Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Tranh Tiên Vũ

Từ 02-09-2021 đến20/09/2021

Trăng rằm sáng tỏa khắp thất đại thành thị, thôn trấn, hân hoan mừng một mùa Trung Thu đoàn viên yên bình, đồng thời khi thưởng nguyệt, ngắm đèn thì các nhân sĩ trong toàn cõi Võ Lâm có thể họa Tranh Tiên Vũ để nhận quà Trung Thu hấp dẫn và đầy giá trị nhé.

Quà tặng ngày 2/9

 • Thời gian nhận: Từ sau bảo trì 02/09 - 24h00 ngày 05/09/2021
 • Đối tượng: Trùng sinh 7 cấp 150 trở lên. Mỗi tài khoản nhận 1 lần duy nhất.
 • Yêu cầu: Rương hành trang cần 30 ô trống.
 • Nơi nhận: NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Quà tặng 2/9:
  • 2000 Điểm Huyền Nguyên
  • 50 Định Mạch Đan (khóa)
  • 5 tỷ điểm EXP (không cộng dồn)
  • 10000 Chân Nguyên

Thời gian và điều kiện tham gia Tranh Tiên Vũ

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 02/09 - 24h00 ngày 20/09/2021
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh
 • Chức năng:
  • Nhận Quà 2/9
  • Ghép lồng đèn ống
  • Ghép lồng đèn bươm bướm
  • Nhận thưởng mốc
  • Xem số lượng sử dụng lồng đến bươm bướm
  • Đổi phần thưởng từ Mảnh Tranh Tiên Vũ

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dây Kẽm
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại bản đồ 9x: Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng ghép Lồng Đèn
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/09/2021
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thanh Tre
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Kiếng Lục
 • Nguồn gốc: Nhận mốc 20, 50, 80, 100 điểm năng động được 20, 50, 80, 100 Giấy Kiếng Lục
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng ghép Lồng Đèn
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/09/2021
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Kiếng Đỏ

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Giấy Kiếng Đỏ
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Giấy Kiếng Đỏ: 1 Tiền đồng.
  • Hộp Giấy Kiếng Đỏ (chứa 100 Giấy Kiếng Đỏ): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng ghép Lồng Đèn
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 20/09/2021.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đèn Ống
 • Nguồn gốc: Ghép tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức 01 Thanh Tre + 01 Dây Kẽm + 01 Giấy Kiếng Lục + 10 vạn
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm và 5 điểm chân nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Đèn Ống/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/09/2021
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đèn Bươm Bướm
 • Nguồn gốc: Ghép tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức 01 Thanh Tre + 01 Dây Kẽm + 01 Giấy Kiếng Đỏ
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận thưởng
  • Máy chủ cũ: 25 triệu EXP + 2 Chân Nguyên Đơn Đại + 1 phần thưởng ngẫu nhiên
  • Máy chủ mới CTĐD 11 và 12: 25 triệu EXP + 2 Chân Nguyên Đơn Đại + 30 điểm Chân Nguyên + 1 phần thưởng ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4.000 Đèn Bươm Bướm/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/09/2021
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Tranh Tiên Vũ

(1/2/3/4/5/6)
 • Nguồn gốc: Sử dụng Đèn Bươm Bướm có cơ hội nhận được mảnh tranh Tiên Vũ.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Tặng cho NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận phần thưởng Bánh Cống Nguyệt Phù Dung
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/09/2021
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Cống Nguyệt Phù Dung
 • Nguồn gốc: Nộp bộ Tranh Tiên Vũ tại Tổng Quản Sự Kiện nhận được.
 • Tính chất:  Khóa vĩnh viễn. Không thể giao dịch, ném ra, bày bán.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 5 điểm Tiềm Năng. Tối đa 30 cái/nhân vật.
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 20/09/2021

Phần thưởng khi sử dụng Đèn Bươm Bướm

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Mảnh Tranh Tiên Vũ 1/2/3/4/5/6
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 11 và 12
Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 11 và 12, ngoài những phần thưởng trên (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm Tinh tinh khoáng, 2 Mảnh Trang Sức cấp 2.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Đèn Bươm Bướm

Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmLưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
10 rương tinh xảo
Truy Điện (HSD 14 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong 2
Trấn Phái Linh Dược
Mốc 1.000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
20 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong 2
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
30 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Y Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 30.000 Chân Nguyên Nhận 100%
20 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (HSD 7 ngày)
Mặt chiến trường Hoàng Giả (HSD 7 ngày)
10 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
500 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí Giới Nhận 1 trong 4
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 3.000 50.000 Chân Nguyên Nhận 100%
30 Rương Tinh Mỹ
1 Diệu Dương Lệnh
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Mốc 4.000 1 Trấn Phái Linh Dược Nhận 100%
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất