 27
30 tỷ EXP
1000 Trạm Lam Thúy Ngọc
Mốc 15.000 12.000 Điểm Huyền Nguyên Nhận 100%
500 Định Mạch Đan
80 tỷ EXP 
150.000 Điểm Chân Nguyên
1500 Trạm Lam Thúy Ngọc
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.