Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23

Từ 09-02-2023 đến28/02/2023

Khởi động năm mới 2023 cùng giải đấu kinh điển của Võ Lâm Truyền Kỳ - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23, cơ hội đặc biệt để ghi danh vào sổ sách sơn hà xã tắc đối với Bang hội mạnh nhất toàn cõi võ lâm. Chiến trường Tống Kim tưng bừng khói lửa sẽ rợp bóng binh tài tướng giỏi của những chiến bang kiệt xuất. Thời đã đến, hãy cùng chiêu binh mãi võ hẹn ngày chạm trán, giáp lá cà trên Hoàng Sa Lâm Ngao, tiêu diệt Nguyên Soái tranh những điểm số cao nhất về cho Bang hội.

Và để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi khai hỏa giải đấu, Bổn Trang xin gửi đến quý nhân sĩ THỂ LỆ giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23. Cùng xem và sẵn sàng cho những cuộc tranh hùng xưng bá tại Võ Lâm Truyền Kỳ năm 2023!

Lộ trình giải đấu

Nội dung Thời gian
Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử 09/02 - 28/02/2023
Ghi nhận đẳng cấp nhân vật
và copy dữ liệu nhân vật có thể tham gia giải đấu
Bảo trì lúc 04h00 – 12h00 ngày 06/03/2023
Vào Đấu Trường lập bang, tuyển thành viên và kiểm tra nhân vật 09/03/2023 đến 17/03/2023
Thi đấu chính thức 18/03 – 26/03/2023

Bang hội thi đấu: Có tổng số 6 đội tham gia

 • 2 Bang hội đạt số lượng Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tại event Đua Top Lệnh Bài tại tất cả các máy chủ sẽ tham gia hạng Siêu Cấp giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23 (Hạng Siêu Cấp dùng trang bị và nhân vật máy chủ ngoài để thi đấu)
 • 4 Bang hội đạt đạt số lượng Lệnh Bài Tiến Cử tiếp theo (sau giải Siêu Cấp) tại event Đua Top Lệnh Bài tại tất cả các máy chủ sẽ tham gia hạng Cao Cấp giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23. (Giải Cao Cấp thi đấu đồng đồ, đồng cấp)
 • Lưu ý: Bang hội tham gia hạng Siêu Cấp cần nộp số Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 trên 160.000
  • Bang hội tham gia hạng Cao Cấp cần nộp số Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 trên 80.000.
  • Nếu hạng Siêu Cấp không đủ 2 bang hội (chỉ có 1 bang hội đủ 160.000 Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23) tham gia thì phần thưởng TOP 1 Siêu Cấp sẽ dành cho bang hội đó, phần thưởng khác sẽ bị huỷ bỏ.
  • Nếu hạng Cao Cấp không đủ 2 bang hội (chỉ có 1 bang hội đủ 80.000 Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23) tham gia thì phần thưởng TOP 1 hạng Cao Cấp sẽ dành cho bang hội đó. Phần thưởng TOP khác sẽ huỷ bỏ.
 • Cách thức xác định vị trí từ 1 đến 4: Hạng từ 1 đến 4 được sắp xếp theo số lượng lệnh bài tham gia.

Cách thức thu nhận thành viên tham gia

 • Copy các nhân vật đạt yêu cầu
  • Cụm Siêu cấp: Trùng Sinh 9 trở lên
  • Cụm Cao cấp: Trùng Sinh 8 cấp 180 trở lên
  • Cụm Định Danh: Trùng Sinh 8 trở lên
 • 6 Bang Chủ sẽ tự tìm người chơi trong máy chủ Đấu Trường để cho vào bang.
 • Tối đa mỗi bang hội trong Đấu Trường sẽ có 32 nhân vật (bao gồm cả bang chủ).
 • Nếu bang hội nào có nhiều hơn 32 nhân vật thì Bang chủ phải lựa chọn để xóa bỏ thành viên bị thừa.
 • Nếu sau thời gian kiểm tra Bang hội, Bang hội nào có số lượng thành viên hơn 32 sẽ bị xử bỏ cuộc và sẽ không nhận được bất kỳ giải thưởng nào của giải đấu)

Trang bị thi đấu

 • Giải đấu THĐNB 23 sẽ chia làm 2 đấu trường: 
  • Đấu Trường 1: Thi đấu Siêu Cấp
  • Đấu Trường 2: Thi đấu Cao Cấp
Siêu cấp
 • Trong thời gian kiểm tra nhân vật, các trang bị sẽ không bị khóa, người chơi có thể thoải mái trao đổi trang bị, chuyển phái...
 • Sau khi kết thúc thời gian kiểm tra nhân vật thì:

  • Tất cả trang bị trên người (bao gồm cả Ngoại trang và Trang bị Bạn Đồng Hành) sẽ bị khóa vĩnh viễn.
  • Tất cả trang bị trong rương, hành trang sau khi copy vào đấu trường sẽ bị xóa mất. Vật phẩm cầm trên trỏ chuột khi đăng nhập vào đấu trường sẽ bị xóa.
  • Chỉ giữ 1 bộ trang bị đang được sử dụng trên nhân vật và bộ trang bị này cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
Cao cấp
 • Cao cấp (Thi đấu Đồng Đồ, Đồng Cấp): Người chơi tham gia hạng Cao Cấp cần tạo nhân vật và nhận hỗ trợ trang bị để tham gia thi đấu. Sau khi kết thúc thời gian kiểm tra nhân vật, toàn bộ trang bị trên người sẽ bị khóa lại, dữ liệu nhân vật lúc này sẽ được dùng cho hết giải đấu.
 • Cách thức nhận hỗ trợ (Thông báo sau)

Thể thức thi đấu:

 • Thông báo sau khi có kết quả đua TOP Lệnh Bài Tiến Cử

Quy định tham gia

 • Danh sách các thành viên tham gia thi đấu sẽ do Bang Chủ của từng Bang Hội lựa chọn trong máy chủ Đấu Trường. Bang Chủ có quyền loại bỏ hoặc thay đổi danh sách thành viên tham gia thi đấu của Bang Hội mình khi cần thiết, tuy nhiên việc thay đổi thành viên tham gia thi đấu này phải diễn ra trong thời hạn Lập bang và kiểm tra nhân vật.
 • Trong thời gian diễn ra giải đấu: Chủ tài khoản không được chuyển đổi các thông tin liên quan đến việc sở hữu tài khoản.
 • Cam kết chấp hành đúng các quy định của giải đấu.
 • Lưu ý: Trong thời gian đăng ký thành viên, nếu có bất kỳ Bang hội nào xác nhận từ chối tham gia giải đấu (vì bất cứ lí do gì) thì Ban Tổ Chức sẽ bỏ trống vị trí tham gia của bang hội đó.

Vật phẩm & các tính năng liên quan

  • Không thể sử dụng tất cả các loại thuốc hỗ trợ Tống Kim trong chiến trường Tống Kim.

   Tên vật phẩm
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại) Tống kim Nội băng hoàn
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Trung) Tống kim Nội độc hoàn
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tiểu) Tống kim Nội hỏa hoàn
   Tống Kim Phi tốc hoàn Tống kim nội phổ hoàn
   Chiến cổ Tống kim ngoại băng hoàn
   Kháng đơn chi giác Tống kim ngoại độc hoàn
   Lệnh bài Tống kim ngoại phổ hoàn
   Tống kim độc phòng hoàn Trường Mệnh Hoàn
   Tống kim lôi phòng hoàn Gia Bảo Hoàn
   Tống kim hỏa phòng hoàn Đại Lực Hoàn
   Tống kim băng phòng hoàn Cao Thiểm Hoàn
   Tống kim phổ phòng hoàn Cao Trung Hoàn
   Tống kim trường mệnh hoàn Phi Tốc Hoàn
   Tống kim cao trung hoàn Băng Phòng Hoàn
   Tống kim Cao thiểm hoàn Lôi Phòng Hoàn
   Tống kim Gia bào hoàn Hỏa Phòng Hoàn
   Tống kim Nội lôi hoàn Độc Phòng Hoàn
   • Các trang bị mang trên người nhân vật, hành trang và rương chứa tại thời điểm copy nhân vật vào Đấu Trường được phép giao dịch trong thời gian kiểm tra nhân vật. Sau thời gian kiểm tra nhân vật sẽ khóa vĩnh viễn và chỉ giữ lại 1 bộ trang bị đang sử dụng trên nhân vật.
   • Trong quá trình sử dụng nhân vật tại Đấu trường, người chơi có thể rút và sử dụng tiền đồng tại Tiền Trang Lâm An như máy chủ thông thường.
   • Không copy điểm tích lũy Tống Kim của nhân vật vào đấu trường.
   • Tất cả các cửa hàng Tinh lực sẽ không thể sử dụng trong đấu trường.
   • Người chơi không thể sử dụng điểm tích lũy Tống Kim để đổi các vật phẩm hỗ trợ Tống Kim ở NPC Quân Nhu Quan trong máy chủ Đấu Trường.
   • Thời điểm copy nhân vật sẽ được BTC thông báo trước ít nhất 2 ngày trên trang chủ của trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ là: http://volam.zing.vn.
   • Có thể trực tiếp mua các vật phẩm hỗ trợ PK và các vật phẩm khác (không bị cấm sử dụng) từ Kỳ Trân Các và Thần Bí Thương Nhân.
   • Khi tiến hành copy nhân vật vào đấu trường, BTC sẽ không copy vào Đấu trường các vật phẩm sau:

    Tên vật phẩm
    Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại) Tiền đồng
    Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Trung) Bát Thuật Chân Kinh
    Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tiểu) Kích Công Trợ Lực Hoàn
    Tống Kim Phi tốc hoàn Âm Dương Hoạt Huyết Đơn
    Chiến cổ Trợ Lực Hoàn Lễ Bao
    Kháng đơn chi giác Hoạt Huyết Đơn Lễ Bao
    Lệnh bài Kim Ô Trùng Luyện Ngọc
    Tống kim độc phòng hoàn Tín vật môn phái
    Tống kim lôi phòng hoàn Tín vật Dương Anh
    Tống kim hỏa phòng hoàn Bắc Đẩu Tấy Tủy Đơn
    Tống kim băng phòng hoàn Thiên Sơn Thánh Thuỷ
    Tống kim phổ phòng hoàn Thiên Sơn Thánh Thuỷ Lễ Hộp
    Tống kim trường mệnh hoàn Xích Lân Trùng Luyện Ngọc
    Tống kim cao trung hoàn Gia Hạn Phù
    Tống kim Cao thiểm hoàn Đại Gia Hạn Phù
    Tống kim Gia bào hoàn Thiên Sơn Thánh Thủy (Đại)
    Tống kim Nội lôi hoàn Minh Phượng Trùng Luyện Ngọc
    Tống kim Nội băng hoàn Thiên Thư Kỳ Công
    Tống kim Nội độc hoàn Tập Nan Bí Phổ
    Tống kim Nội hỏa hoàn Đằng Long Trùng Luyện Ngọc
    Tống kim nội phổ hoàn Siêu Cấp Gia Hạn Phù
    Tống kim ngoại băng hoàn Huyết Chiến Lễ Hộp
    Tống kim ngoại độc hoàn Thương Hồng Thiên Thạch.
    Tống kim ngoại phổ hoàn Lang hạo Thiên Thạch
    Hồi Thiên Tái Tạo Lễ bao Triệu Mãnh Thiên Thạch
    Cẩm nang tái tạo trời đất Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc
    Tiêu Diêu Tán Chân Nguyên Bảo Rương
    Hoàn Hồn Đơn Chân Nguyên Bảo Rương 2
    Hoàn Hồn Đơn Lễ Bao Tống Kim Dược Hoàn
    Luyện Cốt Đơn Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp
    Rương Hoàn Mỹ Chìa Khóa Hoàn Mỹ
    Băng Thanh Thúy Ngọc Túi Băng Thanh Thúy Ngọc
    Túi Hàn Thiên Thúy Ngọc Túi Trạm Lam Thúy Ngọc
    Túi Vũ Hoa Thạch Đại Bách Luyện Thành Cương
    Bí Kíp Bạn Đồng Hành  Lễ Bao Hồng Vận
    Lễ Bao May Mắn Trạm Lam Thúy Ngọc
    Vũ Hoa Thạch Hàn Thiên Thúy Ngọc
    Rương Tông Sư May Mắn Rương Đại Hiệp May Mắn
 • Không copy các Vòng Sáng
  Vòng Sáng
  Nhật Nguyệt Kim Quang Thương Hồng
  Ngọc Thụ Lâm Phong Lang Hạo
  Võ Lâm Chí Tôn Triệu Mãnh
  Võ Lâm Liên Đấu Thiên Hạ Vô Song
  Võ Lâm Minh Chủ Thân Thủ Bất Phàm
  Thập Đại Cao Thủ Vang Danh Tứ Phương
  Võ Lâm Ngũ Bá Võ Học Kỳ Tài
  Huyết Dục Thiên Hạ Vô Song
  Chiến Thiên Tuyệt Đỉnh Phong
  Danh hiệu Tuyệt Đỉnh PK mới - 2022 Danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ mới - 2022
  Danh hiệu Thập Đại Cao Thủ mới - 2022 Danh hiệu Uy Chấn Thiên Hạ
  Tông Sư May Mắn Đại Hiệp May Mắn
 • Kỳ Trân Các chỉ cho giao dịch các vật phẩm sau:

  Vật phẩm Giá
  (Tiền đồng)
  Hạn sử dụng
  Rương Tông Sư May Mắn (Danh hiệu 1 ngày) 30 1 ngày
  Rương Đại Hiệp May Mắn (Danh hiệu 1 ngày) 20 1 ngày
  Trợ Lực Hoàn Lễ Bao 1 vô hạn
  Hoạt Huyết Đơn Lễ Bao 1 vô hạn
  Hồi thành phù (nhỏ) 1 vô hạn
  Hồi thành phù (lớn) 6 vô hạn
  Thần Hành Phù 5 vô hạn
  Hồi thiên tái tạo lễ bao 1 vô hạn
  Tín vật Môn Phái 150 vô hạn
  Tín vật Dương Anh 100 vô hạn
  Tín vật Vũ Hồn 100 vô hạn
  Bát Thuật Chân Kinh 30 vô hạn
  Tử Ngọc 5 vô hạn
  Bạch Ngọc 2 vô hạn
  Bắc Đẩu Tấy Tủy Đơn 20 vô hạn
  Ngũ hành Ấn 4 1 ngày
  Phi Phong Khấp Thần (hóa giải sát thương) 5 1 ngày
  Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) 5 1 ngày
  Thiên Thư Kỳ Công 100 vô hạn
  Tập Nan Bí Phổ 100 vô hạn
  Trang Sức Tinh Linh 20 vô hạn
  Huyền Hỏa Than 5 -
  Túi Bách Quả Lộ 1 1 ngày
  Huyết Chiến Lễ Hộp 180 Không HSD
  Thương Hồng Thiên Thạch. 50 1
  Lang hạo Thiên Thạch 150 1
  Triệu Mãnh Thiên Thạch 300 1
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 30 7 ngày
  Tinh Sương Bảo Rương
  (tự chọn 1 bộ trang bị Tinh Sương)
  100 -
  Cẩm Tú Quyển 20 -
  Bí Kíp Bạn Đồng hành 150 -
  Rương Tinh Thần Thạch 50 -
  Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung 15 1 ngày
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 20 1 ngày
  Trang Sức Xuyên Y
  (Bỏ qua tất cả kháng tính 20%)
  15 1 ngày
  Trang Sức Vạn Tiễn Bất Xâm
  (Xác suất hóa giải sát thương 10%)
  15 1 ngày
  Đại Bách Luyện Thành Cương 80 Vĩnh viễn
  Túi Đại Hồi Thiên Hoàn (Máu mới) 2 Vĩnh viễn
 • Huyết Chiến Lễ Hộp – Không giới hạn điểm sử dụng.
 • Được phép mang theo và sử dụng Nhất Kỷ Càn Khôn Phù, Càn Khôn Song Tuyệt Bội, Mặt nạ Vương Giả, Mặt nạ Bá Giả, Mặt nạ Hoàng Giả, Thanh Minh Ấn Giám Trung , Thanh Minh Ấn Giám Hạ, Mặt nạ chiến trường Giáng Long, Mặt nạ chiến trường Phục Hổ
 • Được tự do chuyển đổi môn phái. (Sau thời gian kiểm tra nhân vật, không thể chuyển phái)
 • Không phát huy tác dụng của các loại Mặt nạ Tống Kim (Mặt nạ nhân 3 điểm Tống Kim, Mặt nạ Nguyên Soái, Mặt nạ Đại Tướng Quân, Mặt nạ Vương Giả, Mặt nạ Bá Giả, Mặt nạ Hoàng Giả, Mặt nạ chiến trường Phục Hổ, Mặt nạ chiến trường Giáng Long ).
 • Không thể chế tạo hay nâng cấp trang bị (Trang bị Bạch Kim, Kim Ô, Bạch Hổ, Xích Lân, Minh Phượng, Đằng Long, Tinh Sương, Nguyệt Khuyết…), không thể đổi các loại lệnh bài thành trang bị mới
 • Đóng chức năng Trùng Luyện Trang Bị.
 • Không thể tiến hành Trùng Sinh.
 • Không cho phép đổi tên nhân vật.

Đóng NPC & một số tính năng tại Đấu Trường

 • Đóng NPC Sứ Giả (chức năng đổi tên nhân vật)
 • Đóng NPC Bắc Đẩu Lão Nhân (trùng sinh, truyền công...). Chỉ giữ lại dòng chọn tẩy điểm kỹ năng Trùng Sinh 4.
 • NPC Tiền Trang ở Lâm An chỉ mở chức năng rút Tiền Đồng.
 • Đóng NPC Thợ Rèn Thần Bí và Thần Bí Thương Nhân ở Lâm An (ép Bạch Kim, Hoàng Kim...)
 • Đóng tác dụng của Mặt Nạ Nguyên Soái, Mặt Nạ Đại Tướng Quân và Mặt Nạ Anh Hùng Chiến Trường x3 điểm Tống Kim trong bản đồ Tống Kim.
 • Đóng NPC Bé Long.
 • Xóa NPC Đặc Thám trong Tống Kim (báo danh không cần lệ phí)
 • Đóng NPC Chưởng Đăng Cung Nữ.
 • Xóa NPC Trinh Sát Tiền Tuyến trong Tống Kim.
 • NPC Thợ Rèn ở các bản đồ chỉ giữ lại chức năng sữa chữa và dung luyện trang bị.
 • Đóng NPC Thần Tài.
 • Đóng Cửa Hàng Tinh Lực ở NPC Thợ Rèn và các NPC Quân Nhu Quan.
 • Đóng NPC Quân Nhu Quan.
 • Đóng NPC Thợ Khắc Ấn.
 • Đóng NPC Thợ Chế Tạo.
 • Đóng tất cả dòng chọn tại NPC Lễ Quan (chỉ còn dòng chọn xóa mật khẩu rương chứa đồ - cho phép reset mật khẩu rương)
 • Xóa tất cả vòng sáng ở lần đầu đăng nhập.
 • Mở khóa trang bị khóa bảo hiểm ở NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • Xóa trang bị khóa vĩnh viễn tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • Xóa các vật phẩm sự kiện.
 • Đóng NPC Tín Sứ

Phương thức thi đấu

 • Loại hình thi đấuTống Kim – Thiên Tử . Bảo Vệ Nguyên Soái – Chiến trường
    • Với hình thức thi đấu này, nhân vật tham gia thi đấu sẽ nhận được điểm tích lũy khi gây trọng thương nhân vật thi đấu và/hoặc NPC của đối phương.
    • Điểm tích lũy của Bang hội thi đấu sẽ được xác định theo nguyên tắc cộng dồn điểm tích lũy của tất cả các thành viên tham gia trận đấu đó. Ngoài ra, còn có các NPC binh lính tham gia chiến đấu. Số lượng NPC binh lính chia đều cho cả 2 phe Tống và Kim.
    • Kết thúc 29 phút thi đấu chính thức, Nguyên soái của phe ít điểm tích lũy hơn sẽ xuất hiện trước.
    • Kết thúc 39 phút thi đấu chính thức, Nguyên soái của phe còn lại xuất hiện.
    • Trường hợp kết thúc 29 phút thi đấu chính thức cả 2 phe có điểm tích lũy là bằng nhau thì Nguyên soái của cả 2 phe sẽ đồng thời xuất hiện.
 • Bản đồ thi đấu: Hoàng Sa Lâm Ngao

Nhân vật thi đấu

 • Đăng ký: Mỗi Bang hội thi đấu được phép đăng ký tối đa 32 nhân vật.
 • Thi đấu: Mỗi Bang hội khi tham chiến được cho phép tối đa 32 nhân vật vào bản đồ Hoàng Sa Lâm Ngao (chiến trường Tống Kim).

Thời gian thi đấu

 • Thời gian thi đấu: 18/03 đến 26/03/2023
 • Cụ thể: Mỗi trận đấu diễn ra trong vòng 90 phút, gồm:
  • Thời gian báo danh30 phút
  • Thời gian thi đấu chính thức60 phút.
  • Thời gian thi đấu chính thức được xác định từ thời điểm kết thúc 30 phút báo danh.
  • Kết thúc 60 phút thi đấu chính thức, BTC sẽ căn cứ vào diễn biến và kết quả ghi nhận của hệ thống để công bố Bang hội thắng, thua.
 • Các trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tuần.
 • Lịch thi đấu được công bố trên trang chủ http://volam.zing.vn trước 1 ngày diễn ra giải đấu.
 • Lịch thi đấu cụ thể của từng trận đấu sẽ được công bố trên trang chủ http://volam.zing.vn tối thiểu 6 giờ trước khi trận đấu diễn ra.
 • Trước thời điểm thi đấu, hệ thống hoặc GM sẽ thông báo tên các Bang hội tham gia thi đấu.

Phương thức xác định đội thắng/thua

 • Việc xác định thắng thua sẽ dựa trên kết quả thông báo của hệ thống, trường hợp sau trận đấu có kiện cáo khiếu nại lên quan đến kết quả trận đấu, BTC sẽ căn cứ các ghi nhận của hệ thống để xác định kết quả. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng và có giá trị cao nhất.
 • Phương thức xác định thắng thua: Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, kết quả thắng thua sẽ được xác định trên cơ sở thông báo của hệ thống xác định sau khi hết thời gian thi đấu chính thức theo thứ tự ưu tiên như sau:
  • Kết thúc 60 phút thi đấu chính thức, phe nào gây trọng thương Nguyên Soái của đối phương và bảo vệ thành công Nguyên Soái của phe mình sẽ giành chiến thắng.
  • Trong trường hợp cả hai Nguyên Soái đều bị trọng thương hoặc cả hai đội đều bảo vệ thành công Nguyên Soái của mình, hệ thống sẽ căn cứ vào số điểm tích lũy để xác định chiến thắng, theo đó đội nào có điểm tích lũy cao hơn sẽ dành chiến thắng.
  • Nếu điểm tích lũy của hai đội bằng nhau thì BTC sẽ căn cứ vào số lượng thành viên có trong Top 10 trong bảng tin tức chiến sự của từng đội tại thời điểm kết thúc trận đấu để xác định đội chiến thắng (đội nào có số thành viên Top 10 nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng).
  • Nếu số thành viên trong Top 10 trên bảng tin tức chiến sự của cả hai đội đều bằng nhau thì đội nào có thành viên xếp hạng 1 trong Top 10 sẽ chiến thắng.
  • Bảng tin tức chiến sự Top 10 cao thủ Tống Kim được hệ thống xác định dựa trên số điểm tích lũy từng nhân vật tham gia thi đấu tại từng trận đấu.
  • Trong trường hợp điểm tích lũy của cả hai đội bằng 0 vào lúc kết thúc trận đấu thì hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn ra đội chiến thắng. Lúc đó, điểm tích lũy và hiệu số điểm tích lũy của hai đội nhận được là 0.

Đội ngũ GM (Game Master)

 • Đội ngũ GM đóng vai trò giám sát, quay phim, chụp hình, truyền hình các trận đấu của giải. Danh sách GM do BTC công bố trên Trang chủ.
 • Hỗ trợ những thắc mắc của game thủ trong Đấu Trường liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, thủ tục, luật lệ thi đấu. Các vấn đề khác GM không được phép trao đổi với game thủ.
 • GM không ảnh hưởng đến số lượng thành viên tham gia thi đấu của hai đội (hiển thị ở hai NPC Mộ Binh Quan và Kim Quốc Chiêu Binh Quan). Ví dụ: Mộ Binh Quan hiển thị số lượng phe Tống là 32 người nghĩa là có 32 người của chiến đội trong bản đồ thi đấu. Dù phe Tống có thêm các nhân vật GM trong bản đồ thi đấu thì NPC Mộ Binh Quan vẫn hiển thị số lượng là 32 người.
 • Lưu ý: Hệ thống vẫn tính GM vào số lượng của hai phe Tống và Kim hiển thị ở Top 10 xếp hạng cao thủ Tống Kim và không ảnh hưởng đến số lượng thành viên tối đa 32 nhân vật tại một thời điểm của mỗi đội tham gia trận đấu. Ví dụ: Trong bảng Top 10 xếp hạng cao thủ Tống Kim hiển thị phe Tống 32 người. Nhưng đã có 2 GM vào bản đồ thi đấu trước đó thông qua NPC Mộ Binh Quan nghĩa là 2 GM đó thuộc phe Tống thì đội tham gia phe Tống vẫn có thể vào thêm được 1 người nữa.
 • Các GM không thể gây ra hoặc nhận sát thương từ bất cứ phe nào trong trận chiến.
 • GM không ảnh hưởng tới bất kỳ chiêu thức nào của hai phe thi đấu, điển hình là bẫy Đường Môn.
 • GM có thể nhận ảnh hưởng từ các chiêu thức hỗ trợ của phe cùng bên. Ví dụ: Phật Tâm Từ Hữu, Lưu Thủy, Thanh Phong Phù... và cả những hiệu ứng của các vật phẩm Tống Kim như Lệnh Bài, Chiến Cổ...

Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến giải đấu

Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu THĐNB 23, BTC chỉ hỗ trợ giải quyết khiếu nại nếu đáp ứng điều kiện sau:

 • Được thực hiện bởi chủ tài khoản Bang chủ (hoặc người được chủ tài khoản Bang chủ ủy quyền bằng văn bản) của đội tham gia trận đấu bị khiếu nại (danh sách Bang chủ được công bố trên trang chủ).
 • Đơn khiếu nại bằng văn bản được gửi đến bộ phận Hỗ trợ khách hàng của công ty VNG qua website: http://hotro.zing.vn trong thời hạn 16 giờ làm việc tính từ thời điểm kết thúc trận đấu bị khiếu nại (tương đương với 2 ngày làm việc).
 • Khiếu nại phải liên quan trực tiếp đến trận đấu mà đội đó tham dự.
 • Các trường hợp khiếu nại không đáp ứng các điều kiện trên sẽ không hỗ trợ giải quyết.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại là 18 giờ làm việc tính từ thời điểm nhận được đơn khiếu nại phù hợp với các điều kiện trên. Trong trường hợp khiếu nại phức tạp, thời hạn giải quyết có thể được kéo dài theo quyết định của BTC.
 • BTC chỉ làm việc với Bang chủ (hoặc người được chủ tài khoản Bang chủ ủy quyền bằng văn bản) để giải quyết khiếu nại.
 • Các quyết định đưa ra dựa theo ghi nhận của hệ thống và được đăng tải công khai trên Trang chủ để đảm bảo tính công bằng, khách quan. Quyết định giải quyết của BTC là quyết định cuối cùng.
 • Trong quá trình tham chiến, nếu một trong các bên tham chiến bị mất điện, ngắt kết nối mạng, lỗi đường truyền hay các sự cố liên quan đến máy tính, BTC vẫn sẽ công nhận kết quả trận đấu đồng thời sẽ không can thiệp, giải quyết các khiếu nại liên quan.
 • Nếu xảy ra các sự cố khách quan nằm ngoài mong muốn của BTC dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu như: Sự cố đường truyền kết nối từ ISP đến VNG, các trục trặc về hệ thống cung cấp dịch vụ trò chơi, thiên tai, chiến tranh, BTC sẽ công bố trên Trang chủ của trò chơi là http://volam.zing.vn và sẽ tổ chức thi đấu lại tại một thời điểm khác. Đồng thời BTC sẽ hỗ trợ 5.000 Tiền Đồng trong trò chơi cho mỗi Bang hội phải thi đấu lại. Tiền Đồng sẽ được trao trực tiếp cho Bang chủ thông qua GM trò chơi.

(Sự cố mất đường truyền kết nối từ ISP đến VNG và các trục trặc về hệ thống cung cấp dịch vụ trò chơi sẽ được BTC xác định và thông báo lên trang chủ của trò chơi trước, trong hoặc sau trận đấu).

 • Lưu ý: Giờ làm việc được xác định là từ 08h30 đến 17h00 các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định).

Các hình thức xử phạt

 • Kết thúc thời điểm báo danh: Nếu bang hội nào không có bất kỳ thành viên nào trong Chiến Trường (số nhân vật = 0) thì bang hội đó sẽ bị xử Bỏ Cuộc.
 • Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu (60 phút thi đấu chính thức). Nếu bang hội nào có số nhân vật trong Chiến Trường = 0 tại bất kỳ thời điểm nào của trận đấu thì sẽ bị xử Thua Cuộc.

Lỗi game & các quy định khác

 • Bang hội có bất kỳ thành viên nào lợi dụng lỗi game đều bị xử thua trận đó. BTC xác định lỗi game bằng phim và ghi nhận hệ thống.
 • Thành viên tham gia thi đấu giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23 có hành vi kém văn hóa, văng tục, xúc phạm người khác, xúc phạm GM hoặc Nhà Phát Hành (BTC) đều bị xử lý nghiêm khắc.
  • Với thành viên văng tục, xúc phạm người khác: Cấm cá nhân thành viên đó thi đấu 1 trận tiếp theo.

  • Xúc phạm GM hoặc Nhà Phát Hành (BTC): Cấm thi đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang vĩnh viễn.

  • Vi phạm quy định cấm trong Quy định sử dụng trò chơi: Cấm thi đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang vĩnh viễn, khóa tài khoản máy chủ ngoài 02 tuần.
 • Thành viên nào tạo từ 3 phòng Tán Gẫu trở lên sẽ bị khóa tài khoản tại máy chủ ngoài 2 tuần. Sau đó, BTC sẽ tiến hành xóa hết các phòng Tán Gẫu (nếu thấy cần thiết) và thông báo trên Trang chủ.
 • Trường hợp Bang hội nào cố tình phạm lỗi sẽ bị loại khỏi giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23.
 • Trường hợp Bang hội bỏ cuộc, bị xử bỏ cuộc hoặc bị xử loại khỏi giải đấu do vi phạm các quy định trong thể lệ này sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào (cá nhân cũng như Bang hội).
 • Thể lệ giải đấu được cập nhật liên tục để phù hợp với giải đấu.

Quy tắc trao thưởng

 • Trong mọi trường hợp khiếu kiện liên quan đến giải đấu, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng và có hiệu lực cao nhất.

 • Các phần thưởng sẽ được GM trao trực tiếp cho nhân vật Bang chủ sau khi giải đấu kết thúc, hoặc trao thưởng thông qua NPC trong game.
 • Đối với phần thưởng Tiền Đồng: Trao thưởng vào tài khoản của mỗi thành viên.
 • Phần thưởng của cá nhân và các Bang hội sẽ được trao trong vòng 30 ngày sau khi các Bang chủ hoàn tất thủ tục chọn phần thưởng.
 • BTC chỉ tiến hành trao giải cho nhân vật Bang chủ của các Bang đoạt danh hiệu Vô địch Thiên Hạ Đệ Nhất Bang đã được hệ thống ghi nhận theo tài khoản ZingID (BTC sẽ thông báo tên nhân vật của các Bang chủ lên Trang chủ http://volam.zing.vn, BTC chỉ tiến hành trao giải cho những nhân vật này. Nếu muốn chuyển đổi người nhận thưởng vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng để cung cấp các thông tin cần thiết).
 • Danh mục phần thưởng sẽ được đăng tải công khai trên Trang chủ http://volam.zing.vn
 • Các đội bỏ thi đấu bất kỳ trận đấu nào trong khuôn khổ giải sẽ bị xử bỏ cuộc và không nhận được phần thưởng.
 • Giải thưởng sẽ trao đúng tại server (cụm Server) mà có bang hội tham gia giải đấu. Ví dụ: Bang hội tham gia giải đấu tại máy chủ Tung Sơn thì chỉ có thể nhận thưởng tại máy chủ Tung Sơn hoặc cụm Siêu Cấp.
 • Nếu các bang hội không tham gia thi đấu thì giải thưởng dành cho các nhân vật vào bang hội tham gia thi đấu: 30 tỷ EXP + 50.000 Chân Nguyên + 3.000 Huyền Nguyên sẽ bị HỦY BỎ.
 • Trong quá trình trao thưởng, nếu sự cố xảy ra, việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Khách hàng chấp nhận quyết định của VNG và đồng ý không khiếu nại việc này.
 • Chú ý: Các Bang hội sẽ tự chọn cho mình các phần thưởng, theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:
Xếp hạng
Vô địch
2
3
4

Quy định chung

 • Trong quá trình diễn ra giải đấu, nếu xảy ra sự cố lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC thì BTC sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định và thông báo công khai trên website trò chơi. Quyết định giải quyết của BTC là quyết định cuối cùng.
 • Trong suốt thời gian trước khi diễn ra giải đấu, BTC có thể điều chỉnh một số nội dung nhằm đảm bảo sự công bằng và chất lượng giải đấu. BTC sẽ thông báo về nội dung thay đổi trên trang chủ trò chơi và các kênh truyền thông khác.
 • Thể lệ này áp dụng cho Vòng Chung Kết giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23.

Nếu có thắc mắc liên quan giải đấu, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng dành riêng cho giải đấu 1900561558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BTC giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23