Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Tân Niên Hùng Bá Thiên Hạ

Từ 01-02-2021 đến28/02/2021

Hân hoan mừng Xuân sang, Võ Lâm Truyền Kỳ xin được kính chúc quý nhân sĩ và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng vạn điều may, dẫu biết rằng, ta đã bên nhau 15 mùa xuân và tất cả những điều tốt đẹp nhất của tình nghĩa giang hồ ta đều đã chúc nhau, nay vui tân niên, ta ôn lại lời thề năm xưa trên đỉnh Hoa Sơn - mãi là anh em, mãi là những chiến hữu nghĩa nặng tình thâm, luôn đồng hành với nhau để hùng bá thiên hạ trong một thế giới ảo mà thật này nhé.

Và sau đây là sự kiện Tân Niên Hùng Bá Thiên Hạ, lưu ý đặc biệt khi du xuân, quý nhân sĩ nhớ đến NPC Cây Đào trong mùng 1 - mùng 2 và mùng 3 Tết Cổ Truyền để nhận Lì Xì May Mắn đầu xuân.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 04/02 - 24h00 ngày 28/02/2021
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Đào
 • Vị trí: Tương Dương (196/202)
 • Chức năng:
  • Đổi phong pháo tiểu
  • Đổi phong pháo Trung.
  • Nhận lì xì tết
  • Xem thời gian online
  • Nhận phần thưởng online
  • Xem số lần dùng Pháo Hoa
  • Nhận phẩn thưởng mốc Pháo Hoa
  • Nộp Pháo Hoa
  • Đổi Sách kỹ năng 26: Dùng 15 Quyển Sách Kỹ năng 25 đổi được 1 Quyển Sách Kỹ Năng 26.
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 28/02/2021.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dây Pháo
 • Nguồn gốc: Đánh quái ở các động 90: Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Phong Pháo Tiểu, Trung, Đại
 • Giới hạn: Sử dụng 5.000 Pháo Tiểu/nhân vật
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 28/02/2021.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Tiểu
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 20 Pháo Tiểu, qua ngày reset thời gian tích lũy.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Phong Pháo Tiểu
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 28/02/2021.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Trung
 • Nguồn gốc: Hoàn thành 20/50/80/100 điểm Độ Năng Động nhận tương ứng 20/50/80/100 Pháo Trung
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Phong Pháo Trung
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 28/02/2021.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo Tiểu
 • Nguồn gốc:
  • Phong Pháo Tiểu = 1 Dây Pháo + 1 Pháo Tiểu
  • Phong Pháo Trung = 1 Dây Pháo + 1 Pháo Trung
  • Phong Pháo Đại = Mua tại NPC Cây Đào giá 100 vạn lượng.
 • Tính chất: Sử dụng nhận thưởng:
  • Phong Pháo Tiểu: 1.000.000 EXP + 1 điểm Chân Nguyên
  • Phong Pháo Trung: 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên
  • Phong Pháo Đại: 10.000.000 EXP + 10 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn:
  • Tối đa sử dụng 10.000 Phong Pháo Tiểu
  • Tối đa sử dụng 5.000 Phong Pháo Trung
  • Tối đa sử dụng 3.000 Phong Pháo Đại
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo Trung
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo Đại
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Hoa

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Pháo Hoa
  • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
   • Pháo Hoa: 1 tiền đồng
   • Hộp Pháo Hoa: 100 tiền đồng (nhận 100 Pháo Hoa)
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra. Bán shop 0 lượng.
  • Chức năng: 
   • Máy chủ cũ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
   • Máy chủ mới: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 3.000 Pháo Hoa
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 28/02/2021.
 • Lưu ý: Mỗi ngày nộp 40 Pháo Hoa nhận phần thưởng:

  Vật phẩm thưởngGhi chú
  150 điểm Huyền Nguyên Nhận 100%
  1.000.000.000 EXP Nhận ngẫu nhiên 1
  Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả  (14 ngày)
  Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (14 ngày)
  Hộp đồ phổ Diệu Dương
  Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
  Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa)
  Trấn Phái Linh Dược
  5 Rương Tinh Mỹ
  5 Rương Tinh Xảo
  50 Rương Ấn Chiến
  5 Mảnh Trang Sức cấp 3

Phần thưởng khi sử dụng Pháo Hoa

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 9 và 10
Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 9 và 10, ngoài những phần thưởng trên (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm 2 Mảnh Trang Sức cấp 2,

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Pháo Hoa

Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmLưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
5 rương tinh xảo
Truy Điện (HSD 14 ngày)
Mốc 1000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
10 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Mốc 1500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Y Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Mốc 3000 1 Trấn Phái Linh Dược Nhận 100%
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.