Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Tiên Thảo

Từ 01-04-2022 đến14/04/2022

Trên chặng đường dài hành tẩu, chắc chắn anh hùng võ lâm đều ao ước sở hữu những kỳ trân dị bảo để hộ thể lúc nguy nan, hóa hiểm thành lành khi lâm trận đối đầu cùng đại địch. Và nay, niềm ao ước đó sẽ sớm thành hiện thực khi xuất hiện Tiên Thảo - một loại dược liệu quý, có thể mang lại sự hồi phục cấp tốc cho nhân vật, càng thu thập nhiều Tiên Thảo càng nhận nhiều vật phẩm uy lực vô song mà bấy lâu ôm mộng truy cầu.

Thời gian và điều kiện tham

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 01/04 - 24h00 ngày 15/04/2022
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh
 • Chức năng:
  • Mua Phân Bón
  • Xem số lần sử dụng Tĩnh Tâm Thảo
  • Nhận phần thưởng mốc Tĩnh Tâm Thảo
  • Đổi Sách Kỹ Năng cấp 26, 27
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 15/04/2022

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thùng Tưới
 • Nguồn gốc:
  • Thùng Tưới: Đánh quái ở các động 90 như Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật.
  • Phân Bón: Mua tại Tổng Quản Sự Kiện giá 70 vạn/1 Phân Bón
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để thu hoạch Lam Diệc Thảo
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/04/2021
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phân Bón
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Diệc Thảo
 • Nguồn gốc:
  • Tham gia hái Lam Diệc Thảo ở bản đồ Chu Tiên Trấn (192,204)
  • Nhân vật chữ trắng sẽ không thể hái Lam Diệc Thảo.
  • Khi ra bản đồ Chu Tiên Trấn sẽ chuyển qua chế độ Chiến Đấu.
  • Mỗi lần gặt sẽ tiêu hao 1 Thùng Tưới Nước + 1 Phân Bón và nhận 2 Lam Diệc Thảo
  • Sau khi gặt xong Lam Diệc Thảo sẽ biến mất và sau 20 giây sẽ mọc lại.

   Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận ngẫu nhiên: 15.000.000, 18.000.000, 20.000.000 điểm EXP và ngẫu nhiên 5, 7, 10 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 1.500 Lam Diệc Thảo/nhân vật
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tĩnh Tâm Thảo

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Tĩnh Tâm Thảo
  • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
   • Tĩnh Tâm Thảo: 1 tiền đồng
   • Hộp Tĩnh Tâm Thảo: 100 tiền đồng (nhận 100 Tĩnh Tâm Thảo)
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra. Bán shop 0 lượng.
  • Chức năng: Sử dụng nhận thưởng
   • Máy chủ cũ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
   • Máy chủ mới: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 2.000 Tĩnh Tâm Thảo
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/04/2021.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Tĩnh Tâm Thảo

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 13 và 14

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 13 và 14, ngoài những phần thưởng của máy chủ cũ (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm:

Tinh tinh khoáng
2 Mảnh Trang Sức cấp 2
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Tĩnh Tâm Thảo

Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmLưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 rương tinh xảo 
Truy Điện (HSD 14 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong 2
Trấn Phái Linh Dược
Mốc 1.000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
20 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong 2
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
30 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Y Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 30.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (HSD 7 ngày)
Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả (HSD 7 ngày)
10 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
500 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí Giới Nhận 1 trong 4
2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất