Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Tàng Kinh Các

Từ 01-11-2023 đến30/11/2023

Tàng Kinh Các nơi ẩn chứa các tư liệu về bí kip tuyệt kỹ trong giang hồ, bất kỳ cao thủ nào cũng cần tu luyện để sớm ngày tỏa sáng quần hùng. Ngoài những bí kíp võ thuật riêng thì những loại sách khác cũng cần thiết cho cao thủ võ lâm luôn mang một tinh thần thượng võ khiến vạn người kính ngưỡng, hãy cùng thu thập các loại sách sau đây để tăng thêm sức mạnh cho hành trình liễu ngộ võ học nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 03/11 - 24h00 ngày 30/11/2023
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng:
  • Mua Từ Điển Tiếng Việt
  • Online nhận Sách Sinh Học
  • Xem số lần sử dụng Sách Đạo Đức
  • Nhận phần thưởng Sách Đạo Đức
  • Xem top 10 sử dụng Sách Đạo Đức
  • Nhận thưởng top 3 Sách Đạo Đức
  • Đổi 80 Sách Đạo Đức nhận quà
  • Ghép sách cấp 26 & 27
  • Đổi tín vật mốc 10k,20k,30k
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 30/11/2023

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách Lịch Sử
 • Nguồn gốc:
  • Khi săn Boss Sát Thủ 90 nhận 20 Sách Lịch Sử. Chỉ nhân vật kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ 90 mới nhận được vật phẩm, thành viên trong tổ đội không nhận được.
  • Đánh quái tại các bản đồ 9x + Lâm Du Quan có xác suất rớt Sách Lịch Sử.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Sách Lịch Sử/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/11/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách Sinh Học
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 10 Sách Sinh Học. Qua ngày sẽ reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu nhân vật cấp Trùng Sinh 7, cấp > 170 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Sách Sinh Học/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/11/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách Toán Học

 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành điểm Năng Động
  • 50 điểm: 20 Sách Toán Học
  • 80 điểm: 80 Sách Toán Học
  • 100 điểm: 100 Sách Toán Học
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Sách Toán Học/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/11/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Từ Điển Tiếng Việt
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC giá 400 vạn lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 40.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1. 500 Từ Điển Tiếng Việt/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/11/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách Đạo Đức

Võ Lâm Truyền Kỳ
Kệ Sách
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Sách Đạo Đức: 1 Tiền đồng.
  • Kệ Sách (chứa 100 Sách Đạo Đức): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm CAO THỦ + máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 50 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
  • Đua Top Sách Đạo Đức, sử dụng 1 Sách Đạo Đức nhận được 1 điểm, Top 3 mỗi server và Top 2 toàn server sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Giới hạn: Tối đa nhân vật chỉ nhận 375 tỉ EXP từ sử dụng Sách Đạo Đức. Sau khi đã đạt mốc kinh nghiệm thì sử dụng vẫn nhận được phần thưởng ngẫu nhiên và tính số lượng đua Top (sau khi sử dụng 15000 vật phẩm thì KHÔNG thể nhận được EXP + Chân Nguyên Đại và điểm Chân Nguyên).
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/11/2023.
 • Lưu ý: Đổi 80 Sách Đạo Đức nhận quà. Môi nhân vật có thể đổi 1 lần/ ngày. Qua ngày sẽ rest lượt đổi
  Vật phẩm thưởngSố lượngGhi chú
  Chân nguyên 1500 Nhận 100%
  Huyền nguyên 100
  EXP Cộng dồn 175,000,000
  Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (30 ngày) 5
  Rương trang bị Đồng Hành 3 1
  EXP Cộng dồn 100,000,000 Ngẫu nhiên nhận 1 vật phẩm
  Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày) 1
  Chân nguyên 1000
  Chân nguyên 1500
  Huyền nguyên 100
  Trạm Lam Thúy Ngọc 15
  Hộp đồ phổ Diệu Dương 3
  Đại Hộ Mạch Đơn 5
  Mảnh Trang Sức cấp 3 5
  Rương Tinh Mỹ 10
  Rương Tinh Xảo 10
  Chân nguyên 2000
  Hộp đồ phổ Anh Hào 1
  Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày) 1
  Băng Thanh Thúy Ngọc 10
  Rương Hoàn Mỹ 1
  Định Mạch Đan  20
  Diệu Dương Tinh Thạch  1
  Thuốc tăng trưởng cao cấp 3
  Ngự Phong (14 ngày) 1
  Luyện cốt đơn 1
  Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món 1
  Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa) 1
  Trấn Phái Linh Dược 1
  Rương trang bị Đồng Hành 3 4
  Anh Hào Lệnh 1
  Anh Hào Tinh Thạch 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tín Vật mốc 10K
 • Nguồn gốc: Nhận được từ mốc 10.000 (khóa)
 • Tính chất:  1 Tín Vật mốc 10.000 + 600 Sách Đạo Đức để đổi thưởng tại NPC Tổng quản sự kiện.

  Vật phẩm thưởngSố lượng
  Chân nguyên 40,000
  Exp cộng dồn 20,000,000,000
  Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 50
  Thanh Minh Ấn Giám Trung (14 ngày) (khóa) 1
 • Tín vật 10k chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 30/11/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tín Vật mốc 20K
 • Nguồn gốc: Nhận được từ mốc 20.000 (khóa)
 • Tính chất:  1 Tín Vật mốc 20.000 + 1000 Sách Đạo Đức để đổi thưởng tại NPC Tổng quản sự kiện.
  Vật phẩm thưởngSố lượng
  Chân nguyên 60,000
  Exp cộng dồn 30,000,000,000
  Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 75
  Trấn phái linh dược (khóa) 1
 • Tín vật 20k chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 30/11/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tín Vật mốc 30K
 • Nguồn gốc: Nhận được từ mốc 30.000 (khóa)
 • Tính chất:  1 Tín Vật mốc 30.000 + 1500 Sách Đạo Đức để đổi thưởng tại NPC Tổng quản sự kiện.
  Vật phẩm thưởngSố lượng
  Chân nguyên 80,000
  Exp cộng dồn 50,000,000,000
  Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 100
  Đại bách luyện thành cương (khóa) 3
  Cống nguyệt phù dung 1
 • Tín vật 30k chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 30/11/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Sách Đạo Đức

Cụm Truyền Kỳ

Lưu ý: Từ sau bảo trì ngày 08/11/2023, nhân vật sử dụng 30.000 Sách Đạo Đức thì sẽ không thể nhận thêm "Điểm Kinh Nghiệm ngẫu nhiên" từ vật phẩm này.

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
2 Băng Thanh Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Luyện cốt đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Hoàn Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)


Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (30/12/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (30/12/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (30/12/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (30/12/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Cụm Cao Thủ

Nhân sĩ thuộc Cụm Cao Thủ ngoài những phần thưởng của cụm Truyền Kỳ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

1 Lệnh Bài Siêu Quang
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Rương đồng hành loại 3
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
Bách Luyện Thành Cương
Rương đồng hành loại 1
Tinh tinh khóang
Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ ngoài những phần thưởng của cụm Cao Thủ thì sẽ có thêm phần thưởng: Nguyệt Khuyết Tinh Thạch, Diệu Dương Lệnh, Bạch Tinh Ngọc.

Lưu ý: Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP), Băng Thanh Thúy Ngọc, Rương Hoàn Mỹ, Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp, Luyện Cốt Đơn.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Sách Đạo Đức

Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 500 Triệu
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 10
Rương Tinh Mỹ 10
Định Mạch Đan  20 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000 Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương Tinh Mỹ 20
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (7 ngày) 1
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1,5 Tỷ
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Rương Hoàn Mỹ  10
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Chân Nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 2 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Rương Hoàn Mỹ  15
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (7 ngày) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Định Mạch Đan  30 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Chân Nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Trạm Lam Thúy Ngọc 60
Rương Hoàn Mỹ  20
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ Nhận 100%
Trấn Phái Linh Dược 1
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Trạm Lam Thúy Ngọc 100
Băng Thanh Thúy Ngọc 100
Rương Hoàn Mỹ  30
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Mốc 6500 Chân nguyên 80,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 8TỶ
Băng Thanh Thúy Ngọc  500
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  100
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  150
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10000 Chân nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18TỶ
Huyền Nguyên 1,000
Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày) 5
Tín Vật mốc 10000 (khóa, 24h - 30/11/2023) 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  1,000
Thuốc tăng trưởng cao cấp 300
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương Hoàn Mỹ  200
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 15000 Chân nguyên 140,000 Nhận 100%
Exp Cộng dồn 48,000,000,000
Huyền Nguyên 2,000
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 40
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc 1,500
Thuốc tăng trưởng cao cấp 400
Trấn Phái Linh Dược 2 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 50
Tử Tinh Ngọc 10
Mốc 20000 Chân nguyên 180,000 Nhận 100%
Exp Cộng dồn 88,000,000,000
Huyền Nguyên 3,000
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc 2,000
Định Mạch Đan 500
Luyện Cốt Đơn 60
Vũ Hoa Thạch 500
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 100
Tử Tinh Ngọc 20
Tín Vật mốc 20000 (Khóa, 24h -30/11/2023) 1
Mốc 30000 Chân nguyên 300,000 Nhận 100%
Exp Cộng dồn 128,000,000,000
Huyền Nguyên 4,000
Trấn Phái Linh Dược 2
Băng Thanh Thúy Ngọc 3,000
Cống Nguyệt Phù Dung 1
Tẩy Luyện Châu 200
Vũ Hoa Thạch 1000
Rương Hoàn Mỹ 600
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 200
Tử Tinh Ngọc 40
Tín Vật mốc 30000 (Khóa, 24h - 30/11/2023) 1
Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 10
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) 2
Định Mạch Đan  20 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000 Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương tinh xảo 25
Hàn Thiên Thúy Ngọc 50
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung)(7 ngày) 1
Định Mạch Đan  20
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 100
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Định Mạch Đan  40
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Bách Luyện Thành Cương 5
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng)(7 ngày) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Định Mạch Đan  30 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 6 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Đại Tinh Ngọc 300
Định Mạch Đan  60
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Rương tinh xảo 100
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn 8 Tỷ Nhận 100%
Điểm Huyền Nguyên 500
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Trạm Lam Thúy Ngọc 100
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Trấn Phái Linh Dược 1
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Mốc 6500 Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 16TỶ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 1,000
Uẩn Linh Yếu Quyết 150
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  150
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  150
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10000 Chân Nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18TỶ
Huyền Nguyên 1,000
Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày) 5
Tín Vật mốc 10000 (khóa, 24h - 30/11/2023) 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Trạm Lam Thúy Ngọc 1,000
Đại Hộ Mạch Đơn 100
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  200
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 15000 Chân Nguyên 140,000 Nhận 100%
Exp Cộng dồn 48,000,000,000
Huyền Nguyên 1,500
Trấn Phái Linh Dược 1
Trạm Lam Thúy Ngọc 1,500
Đại Hộ Mạch Đơn 200
Trấn Phái Linh Dược 2 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  400
Tử Tinh Ngọc 10
Mốc 20000 Chân Nguyên 180,000 Nhận 100%
Exp Cộng dồn 88,000,000,000
Huyền Nguyên 3,000
Trấn Phái Linh Dược 2
Trạm Lam Thúy Ngọc 2,500
Định Mạch Đan  600
Vũ Hoa Thạch 600
Cống Nguyệt Phù Dung 1
Đại Hộ Mạch Đơn 600
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 100
Tử Tinh Ngọc 20
Tín Vật mốc 20000 (Khóa, 24h - 30/11/2023) 1
Mốc 30000 Chân Nguyên 320,000 Nhận 100%
Exp Cộng dồn 128 Tỷ
Huyền Nguyên 5,000
Trấn Phái Linh Dược 2
Tẩy Luyện Châu 300
Vũ Hoa Thạch 1200
Trạm Lam Thúy Ngọc 3,500
Cống Nguyệt Phù Dung 1
Định Mạch Đan  600
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 200
Tử Tinh Ngọc 40
Tín Vật mốc 30000 (Khóa, 24h - 30/11/2023) 1
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.