Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Thập Niên Lệnh Bài

Từ 20-06-2014

Song hành cùng phiên bản mới Nơi Ta Thuộc Về, Thập Niên Lệnh Bài với những hỗ trợ đặc biệt sẽ giúp cho các nhân sĩ có cơ hội tuyệt vời để sở hữu những vật phẩm giá trị, lượng kinh nghiệm "cực khủng" cùng nhiều lợi ích hấp dẫn không thể bỏ qua cho hành trình bôn tẩu.

Phần thưởng cá nhân Tân thủ

Điểm kinh nghiệm & vật phẩm
 • Giới hạn:
  • Nhận tối đa 01 lần/nhiệm vụ.
  • Nhận tối đa 01 lần/mốc thưởng.
  • Lưu ý: Nếu đẳng cấp nhân vật vượt qua mức nhận thưởng tại mốc bất kỳ, thì phần thưởng mốc đó sẽ bị hủy.
 • Nhiệm vụ:
Nội dung Yêu cầu
Hoàn thành 1 trận Tống Kim Kết thúc 1 trận Tống Kim và đạt trên 500 điểm
Hoàn thành 1 lần Vượt Ải Vượt qua ải 10
Hoàn thành 1 lần Phong Lăng Độ Hoàn thành thu thập Truy Công Lệnh ở Bến Thuyền
Hoàn thành 1 lần Viêm Đế Vượt qua ải 3
Trồng cây Trồng và nhận thưởng thành công 1 cây Thiên Lộc
Võ Lâm Minh Chủ Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ bất kỳ
Hoàn thành 1 lần Thăm May Mắn Sử dụng Thăm May Mắn
Hoàn thành 1 lần Phú Quý Cẩm Hạp Sử dụng Phú Quý Cẩm Hạp
 • Phần thưởng:
Trùng Sinh Đẳng cấpPhần thưởng
Trùng Sinh 4 150 - 169
 • Đạt cấp 170.
 • Đại Thành Bí Kíp cấp 90 (khóa).
 • Hồi Thành Phù (lớn) (khóa).
 • Bát Thuật Chân Kinh (khóa).
 • 450 điểm Danh Vọng.
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 200 Heo trắng, 200 Hươu Đốm tại thôn trấn.
Trùng Sinh 4 170 - 199
 • Đạt cấp 200.
 • 2 Chuyển Sinh Thuật (14 ngày) (khóa).
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày) (khóa).
 • 2 Hộ Mạch Bao (khóa).
 • 50.000 điểm Chân Nguyên.
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 200 con Nhím, 200 Heo Rừng tại 7 thành thị.
Trùng Sinh 5 10 - 119
 • Đạt cấp 120.
 • Đại Thành Bí Kíp 120 (7 ngày) (khóa).
 • 30.000 điểm Chân Nguyên.
 • 12.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 200 cọc gỗ, 200 bao cát, 200 mộc nhân tại Võ Sư ở tân thủ thôn.
Trùng Sinh 5 120 - 134
 • Đạt cấp 135.
 • 30.000 điểm Chân Nguyên.
 • 12.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 200 con Nhím, 200 Heo Rừng tại Tây Nam Kiếm Các.
Trùng Sinh 5 135 - 149
 • Đạt cấp 150.
 • Võ Học Kinh Nhu (14 ngày) (khóa).
 • 2 Hộ Mạch Bao (khóa).
 • 50.000 điểm Chân Nguyên.
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 300 Trâu rừng, 300 Hắc Diệp Hầu tại Thục Cương Sơn.
Trùng Sinh 5 150 - 154
 • Đạt cấp 154.
 • Bộ Xích Lân tự chọn hệ phái (60 ngày) (khóa).
 • Đại Thành Bí Kíp 150 (khóa).
 • Mặt nạ anh hùng chiến trường (60 ngày) (khóa).
 • Phi Phong 6 (hóa giải, 60 ngày) (khóa).
 • Phi Phong 6 (trọng kích, 60 ngày) (khóa).
 • Ngựa Phiên Vũ (60 ngày) (khóa).
 • Cuồng Lan 3% (60 ngày, không thể gia hạn) (khóa).
 • Hoàng Kim Ấn 6 (nhược hóa, 60 ngày) (khóa).
 • Hoàng Kim Ấn 6 (cường hóa, 60 ngày) (khóa).
 • Càn Khôn Song Tuyệt Đối (7 ngày) (khóa).
 • 5 Hộ Mạch Bao (khóa).
 • 7 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 100.000 điểm Chân Nguyên.
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 300 Xá Lị, 300 Nhãn Kính Xà tại Điểm Thương Sơn. 40 Thăm May Mắn, 20 Phú Quý Cẩm Hạp.
Trùng Sinh 5 155 - 159
 • Đạt cấp 159.
 • Thiệp Đồng Hành (khóa).
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện, 8 thuốc tăng trưởng Bạn Đồng Hành.
 • 50 Huyết Long Đằng 5 (khóa).
 • 11 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 300 Phong Minh, 300 Mãng Hán tại Thiên Tầm Tháp. 160 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 5 160 - 164
 • Đạt cấp 164.
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) (khóa).
 • 17 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 400 Kền Kền, 400 Kim Điêu tại Hoành Sơn Phái. 160 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 5 165 - 169
 • Đạt cấp 169.
 • 50 Huyết Long Đằng 6 (khóa).
 • 100 vạn.
 • 28 tỷ kinh nghiệm.
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 500 Bôn Lôi, 500 Ngân Nha tại Lâm Du Quan, 2 Tống Kim, 2 Vượt Ải, 160 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 5 170 - 174
 • Đạt cấp 174.
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện, 8 thuốc tăng trưởng Bạn Đồng Hành.
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (Đại) (khóa).
 • 200 vạn.
 • 28 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn.
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 500 ảnh côn, 500 Đoạt Mệnh Liêm tại Lưỡng Thủy Động, 3 Tống Kim, 3 Vượt Ải, 160 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 5 175 - 179
 • Đạt cấp 179.
 • 50 Huyết Long Đằng 8 (khóa).
 • 200 vạn.
 • 28 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 500 Lãnh Cung, 500 Sương Đao tại Trường Bạch Nam, 3 Tống Kim, 3 Vượt Ải, 1 Viêm Đê, 320 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 5 180 - 184
 • Đạt cấp 184.
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) (khóa).
 • 300 vạn.
 • 28 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 500 Đao Trảm, 500 Hàn Thương tại Trường Bạch Bắc, 3 Tống Kim, 3 Vượt Ải, 2 Viêm Đế, 320 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 5 185 - 189
 • Đạt cấp 189.
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện, 8 thuốc tăng trưởng Bạn Đồng Hành.
 • 50 Huyết Long Đằng 9 (khóa).
 • 300 vạn.
 • 28 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 500 Hắc Cân, 500 Ảnh Côn tại Khỏa Lăng Động, 3 Tống Kim, 3 Vượt Ải, 3 Viêm Đế, 320 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 5 190 - 194
 • Đạt cấp 194.
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) (khóa).
 • 400 vạn.
 • 28 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 500 Lưu Vân, 500 Lưu Phong tại Sa Mạc 1. 3 Tống Kim, 3 Vượt Ải, 3 Viêm Đế, 1 Phong Lăng Độ, 480 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 5 195 - 198
 • Đạt cấp 198.
 • 50 Huyết Long Đằng 12 (khóa).
 • 400 vạn.
 • 28 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 500 Tật Vũ, 500 Tật Phong tại Sa Mạc 3. 3 Tống Kim, 3 Vượt Ải, 3 Viêm Đế, 2 Phong Lăng Độ, 480 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 5 199
 • Đạt cấp 199.
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày) (khóa).
 • Ngọc Chuyển Sinh (7 ngày) (khóa).
 • 2.230 Phục Sinh Hoàn (7 ngày) (khóa).
 • 500 vạn.
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện, 10 thuốc tăng trưởng Bạn Đồng Hành.
 • 55 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: Đánh bại 500 Voi Hoàng Hà, 500 Đại Tượng tại Cán Viên Động, 3 Tống Kim, 3 Vượt Ải, 3 Viêm Đế, 3 Phong Lăng Độ, 480 cây Thiên Lộc.
Trùng Sinh 6 1 - 119
 • Đạt cấp 120.
 • Bộ Minh Phượng tự chọn hệ phái (60 ngày) (khóa).
 • 3 Bát Thuật Chân Kinh (khóa).
 • 1.000 vạn.
 • 10.000 điểm Chân Nguyên.
 • 4.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ, 160 cây Thiên Lộc, 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 120 - 129
 • Đạt cấp 130.
 • Hoàng Kim Ấn 7 (nhược hóa, 60 ngày) (khóa).
 • Hoàng Kim Ấn 7 (cường hóa, 60 ngày) (khóa).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: 2 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ, 1 Vượt Ải, 1 Phong Lăng Độ, 160 cây Thiên Lộc, 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 130 - 139
 • Đạt cấp 140.
 • Cuồng Lan 5% (30 ngày, không thể gia hạn) (khóa).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: 2 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ, 2 Vượt Ải, 1 Phong Lăng Độ, 160 cây Thiên Lộc, 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 140 - 149
 • Đạt cấp 150.
 • Phi Phong 7 (hóa giải, 30 ngày) (khóa).
 • Phi Phong 7 (trong kích, 30 ngày) (khóa).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: 3 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ, 2 Vượt Ải, 2 Phong Lăng Độ, 160 cây Thiên Lộc, 40 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 150 - 154
 • Đạt cấp 154.
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện, 11 thuốc tăng trưởng Bạn Đồng Hành.
 • 6 tỷ kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: 3 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ, 2 Tống Kim, 2 Vượt Ải, 2 Phong Lăng Độ, 160 cây Thiên Lộc, 40 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 155 - 159
 • Đạt cấp 159.
 • Mặt nạ chiến trường Vương Giả (30 ngày) (khóa).
 • 5.000 điểm Chân Nguyên.
 • 2.000 Hộ Mạch Đơn (khóa).
 • Điều kiện nhận thưởng: 3 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ, 3 Tống Kim, 3 Vượt Ải, 3 Viêm Đế, 3 Phong Lăng Độ, 160 cây Thiên Lộc, 40 Thăm May Mắn.
Phần thưởng hàng ngày
 • Giới hạn:
  • Nhận tối đa 01 lần/mốc thời gian/ngày.
  • Nhận thưởng sẽ tiêu hao 01 Nhật Thông Lệnh (Kỳ Trân Các giá 1 Tiền Đồng).
 • Thời gian nhận thưởng: Nhận 7 ngày trong tuần.
 • Hành trang phải có 59 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Phần thưởng:
Thời gianPhần thưởngHạn dùng
0h00 - 14h00 01 Sát Thủ Giản (cấp 90) 14 ngày
01 Anh Hùng Thiếp
01 Phong Vân Chiêu Binh Lệnh
03 Quả Huy Hoàng (cao)
02 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 30 ngày
10 Tống Kim Phi Tốc Hoàn
10 Lệnh Bài (Tống Kim)
1 Trân Lộ
(ngẫu nhiên Bách Niên/Thiên Niên/Vạn Niên)
Hộ Mạch Đơn
(ngẫu nhiên 10/20/30)
-
Chân Nguyên Đơn (Trung)
(ngẫu nhiên 5/10/15)
14 ngày
14h01 - 23h59 01 Ngọc Quán 14 ngày
1 (Long Huyết Hoàn/Hải Long Châu/Lệnh Bài Thủy Tặc/Viêm Đế Lệnh/Thiên Trì Mật Lệnh)
40 Mộc Nhân Lệnh
Hộ Mạch Đơn
(ngẫu nhiên 10/20/30)
-
Chân Nguyên Đơn (Trung)
(ngẫu nhiên 5/10/15)
14 ngày

Lưu ý

 • Nhân vật phải gia nhập Bang hội để nhận được điểm Cống hiến.
 • Các phần thưởng ngẫu nhiên có tỉ lệ giống nhau.
Phần thưởng cuối tuần
 • Giới hạn:
  • Nhận tối đa 01 lần/ngày.
  • Nhận thưởng sẽ tiêu hao 02 Nhật Thông Lệnh (Kỳ Trân Các giá 1 Tiền Đồng).
 • Thời gian nhận: Thứ Bảy và Chủ Nhật.
 • Hành trang phải có 59 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Phần thưởng:
Phần thưởngHạn sử dụng
01 Hoàng Kim Ấn
(ngẫu nhiên cấp 6/7 và Cường/Nhược)
07 ngày
01 Quả Hoàng Kim
01 Hỗn Nguyên Linh Lộ
10 Cửu Thiên Vân Du Đơn 14 ngày
01 Quả Huy Hoàng
(ngẫu nhiên loại Bách Niên/Thiên Niên/Vạn Niên)
7 ngày
Ngẫu nhiên Long Đảm 30% và Cuồng Lan 3%
01 Mặt nạ anh hùng chiến trường 3 ngày
Chân Nguyên Đơn (Trung)
(ngẫu nhiên 10/20/30)
14 ngày
Hộ Mạch Đơn
(ngẫu nhiên 20/30/40)
-

Gói quà hỗ trợ (Extra)

Nhân sĩ nhận mã (code) 3 gói quà tại các kênh cộng đồng như phòng máy, fanpage, diễn đàn, cctalk 1441..., sau đó nhập code trên trang sự kiện Thập Niên Lệnh Bài và gặp NPC Chiến Tâm Tôn Giả trong game để nhận thưởng.

 • Hành trang phải có 59 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Chỉ được nhận 1 trong 3 loại code/nhân vật/1 lần duy nhất.

  Gói quàVật phẩm
  Loại 1 10 Huyết Long Đằng (cấp 5, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 6, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 8, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 9, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 12, khóa)
  30 Cửu Thiên Vân Du Đơn (khóa)
  Phi Phong Phệ Quang (hóa giải, 5 ngày, khóa)
  Cuồng Lan 5% (5 ngày, khóa, không thể gia hạn)
  Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả (5 ngày, khóa)
  Loại 2 10 Huyết Long Đằng (cấp 5, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 6, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 8, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 9, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 12, khóa)
  20 Cửu Thiên Vân Du Đơn (khóa)
  Phi Phong Phệ Quang (hóa giải, 4 ngày, khóa)
  Cuồng Lan 5% (4 ngày, khóa, không thể gia hạn)
  Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả (4 ngày, khóa)
  Loại 3 10 Huyết Long Đằng (cấp 5, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 6, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 8, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 9, khóa)
  10 Huyết Long Đằng (cấp 12, khóa)
  10 Cửu Thiên Vân Du Đơn (khóa)
  Phi Phong Phệ Quang (hóa giải, 3 ngày, khóa)
  Cuồng Lan 5% (3 ngày, khóa, không thể gia hạn)
  Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả (3 ngày, khóa)