Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Rương Bảo Vật

Từ 01-07-2024 đến23/07/2024

Khám phá Rương Bảo Vật tháng 7 để có ngay những kì trân dị bảo của sơn hà xã tắc, chúc quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thu được thật nhiều chiến lợi phẩm và từ đó bước chân của anh hùng vững mạnh cùng thú vị trên hành trình bôn tẩu giang hồ...

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 01/07 - 24h00 ngày 23/07/2024
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  • Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event Tháng 7

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Mua Rương Bảo Vật
  • Xem số lần sử dụng Rương Bảo Vật/Rương Ngũ Sắc
  • Nhận mốc Rương Ngũ Sắc/Rương Bảo Vật
  • Ghép sách cấp 26/27
  • Nhận Năng Động Đơn
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 23/07/2024

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Khóa

 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành tính năng và Năng Động
 • Lưu ý: Nhân vật tham gia Tống Kim đạt 20000 sẽ nhận được Chìa Khóa của các mốc 3.000, 6.000, 10.000, 20000.
 • Nhân vật cần dọn rương hành trang trước khi nhận thưởng vật phẩm Chìa Khóa
  Vật phẩm thưởngSố lượng
  Tiêu diệt boss sát thủ 90 10 Chìa Khóa
  Viêm đế 10 Chìa Khóa
  Vượt ải 10 Chìa Khóa
  Tống Kim đạt 3.000 5Chìa Khóa
  Tống Kim đạt 6.000 10 Chìa Khóa
  Tống Kim đạt 10.000 20 Chìa Khóa
  Tống Kim đạt 20.000 50 Chìa Khóa
  Mốc 50 10Chìa Khóa
  Mốc 80 20 Chìa Khóa
  Mốc 100 30 Chìa Khóa
  Mốc 125 50 Chìa Khóa
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng mở Rương Bảo Vật hoặc Bảo Rương Ngũ Sắc nhận thưởng
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 23/07/2024.
-
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Bảo Vật
 • Nguồn gốc: Mua tại Tổng Quản Sự Kiện
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ + CAO THỦ: 300 vạn lượng
  • Máy chủ Thái Sơn: 10 vạn lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng Chìa Khóa mở nhận thưởng.
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ + CAO THỦ: 30.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
  • Máy chủ Thái Sơn: 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ + CAO THỦ: Mở tối đa 3.000 Rương Bảo Vật/nhân vật.
  • Máy chủ Thái Sơn: Mở tối đa 1.000 Rương Bảo Vật/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 23/07/2024.
-
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Ngũ Sắc

Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Rương Ngũ Sắc
 • Nguồn gốc
  • Rương Ngũ Sắc: 1 Tiền đồng
  • Túi Rương Ngũ Sắc (chứa 100 Rương Ngũ Sắc): 100 Tiền đồng tại Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Giới hạn:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ + CAO THỦ: Sử dụng tối đa 3.000 Rương Ngũ Sắc/nhân vật.
  • Máy chủ Thái Sơn: Sử dụng tối đa 1.000 Rương Ngũ Sắc/nhân vật.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ + CAO THỦ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Máy chủ Thái Sơn: 1 Chân Nguyên (Đại) + 1 điểm Huyền Nguyên + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
-
Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26/27
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27
-

Thưởng đạt mốc Rương Bảo Vật

Cụm máy chủMốc sử dụng Rương Bảo VậtTên vật phẩmSố lượngGhi chú
Truyền Kỳ + Cao Thủ 1000 Rương hoàn mỹ 5 Nhận 100%
Rương tinh mỹ 5
Rương đồng hành loại 3 5
Đồ phổ anh hào thượng giới 3 Nhận ngẫu nhiên
Đồ phổ anh hào hạ giới 3
Đồ phổ anh hào hộ uyển 3
2000 Rương hoàn mỹ 5 Nhận 100%
Rương tinh mỹ 5
Rương đồng hành loại 3 5
Đồ phổ anh hào thượng giới 3 Nhận ngẫu nhiên
Đồ phổ anh hào hạ giới 3
Đồ phổ anh hào hộ uyển 3
3000 Rương hoàn mỹ 5 Nhận 100%
Rương tinh mỹ 5
Rương đồng hành loại 3 5
Đồ phổ anh hào thượng giới 3 Nhận ngẫu nhiên
Đồ phổ anh hào hạ giới 3
Đồ phổ anh hào hộ uyển 3
Thái Sơn 500 Rương ấn chiến 5 Nhận 100%
Đồ phổ diệu dương thượng giới 3 Nhận ngẫu nhiên
Đồ phổ diệu dương hạ giới 3
Đồ phổ diệu dương hộ uyển 3
1000 Rương ấn chiến 5 Nhận 100%
Đồ phổ diệu dương thượng giới 3 Nhận ngẫu nhiên
Đồ phổ diệu dương hạ giới 3
Đồ phổ diệu dương hộ uyển 3

Thưởng hàng ngày Rương Ngũ Sắc

 • Nhân vật sử dụng Rương Ngũ Sắc thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
 • Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng).
 • Lưu ý : Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủMốc sử dụng Rương Ngũ SắcPhần thưởng hàng ngày (khóa)Số lượng
Truyền Kỳ
+
Cao Thủ
500 - 1000 Năng động đơn (1 ngày) 5
1.001 - 3.000 Năng động đơn (1 ngày) 5
Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) 1
Thái Sơn 1.000 Năng động đơn (1 ngày) 5
Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) 1

Phần thưởng khi sử dụng Rương Ngũ Sắc

Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
50 Điểm chân nguyên 3 Rương đồng hành loại 1
5 Hộ mạch đơn 3 Rương đồng hành loại 3
25 Hộ mạch đơn 3 Rương kim lân 1
Hắc long nguyên đơn (01/09/2024) 3 Rương kim lân 2
Hỗn nguyên chân đơn Huyết chiến lễ hộp (30 ngày)
Lục thiện chân nguyên (14 ngày) Uẩn linh yếu quyết
Kỳ phúc linh dược (14 ngày) Rương tinh mỹ
Trường sinh linh dược (14 ngày) Rương hoàn mỹ
Vô cực linh dược (14 ngày) Mặt nạ - bá giả (7 ngày)
Lam ngọc hồn châu (14 ngày) Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
Tử ngọc hồn châu (14 ngày) Mảnh trang sức - cấp 1
Hoàng ngọc hồn châu (14 ngày) Mảnh trang sức - cấp 2
25 Mảnh phách tinh ngọc Rương diệu dương 1 món
50 Mảnh phách tinh ngọc Đồ phổ anh hào (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hạng Liên/Bội/Y/Khí Giới)
2 Đại tinh ngọc Anh hào lệnh
Thuốc tăng trưởng Anh Hào Tinh Thạch
Thuốc tăng trưởng cao cấp Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp  (14 ngày)
3 Thiên hỏa liệt tửu
Máy chủ Thái Sơn
Phần thưởng ngẫu nhiên (số lượng 1)
10 Hộ mạch đơn Diệu dương lệnh
20 Hộ mạch đơn Diệu Dương Tinh Thạch
30 Hộ mạch đơn Tinh tinh khoáng
Điểm chân nguyên Sách kỹ năng cấp 25
Hắc long nguyên đơn (01/09/2024) Mặt nạ - bá giả (7 ngày)
Hỗn nguyên chân đơn Mảnh trang sức cấp 1
Lục thiện chân nguyên (14 ngày) Mảnh trang sức cấp 2
Thuốc tăng trưởng Uẩn linh yếu quyết
Thiên hỏa liệt tửu Đại tinh ngọc
Rương đồng hành loại 1 Đồ phổ diệu dương  (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hạng Liên/Bội/Y/Khí Giới)
Bảo rương nguyệt khuyết

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Rương Ngũ Sắc

Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngHSD (ngày)Ghi chú
Mốc 500 Điểm chân nguyên 20,000 - Chắc chắn nhận
Điểm kinh nghiệm 500,000,000 -
Rương đồng hành loại 3 50 -
Rương kim lân 3 50 -
Rương hoàn mỹ 50 -
Mảnh trang sức - cấp 3 50 -
Ấn tân nhậm - trung 1 7
Đại hộ mạch đơn 10 -
Định mạch đan 10 -
Tu chân đơn - sơ 50 -
Anh hào tinh thạch 1 - Nhận ngẫu nhiên 1
Anh hào lệnh 1 -
Bách luyện thành cương 5 -
Mốc 1000 Điểm chân nguyên 30,000 - Chắc chắn nhận
Điểm kinh nghiệm 500,000,000 -
Rương đồng hành loại 3 50 -
Rương kim lân 3 50 -
Rương hoàn mỹ 50 -
Mảnh trang sức - cấp 3 50 -
Mặt nạ -  thánh giả 1 7
Đại hộ mạch đơn 10 -
Định mạch đan 10 -
Tu chân đơn - sơ 50 -
Uẩn linh yếu quyết 5 - Nhận ngẫu nhiên 1
Bách luyện thành cương 10 -
Thuốc tăng trưởng cao cấp 10 -
Mốc 1500 Điểm chân nguyên 40,000 - Chắc chắn nhận
Điểm kinh nghiệm 1 Tỷ -
Rương đồng hành loại 3 50 -
Rương kim lân 3 50 -
Rương hoàn mỹ 50 -
Mảnh trang sức - cấp 3 50 -
Ấn tân nhậm - thượng 1 7
Đại hộ mạch đơn 10 -
Định mạch đan 10 -
Tu chân đơn - sơ 50 -
Bách luyện thành cương 10 - Nhận ngẫu nhiên 1
Uẩn linh yếu quyết 5 -
Càn khôn song tuyệt bội 1 14
Băng thanh thúy ngọc 100 01/09/2024
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 - Chắc chắn nhận
Điểm kinh nghiệm 1 Tỷ -
Rương đồng hành loại 3 50 -
Rương kim lân 3 50 -
Rương hoàn mỹ 50 -
Mảnh trang sức - cấp 3 50 -
Mặt nạ - hoàng giả 1 7
Triệu Mảnh - thiên thạch 1 14
Đại hộ mạch đơn 10 -
Định mạch đan 10 -
Tu chân đơn - sơ 50 -
Băng thanh thúy ngọc 100 01/09/2024 Nhận ngẫu nhiên 1
Luyện cốt đơn 3 -
Thuốc tăng trưởng cao cấp 20 -
Đồ phổ anh hào vũ khí 10 - Nhận ngẫu nhiên 1
Đồ phổ anh hào y 10 -
Anh hào lệnh 1 -
Anh hào tinh thạch 1 -
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 - Chắc chắn nhận
Điểm kinh nghiệm 1,5 Tỷ -
Rương đồng hành loại 3 50 -
Rương kim lân 3 50 -
Rương hoàn mỹ 50 -
Mảnh trang sức - cấp 3 50 -
Trấn phái linh dược 1 -
Bùa may mắn 1 -
Đại hộ mạch đơn 10 -
Định mạch đan 10 -
Tu chân đơn - sơ 50 -
Băng thanh thúy ngọc 100 01/09/2024 Nhận ngẫu nhiên 1
Luyện cốt đơn 3 -
Thuốc tăng trưởng cao cấp 20 -
Đồ phổ anh hào vũ khí 10 - Nhận ngẫu nhiên 1
Đồ phổ anh hào y 10 -
Anh hào lệnh 1 -
Anh hào tinh thạch 1 -
Máy chủ Thái Sơn
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngHSD (ngày)Ghi chú
Mốc 300 Lệnh bài truyền kỳ (khóa) 1 7 Chắc chắn nhận
Rương tinh xảo 5 -
Rương tinh mỹ 5 -
Rương đồng hành loại 1 5 -
Thuốc tăng trưởng 5 -
Đại hộ mạch đơn 5 -
Huyết chiến lễ hộp 1 14 Nhận ngẫu nhiên 1
Diệu dương tinh thạch 1 -
Bảo rương nguyệt khuyết 1 -
Mốc 700 Lệnh bài truyền kỳ (khóa) 1 7 Chắc chắn nhận
Rương tinh xảo 10 -
Rương tinh mỹ 10 -
Rương đồng hành loại 1 10 -
Thuốc tăng trưởng 5 -
Đại hộ mạch đơn 5 -
Huyết chiến lễ hộp 1 14 Nhận ngẫu nhiên 1
Diệu dương tinh thạch 1 -
Tân nhậm hành ấn - thượng 1 7
Bảo rương nguyệt khuyết 1 -
Mốc 1000 Lệnh bài truyền kỳ (khóa) 1 7 Chắc chắn nhận
Rương tinh xảo 15 -
Rương tinh mỹ 15 -
Rương đồng hành loại 1 15 -
Thuốc tăng trưởng 5 -
Đại hộ mạch đơn 5 -
Huyết chiến lễ hộp 1 14 Nhận ngẫu nhiên 1
Mảnh trang sức cấp 3 100 -
Mặt nạ - hoàng giả 1 7
Diệu dương tinh thạch 1 -
Đồ phổ diệu dương vũ khí 5 -
Đồ phổ diệu dương y 5 -
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.