Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23

Từ 09-02-2023 đến28/02/2023

Trước khi bước vào giao tranh trên trận đồ Hoàng Sa Lâm Ngao, các Bang hội cần vượt qua cuộc Đua Top Lệnh bài Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23 theo tiêu chí như sau:

 • 2 Bang chủ của Bang hội đạt số lượng Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tại event Đua Top Lệnh Bài tại tất cả các máy chủ sẽ tham gia hạng Siêu Cấp giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23
 • 4 Bang chủ của Bang hội đạt số lượng Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tiếp theo (sau 2 bang hội tham gia Siêu Cấp) tại event Đua Top Lệnh Bài tại tất cả các máy chủ sẽ tham gia hạng Cao Cấp giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 23 (giải Cao Cấp sẽ tham gia với hình thức Đồng Đồ - Đồng Cấp)
 • Lưu ý:
  • Bang hội tham gia hạng Siêu Cấp cần đạt tối thiểu 160.000 Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23
  • Bang hội tham gia hạng Cao Cấp cần đạt tối thiểu 80.000 Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23

Thời gian và điều kiện tham gia Đua Top Lệnh Bài THĐNB 23

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 09/02 - 24h00 ngày 28/02/2023
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi Hoa Hồng Tình Nhân
  • Xem số lần sử dụng Bánh Socola
  • Nhận phần thưởng mốc Bánh Socola
  • Ghép sách cấp 26
  • Ghép sách cấp 27
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng:
  • Xem bảng TOP 10 Bang Hội nộp Lệnh Bài Tiến Cử
  • Nộp Lệnh Bài Tiến Cử
 • Ghi chú: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 28/02/2023. Riêng dòng xem bảng TOP thì hiển thị đến 24h ngày 01/03/2023

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hạt Giống Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng, boss sát thủ, năng động

  Tính năngVật phẩm nhận
  Tiêu diệt boss sát thủ 90 Hạt Giống Hoa Hồng *3
  Vượt qua 28 ải Hạt Giống Hoa Hồng *5
  Vượt qua ải 10 viêm đế Hạt Giống Hoa Hồng *10
  Tống kim đạt 3000 điểm trở lên Hạt Giống Hoa Hồng *10
  Mốc năng động 80 Hạt Giống Hoa Hồng *40
  Mốc năng động 100 Hạt Giống Hoa Hồng *60
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Đổi Hoa Hồng Tình Nhân
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 28/02/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Tình Nhân
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức.

  1 Hạt Giống Hoa Hồng + 100 vạn lượng = 1 Hoa Hồng Tình Nhân

 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng:
  • Cụm máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp: 7.000.000, 10.000.000, 15.000.000  EXP và 5, 10, 15 điểm Chân Nguyên
  • Máy chủ Tương Dương - Định Danh: 15.000.000 EXP và 15 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Hoa Hồng Tình Nhân/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 28/02/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Socola

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Bánh Socola
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Bánh Socola: 1 tiền đồng
  • Hộp Bánh Socola chứa 100 Bánh Socola: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp : 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Máy chủ Tương Dương - Định Danh: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.500 Bánh Socola/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 28/02/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Tiến Cử
THĐNB 23
 • Nguồn gốc: Sử dụng Bánh Socola (có tỉ lệ ra) = 5 Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 (HSD 28/02/2023)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để nộp cho NPC Chưởng Đăng Cung Nữ, 1 Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 = 1 điểm Tích Lũy.
 • Lưu ý: Nhân vật gia nhập Bang hội mới có thể nộp.

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Socola

Máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp - Định Danh
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
2 Băng Thanh Thúy Ngọc 1 Thuốc tăng trưởng cao cấp
1 Rương Hoàn Mỹ 1 Luyện cốt đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Bạch Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (31/03/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (31/03/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (31/03/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (31/03/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày)

Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Máy chủ Tương Dương - Định Danh

Nhân sĩ thuộc máy chủ Tương Dương ngoài những phần thưởng của máy chủ cũ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau. Lưu ý: Máy chủ Tương Dương không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP)

1 Tinh tinh khoáng
5 Rương trang bị Đồng Hành 1

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Socola (tất cả máy chủ)

Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Điểm Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 500 triệu
Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 20
Rương Tinh Mỹ 10
Định Mạch Đan  20 Nhận 1 trong số
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000   Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 1 tỷ
Rương Tinh Mỹ 20
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (7 ngày) 1
Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 40
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận 1 trong số
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Điểm Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 1,5 tỷ
Rương Hoàn Mỹ  10
Định Mạch Đan  20
Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 60
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 2 tỷ
Rương Hoàn Mỹ  15
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Điểm Huyền Nguyên 500
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (7 ngày) 1
Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 100
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Bách Luyện Thành Cương 5 Nhận 1 trong số
Uẩn Linh Yếu Quyết 40
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 10
Định Mạch Đan  30 Nhận 1 trong số
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 3 tỷ
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 20
Rương Hoàn Mỹ  20
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Điểm Huyền Nguyên 500
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 150
Rương đồng hành loại 3 5
Dương Bảo Rương - 1 Món 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 100%
EXP cộng dồn 4 tỷ
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 40
Rương Hoàn Mỹ  30
Luyện Cốt Đơn 5
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 200
Diệu Dương Bảo Rương - 1 món 1
Mốc 6500 Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 8 tỷ
Băng Thanh Thúy Ngọc  500
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 100
Luyện Cốt Đơn 10
Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 23 300
Đại Hộ Mạch Đơn 100
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 1 trong 3
Rương Hoàn Mỹ  100
Tử Tinh Ngọc 5

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.