Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Minh Chủ 13

Từ 30-09-2021 đến31/10/2021

Bảng chi tiết phần thưởng giải Võ Lâm Minh Chủ 13, bên cạnh danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ 13 trân quý, cao thủ tham gia giải đấu sẽ có cơ hội nhận được nhiều kỳ trân dị bảo, hỗ trợ tích cực trên con đường hành tẩu giang hồ, nhanh chóng có được nội lực vô song, vang danh thiên hạ.

Phần thưởng Võ Lâm Minh Chủ 13

HạngVật phẩm thưởngHạn sử dụng
1 Trang bị Truyền Kỳ - Cổ Sơn mới (tự chọn) Vĩnh Viễn
Ngựa Siêu Quang- Hoàng Kim 6 tháng
1 cặp Vô Danh 10 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
-
Tượng Võ Lâm Minh Chủ Vĩnh Viễn
Mặt Nạ mới (Mặt nạ chiến trường Phục Hổ)
6 tháng
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 6 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả  6 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng  6 tháng
Danh Hiệu Võ Lâm Minh Chủ mới 12 tháng
600 Rương Tinh Mỹ -
40 Tử Tinh Ngọc  -
20.000 Huyền Nguyên -
160 tỷ EXP (có cộng dồn) -
2 Trang Bị Phá Quân - Cố Sơn mới (tự chọn) Vĩnh Viễn
Ngựa Siêu Quang- Hoàng Kim 6 tháng
1 cặp Vô Danh 9 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
-
Mặt Nạ mới (Mặt nạ chiến trường Phục Hổ) 4 tháng
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 4 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 6 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng  6 tháng
Danh Hiệu Thập Đại Cao Thủ mới 12 tháng
500 Rương Tinh Mỹ -
200 Lam Tinh Ngọc  -
10.000 Huyền Nguyên -
120 tỷ EXP (có cộng dồn) -
3 Trang Bị Phá Quân - Cố Sơn mới (tự chọn - chọn sau và không trùng hạng 2) Vĩnh Viễn
Ngựa Siêu Quang- Hoàng Kim 3 tháng
1 cặp Vô Danh 8 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
-
Mặt Nạ mới (Mặt nạ chiến trường Phục Hổ) 3 tháng
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 6 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng  6 tháng
Danh Hiệu Thập Đại Cao Thủ mới 12 tháng
400 Rương Tinh Mỹ -
100 Lam Tinh Ngọc  -
10.000 Huyền Nguyên -
120 tỷ EXP (có cộng dồn) -
4-11 Mặt Nạ mới (Mặt nạ chiến trường Phục Hổ) 2 tháng
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 2 tháng
Ngựa Hoàng Kim (tự chọn) 6 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 6 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 6 tháng
Danh Hiệu Thập Đại Cao Thủ mới 12 tháng
300 Rương Tinh Mỹ -
50 Lam Tinh Ngọc  -
8.000 Huyền Nguyên -
100 tỷ EXP (có cộng dồn) -
12-20 Ngựa Hoàng Kim (hóa giải) 3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
150 Rương Tinh Mỹ -
25  Lam Tinh Ngọc  -
6.000 Huyền Nguyên -
80 tỷ EXP (có cộng dồn) -
21-30 Ngựa Hoàng Kim (hóa giải) 2 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 2tháng
100 Rương Tinh Mỹ -
5.000 Huyền Nguyên -
60 tỷ EXP (có cộng dồn) -
Top còn lại Ngựa Hoàng Kim (hóa giải) 1 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 1 tháng
50 Rương Tinh Mỹ -
4.000 Huyền Nguyên -
40 tỷ EXP (có cộng dồn) -

Thuộc tính Danh hiệu & một số vật phẩm thưởng

Vật phẩmThuộc tính

Danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ (mới)
 • Sinh lực tối đa: +2000 (dương)
 • Tốc độ di chuyển: +30%
 • Tăng công kích kỹ năng: +30%
 • Tỷ lệ hóa giải cách đảng: +10%
 • Tấn công chí mạng: +5%
 • Kỹ năng vốn có: +1 cấp

Danh hiệu Thập Đại Cao Thủ (mới)
 • Sinh lực tối đa: +1000 (dương)
 • Tốc độ di chuyển: +30%
 • Tăng công kích kỹ năng: +15%
 • Tỷ lệ hóa giải cách đảng: +5%
 • Kỹ năng vốn có: +1 cấp

Thanh Minh Ấn Giám (Hạ)
 • Ngũ Hành Nhược Hóa: + 3000 điểm
 • Ngũ Hành Cường Hóa: + 3000 điểm
 • Tăng công kích kỹ năng: +30%
 • Hồi phục sinh lực: +8%
 • Tỷ lệ hóa giải cách đảng: +5%
 • Bỏ qua kháng tính đối phương: 5% (dương)

Mặt nạ chiến trường Phục Hổ
 • Kỹ năng vốn có: +2 cấp
 • Tăng công kích kỹ năng: 25%
 • Tấn công chí mạng: 5%
Vô danh giới chỉ cấp 10 (mới)

Hình ảnh và thuộc tính trang bị Cố Sơn

Truyền Kỳ Cố SơnPhá Quân Cố Sơn
 • Kỹ năng Phong Ma Quyết + 2 cấp: Khi nhân vật đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 1% khiến cho kẻ địch không thể dùng võ công trong 5,5 giây.
 • Kỹ năng Phong Ma Quyết + 3 cấp: Khi nhân vật đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 1% khiến cho kẻ địch không thể dùng võ công trong 6 giây.
 • Kỹ năng Đoạn Nguyệt +2 cấp: Khi đánh trúng kẻ địch, tỷ lệ 1,5% làm cho kẻ địch mất 50% máu.
 • Kỹ năng Đoạn Nguyệt +3 cấp: Khi đánh trúng kẻ địch, tỷ lệ 2% làm cho kẻ địch mất 50% máu.
 • Kỹ năng Tàn Phong Vân Quyền +2 cấp: Khiến tối đa 8 kẻ địch không thể dùng kỹ năng, duy trì 5.5 giây. Thời gian hồi chiêu 120 giây.
 • Kỹ năng Tàn Phong Vân Quyền +3 cấp: Khiến tối đa 8 kẻ địch không thể dùng kỹ năng, duy trì 6 giây. Thời gian hồi chiêu 120 giây.
 • Kỹ năng Đoạn Nguyệt +2 cấp: Khi đánh trúng kẻ địch, tỷ lệ 1,5% làm cho kẻ địch mất 50% máu.
 • Kỹ năng Đoạn Nguyệt +3 cấp: Khi đánh trúng kẻ địch, tỷ lệ 2% làm cho kẻ địch mất 50% máu.
 • Kỹ năng hỗ trợ bị động, khi bị đánh trúng sẽ có tỷ lệ 3% tự động thi triển [Vô Ngã] cấp 1, thời gian đóng băng 3s
 • Kỹ năng Triệt Vũ Phong Thế +2 cấp: Khi nhân vật bị đánh trúng lượng máu thấp hơn 25%, tỷ lệ 15% tàng hình trong 5 giây. Trạng thái này nếu nhân vật công kích sẽ gây sát thương lớn hơn, thời gian choáng tăng (chỉ tác dụng với chiêu thức choáng), kéo dài 4 giây và nhân vật sẽ hiện thân sau khi công kích.
 • Kỹ năng Triệt Vũ Phong Thế +3 cấp: Khi nhân vật bị đánh trúng lượng máu thấp hơn 25%, tỷ lệ 20% tàng hình trong 5 giây. Trạng thái này nếu nhân vật công kích sẽ gây sát thương lớn hơn, thời gian choáng tăng (chỉ tác dụng với chiêu thức choáng), kéo dài 4 giây và nhân vật sẽ hiện thân sau khi công kích.
 • Kỹ năng Hổ Kích +2: Kỹ năng hỗ trợ bị động. Khi nhân vật đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 2% phóng thích 100% bỏ qua toàn bộ kháng tính của đối phương. Kéo dài 1 giây, khoảng cách có hiệu quả 600.
 • Kỹ năng Hổ Kích +3: Kỹ năng hỗ trợ bị động. Khi nhân vật đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 3% phóng thích 100% bỏ qua toàn bộ kháng tính của đối phương. Kéo dài 1 giây, khoảng cách có hiệu quả 600.
 • Kỹ năng Ngọc Thạch Phiến +2 cấp: Khi nhân vật bị đánh bại có tỉ lệ 55% khiến nhân vật xung quanh giảm 45% công kích kỹ năng, phạm vi 400. Kéo dài trong 10 giây, hiệu ứng không tích lũy. Võ Đang không thể hóa giải.
 • Kỹ năng Ngọc Thạch Phiến +3 cấp: Khi nhân vật bị đánh bại có tỉ lệ 60% khiến nhân vật xung quanh giảm 45% công kích kỹ năng, phạm vi 400. Kéo dài trong 10 giây, hiệu ứng không tích lũy. Võ Đang không thể hóa giải.
 • Kỹ năng Lăng Phong: Khi lượng máu của nhân vật thấp hơn 25%, nhân vật sẽ có 100% xác suất tăng 2000 điểm sát thương nội công và 100 điểm sát thương ngoại công kéo dài trong 10 giây.
 • Kỹ năng Nhật Như Sơn +2 cấp: Kỹ năng bị động, khi bị đánh trúng sẽ có tỷ lệ 3% tự động thi triển [Huyết Dũng] cấp 2, thời gian đóng băng 20 giây. [Huyết Dũng] khoảng cách hiệu quả: 440, tăng 5000 điểm giá trị HP tối đa.
 • Kỹ năng Nhật Như Sơn +3 cấp: Kỹ năng bị động, khi bị đánh trúng sẽ có tỷ lệ 3% tự động thi triển [Huyết Dũng] cấp 2, thời gian đóng băng 20 giây. [Huyết Dũng] khoảng cách hiệu quả: 440, tăng 7000 điểm giá trị HP tối đa.

Các vấn đề liên quan đến giải đấu Võ Lâm Minh Chủ 13 vui lòng gọi hotline 02871099468 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Ban tổ chức giải Võ Lâm Minh Chủ 13