Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23

Từ 09-02-2023 đến28/02/2023

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Bộ phần thưởng đặc biệt ngay tại mùa giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23, gồm những kỳ trân dị bảo của võ lâm và xuất hiện những bảo vật mới. Bang hội nào sẽ sở hữu? Tranh tài tại giải đấu Bang hội lớn nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ là có ngay cơ hợi đoạt bảo!

Các nhân vật vào bang hội tham gia giải đấu: 30 tỷ EXP + 50.000 Chân Nguyên + 3.000 Huyền Nguyên

Phần thưởng THĐNB 23

Hạng Siêu Cấp
Xếp hạngVật phẩmSố lượngHSD
(ngày)
1 Tinh Xảo Càn Khôn cấp 10 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Bộ trang bị Đế Quân  - Vũ Liệt  1 Vĩnh viễn
Bộ Trang Bị Anh Hào (chỉ số đẹp) 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hãn Huyết Long Câu mới 1 180 ngày
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Ngựa Hoàng Kim mới (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ mới (Mặt nạ chiến trường Giáng Long) 2 180 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Trung) 2 180 ngày
Danh hiệu Thiên Hạ Vô Địch (Bang chủ)
(Kỹ năng Võ Công Vốn Có + 1 cấp)
1 90 ngày
Danh hiệu Võ Lâm Đệ Nhất Bang
(31 Thành viên bang hội - trừ Bang chủ)
31 180 ngày
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 4 180 ngày
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 4 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 23 120 90 ngày
2 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 9 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Bộ trang bị Truyền Kỳ - Vũ Liệt 1 Vĩnh viễn
Bộ Trang Bị Anh Hào (chỉ số đẹp) 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hãn Huyết Long Câu mới 1 90 ngày
Ngựa Hoàng Kim mới (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Mặt Nạ mới (Mặt nạ chiến trường Giáng Long) 1 180 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Trung) 1 180 ngày
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 2 180 ngày
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 2 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 23 90 90 ngày
Hạng Cao Cấp
Xếp hạngVật phẩmSố lượngHSD (ngày)
1 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 9 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Bộ trang bị Truyền Kỳ  - Vũ Liệt  1 Vĩnh viễn
Bộ Trang Bị Anh Hào (chỉ số đẹp) 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hãn Huyết Long Câu mới 1 90 ngày
Ngựa Hoàng Kim mới (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Mặt Nạ mới (Mặt nạ chiến trường Giáng Long) 1 180 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Trung) 1 180 ngày
Danh hiệu Thiên Hạ Vô Địch (Bang chủ)
(Kỹ năng Võ Công Vốn Có + 1 cấp)
1 90 ngày
Danh hiệu Võ Lâm Đệ Nhất Bang
(31 Thành viên bang hội - trừ Bang chủ)
31 180 ngày
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 2 180 ngày
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 2 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 23 80 90 ngày
2 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 8 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Bộ  trang bị Chí Tôn Vũ Liệt 1 Vĩnh viễn
Bộ Trang Bị Anh Hào (chỉ số đẹp) 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Ngựa Hoàng Kim mới (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ mới (Mặt nạ chiến trường Giáng Long) 1 90 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Trung) 1 90 ngày
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 2 180 ngày
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 2 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 23 60 90 ngày
3-4 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 7 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Bộ Trang Bị Anh Hào (Vũ khí - Áo chỉ số đẹp, 8 món còn lại ngẫu nhiên chỉ số) 1 Vĩnh viễn
Bộ trang bị Vũ Liệt 1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Ngựa Hoàng Kim mới (chọn 1 trong 4) 1 90 ngày
Mặt nạ chiến trường Phục Hổ 2 180 ngày
Thanh Minh Ấn Giám Hạ 2 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 23 40 90 ngày

Thuộc tính một số phần thưởng mới

Hình ảnhThuộc tính
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Đế Quân] - Vũ Liệt Bắc Thần Khôi
 • Sinh Lực tối đa: 1860 (Dương)
 • Kháng hỏa: + 90% (Dương)
 • Nội lực tối đa: 1860 (Dương)
 • Thời gian trúng độc: - 120%
 • Tăng công kích kỹ năng: + 90%
 • Xác suất hóa giải sát thương: 8%
 • Kỹ năng: Mảnh Hổ Khiếu Nha chiêu thứ NHẤT + 1 cấp
 • Hồi phục sinh lực: +30%
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Đế Quân] - Vũ Liệt Tập Hoàng Giáp

Sinh Lực tối đa: 1860 (Dương)
Kháng Độc: + 90% (Dương)
Nội lực tối đa: 1860 (Dương)
Thời gian làm chậm: - 120%
Thời gian phục hồi: - 84% Dương
Xác suất hóa giải sát thương: 8%

Kỹ năng: Mảnh Hổ Khiếu Nha chiêu thứ hai + 1 cấp
Kỹ năng Võ Công Vốn Có + 1 cấp

Số Văn Cương có thể khảm: 3

//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Đế Quân] - Vũ Liệt Khung Long Ngoa

Sinh Lực tối đa: 1860 (Dương)
Kháng Lôi: + 90% (Dương)
Nội lực tối đa: 1860 (Dương)
Triệt Tiêu Sát Thương: + 90(Dương)
Tốc độ di chuyển: + 110%
Xác suất hóa giải sát thương: 8%

Kỹ năng: Mảnh Hổ Khiếu Nha chiêu thứ ba + 1 cấp
Xác suất trọng kích: + 7%

//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Đế Quân] - Vũ Liệt Vô Tận Bội

Sinh Lực tối đa: 1860 (Dương)
Phòng Thủ Vật Lý: + 90% (Dương)
Nội lực tối đa: 1860 (Dương)
Thời gian choáng: - 120%
Tăng công kích kỹ năng: + 90%
Xác suất hóa giải sát thương: 8%

Kỹ năng: Mảnh Hổ Khiếu Nha chiêu thứ tư + 1 cấp
Xác suất trọng kích: + 8%

Số Văn Cương có thể khảm: 3

//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Đế Quân] - Vũ Liệt  Chi Tinh Dã Yêu Đái

Sinh Lực tối đa: 1860 (Dương)
Kháng Băng : + 90% (Dương)
Nội lực tối đa: 1860 (Dương)
Triệt Tiêu Sát Thương: +90 (Dương)
Tăng công kích kỹ năng: + 90%
Xác suất hóa giải sát thương: 8%

Kỹ năng: Mảnh Hổ Khiếu Nha chiêu thứ năm + 1 cấp
Xác suất trọng kích: + 8%

//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Tuyệt] - Ngự Phong

 • [Tuyệt] - Ngự Phong
 • Tốc độ di chuyển: 120%
 • Thể lực tối đa: +1500 điểm
 • Né tránh: +700
 • Sinh Lực tối đa: + 3000 (Dương)
 • Kháng Tất Cả : + 20% (Dương)
 • Phản đòn tầm xa + 20%
 • Hiệu quả Trọng Kích: 30%
 • Kỹ năng [Ngưng Tâm Chú] + 2 cấp
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Tuyệt] - Lưu Tinh
 • [Tuyệt] - Lưu Tinh
 • Tốc độ di chuyển: 120%
 • Thể lực tối đa: +1500 điểm
 • Né tránh: +700
 • Sinh Lực tối đa: + 3000 (Dương)
 • Kháng Tất Cả : + 20% (Dương)
 • Phản đòn tầm xa + 20%
 • Hiệu quả Kháng Trọng Kích: 30%
 • Kỹ năng [Chiết Cốt] + 3 cấp
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Tuyệt] - Truy Điện
 • [Tuyệt] - Truy Điện
 • Tốc độ di chuyển: 120%
 • Thể lực tối đa: +1500 điểm
 • Né tránh: +700
 • Sinh Lực tối đa: + 3000 (Dương)
 • Kháng Tất Cả : + 20% (Dương)
 • Phản đòn tầm xa + 20%
 • Hiệu quả Kháng Trọng Kích: 30%
 • Kỹ năng [Tham Lang] + 2 cấp
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Tuyệt] - Dương Sa
 • [Tuyệt] - Dương Sa
 • Tốc độ di chuyển: 120%
 • Thể lực tối đa: +1500 điểm
 • Né tránh: +700
 • Sinh Lực tối đa: + 3000 (Dương)
 • Kháng Tất Cả : + 20% (Dương)
 • Phản đòn tầm xa + 20%
 • Hiệu quả Trọng Kích: 30%
 • Kỹ năng [Tụ Lực Quyết] + 2 cấp
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
[Tuyệt] - Hãn Huyết Long Câu
 • [Tuyệt] - Hãn Huyết Long Câu
 • Tốc độ di chuyển: 120%
 • Thể lực tối đa: +1500 điểm
 • Né tránh: +700
 • Sinh Lực tối đa: + 3000 (Dương)
 • Kháng Tất Cả : + 15% (Dương)
 • Phản đòn tầm xa + 15%
 • Xác suất hóa giải sát thương: 5%
 • Kỹ năng [Vòng Sáng Long Câu] + 1 cấp
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
Thiên Hạ Vô Địch 23

 • Sinh Lực: 6000 (Dương)
 • Thời gian Phục Hồi: 10%
 • Giảm Trọng Kích: 10%
 • Kỹ năng Võ Công Vốn Có + 1 cấp
 • Tăng công kích kỹ năng: 30%
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
Võ Lâm Đệ Nhất Bang 23
 • Sinh Lực: 3000 (Dương)
 • Thời gian Phục Hồi: 5%
 • Tăng công kích kỹ năng: 10%
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
Càn Khôn Giới Chỉ [cấp 7]
 • Kỹ năng Võ công vốn có +2 cấp
 • Xác suất hóa giải sát thương: +7%
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
Càn Khôn Giới Chỉ [cấp 8]
 • Kỹ năng Võ công vốn có +2 cấp
 • Xác suất hóa giải sát thương: +8%
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
Càn Khôn Giới Chỉ [cấp 9]
 • Kỹ năng Võ công vốn có +3 cấp
 • Xác suất hóa giải sát thương: +9%
//img.zing.vn/upload/jx1/source/2021/dhvlmc2021.png
Càn Khôn Giới Chỉ [cấp 10]
 • Kỹ năng Võ công vốn có +4 cấp
 • Xác suất hóa giải sát thương: +10%
Hộp Quà THĐNB 23

20 tỷ EXP + 20000 Chân Nguyên + 1000 Huyền Nguyên + 200 Băng Thanh Thúy Ngọc + 200 Trạm Lam Thúy Ngọc

Lưu ý: Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 5 hộp

Nếu có thắc mắc liên quan giải đấu, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng dành riêng cho giải đấu 1900561558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BTC giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23