Về trang đầu

Tất cả những phần thưởng sau đây sẽ là chiến lợi phẩm dành cho những Bang hội kiệt xuất của giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 22. Đoàn kết và lập lên kỳ tích ngay tại mùa giải này để không lỡ những kỳ trân dị bảo siêu giá trị của Võ Lâm Truyền Kỳ.

Lưu ý:

 • Được copy vào Đấu Trường: 10 tỷ EXP + 20.000 Chân Nguyên + 2.000 Huyền Nguyên
 • Vào Bang: 20 tỷ EXP + 30.000 Chân Nguyên + 3.000 Huyền Nguyên
 • Ghi chú: Phần thưởng EXP được cộng dồn
 • Lưu ý: Hộp Quà THĐNB 22 gồm 10 tỷ EXP + 10.000 Chân Nguyên + 500 Huyền Nguyên (mỗi nhân vật sử dụng tối đa 5 Hộp Quà THĐNB 22)

Phần thưởng THĐNB 22

Hạng Siêu Cấp
Xếp hạngVật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Hạng 1 Tinh Xảo Càn Khôn cấp 10 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Ngựa mới Thần Mã Lưu Tinh
(Kỹ năng Võ Công Vốn Có + 2 cấp)
1 180 ngày
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Ngựa Hãn Huyết Long Câu 1 Vĩnh viễn
Bộ trang bị Truyền Kỳ  - Vũ Liệt  1 Vĩnh viễn
Bộ Diệu Dương Max Thuộc Tính 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 Vĩnh viễn
Mặt Nạ mới
(Mặt nạ chiến trường Phục Hổ)
4 180 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 4 180 ngày
Danh hiệu Thiên Hạ Vô Địch (Bang chủ) 1 90 ngày
Danh hiệu Võ Lâm Đệ Nhất Bang
(Bang Chủ + Thành viên)
40 180 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 6 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 6 180 ngày
Trang sức mới (tự chọn thuộc tính) 6 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 22 150 90 ngày
Hạng 2 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 8 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Bộ trang bị Chí Tôn - Vũ Liệt 1 Vĩnh viễn
Bộ Diệu Dương Max Thuộc Tính 1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 Vĩnh viễn
Mặt Nạ mới
(Mặt nạ chiến trường Phục Hổ)
2 180 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 2 180 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 4 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 4 180 ngày
Trang sức mới (tự chọn thuộc tính) 4 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 22 100 90 ngày
Hạng 3 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 7 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Bộ trang bị Chí Tôn - Vũ Liệt 1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 90 ngày
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ mới
(Mặt nạ chiến trường Phục Hổ)
1 180 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 1 180 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 3 180 ngày
Trang sức mới (tự chọn thuộc tính) 3 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 22 60 90 ngày
Hạng 4 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 7 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 90 ngày
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ mới
(Mặt nạ chiến trường Phục Hổ)
1 90 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 1 90 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 3 180 ngày
Trang sức mới (tự chọn thuộc tính) 3 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 22 40 90 ngày
Hạng Cao Cấp - Định Danh
Xếp hạngVật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Hạng 1 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 8 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Bộ trang bị Chí Tôn - Vũ Liệt 1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hãn Huyết Long Câu 1 Vĩnh viễn
Mặt Nạ mới
(Mặt nạ chiến trường Phục Hổ)
3 180 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 3 180 ngày
Danh hiệu Thiên Hạ Vô Địch (Bang chủ) 1 90 ngày
Danh hiệu Võ Lâm Đệ Nhất Bang
(Bang chủ + Thành viên)
40 180 ngày
Mặt Nạ chiến trường Hoàng Giả 6 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 6 180 ngày
Trang sức mới (tự chọn thuộc tính) 6 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 22 150 90 ngày
Hạng 2 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 7 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Bộ  trang bị Vũ Liệt 1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ mới
(Mặt nạ chiến trường Phục Hổ)
2 180 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 2 180 ngày
Mặt Nạ chiến trường Hoàng Giả 4 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 4 180 ngày
Trang sức mới (tự chọn thuộc tính) 4 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 22 100 90 ngày
Hạng 3 Bộ Diệu Dương 99% thuộc tính tối đa 1 Vĩnh viễn
1 Cặp Vô Danh 10 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 90 ngày
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ chiến trường Hoàng Giả 3 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 3 180 ngày
Trang sức mới (tự chọn thuộc tính) 3 180 ngày
Mặt Nạ mới
(Mặt nạ chiến trường Phục Hổ)
1 180 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 1 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 22 60 90 ngày
Hạng 4 Bộ Diệu Dương 99% thuộc tính tối đa 1 Vĩnh viễn
1 Cặp Vô Danh 9 mới - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 90 ngày
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ chiến trường Hoàng Giả 2 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 2 180 ngày
Trang sức mới (tự chọn thuộc tính) 2 180 ngày
Mặt Nạ mới
(Mặt nạ chiến trường Phục Hổ)
1 90 ngày
Ấn mới (Thanh Minh Ấn Giám Hạ) 1 90 ngày
Hộp Quà THĐNB 22 40 90 ngày

Hình ảnh phần thưởng

Danh hiệuThuộc tính

Thiên Hạ Vô Địch
 • Sinh Lực: 2000
 • Thời gian Phục Hồi: 10%
 • Bỏ qua tất cả kháng tính đối phương: 10%
 • Xác suất trọng kích: 10%
 • Tăng công kích kỹ năng: 10%

Võ Lâm Đệ Nhất Bang
 • Sinh Lực: 1000
 • Tăng công kích kỹ năng: 10%

Nếu có thắc mắc liên quan giải đấu, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng dành riêng cho giải đấu 02871099468 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BTC giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 22