Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Phó bản Cổ Tháp

Từ 21-08-2015

Tham gia khám phá Phó Bản Cổ Tháp không chỉ là dịp để nhân sĩ cùng bằng hữu trong Bang hội thể hiện bản lĩnh mà còn là cơ hội vô cùng lớn để nhận được những bảo vật quý giá trong giang hồ.

Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ

Thời gian và điều kiện tham gia

Thời gian - Điều kiệnGhi chú
Thời gian diễn ra
 • Từ 0h15 thứ Hai -> 23h45 Chủ Nhật hàng tuần
 • Từ 23h45 Chủ Nhật – 0h15 thứ Hai: Bảo trì phó bản
Điều kiện tham gia
 • Nhân vật đã gia nhập bang đủ 7 ngày
 • Đẳng cấp 150 Trùng Sinh 5 trở lên
 • Giới hạn: 1 lần/tuần
Điều kiện mở Ải
 • Số lượng: Từ 20 -> 60 nhân vật trong Bang hội
 • Bang chủ hoặc Trưởng Lão mới có thể đối thoại NPC Dật Phong để mở ải

Lưu ý

 • Bắt đầu vượt ải, quái trong phó bản xuất hiện.
 • Khi vượt phó bản, nhân vật trọng thương sẽ không thể vào lại, phải chờ Bang hội qua ải hoặc thực hiện mở lại ải mới có thể vào.
 • Tiêu diệt toàn bộ quái và boss trong phó bản thì vượt ải thành công.
 • Nếu quá thời gian hoặc tất cả nhân vật trọng thương thì vượt ải thất bại. Khi NPC Dật Phong xuất hiện, Bang chủ hoặc Trường Lão đối thoại để vượt lại ải này.
 • Vượt ải thành công trong tuần thì tuần tiếp theo mới có thể vượt ải tiếp.
 • Vào lúc 0h15 thứ Hai hàng tuần, phỏ bản Cổ Tháp được reset toàn bộ. Các bang hội có thể báo danh và tham gia lại từ đầu.
 • Trong phó bản, trọng thương không rớt trang bị và tiền vạn.
 • Sau khi vượt ải thành công, đối thoại NPC Dật Phong để rời phó bản.

Mời thêm ngoại Bang để tương trợ cùng vượt Cổ Tháp

 • Trưởng Lão và Bang chủ có thể tổ đội thêm thành viên ngoại bang và mời vào Cổ Tháp để tương trợ Bang hội mình.
 • Thành viên tương trợ chỉ được tối đa 15 nhân vật mới có thể mở ải.
 • Trong giai đoạn vượt ải, thành viên tương trợ rời khỏi Cổ Tháp thì phải do Bang chủ hoặc Trưởng Lão tổ đội mới có thể vào lại.
 • Thành viên tương trợ sẽ nhận được 50 điểm tích lũy, tối đa 900 điểm mỗi tuần, mỗi tuần tương trợ tối đa 3 lần.

Tham gia Vượt ải

Tên ảiCách vượt ải
Ải 1
Ngũ Thánh Chi Cổ
(30 phút)
 • Hạ Boss Thiên Thù Sứ - Dung Hạ và tiêu diệt quái.
Ải 2
Thần Hạc Tái Khởi
(30 phút)
 • Xuất hiện Boss Chiêm Bình, lượng máu Boss giảm sẽ xuất hiện (xác xuất) 4 Thần Thú với các kháng tính giảm sát thương ngũ hành.
 • Hạ Thần Thú, các thành viên nhận kỹ năng hỗ trợ duy trì 60 giây, đồng thời xuất hiện Boss tại trung tâm.
Ải 3
Vô Linh Tình Thâm
(30 phút)
 • Ải mở, trung tâm sẽ xuất hiện 2 Boss Vô Tình và Lãnh Huyết và khắp nơi xuất hiện Cơ Quan Giả Nhân
Ải 4
Cuồng Nộ Chi Quân
(30 phút)
 • Ải mở, trung tâm xuất hiện Boss Hoàn Nhan Quân Sĩ, cách nhau 60 giây, bản đồ chính xuất hiện 30 ngũ hành tiểu quái, ngũ hành tiểu quái chia thành ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ
Ải 5
Phong Hỏa Thần Long
(30 phút)
 • Có 3 giai đoạn hạ Boss, giữa mỗi giai đoạn 60 giây, phải hái đủ 50 đóa Thanh Thủy Mẫu Hoa, bất kỳ động tác nhân vật có thể ngắt quãng. Nếu không, vượt ải thất bại.
 • Có xác xuất ngẫu nhiên 4 nhân vật trói buộc ở 4 góc, 4 nhân vật không thể công kích không thể di chuyển, lưới trói có thể bị công kích, nếu thời gian trói vượt quá 20 giây thì 4 nhân vật tử vong.
Ải 6
Thặng Lợi Nhi Tiến
(20 phút)

Boss Trương Phiền mỗi lần rớt 10% tổng lượng máu:

 • Boss biến thành trạng thái vô địch, hóa giải sát thương.
 • Xuất hiện cửa truyền tống, cần vào cửa truyền tống và đánh bại.
 • Thích Khách, nhân số cho phép vào truyền tống bằng 30% nhân số còn trong phó bản.
 • Sau khi đánh Thích Khách quay lại tiếp tục đánh Boss Trương Phiền.

Giao diện phó bản

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

NPC và vật phẩm liên quan

NPC/vật phẩmNội dung
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
NPC Kinh Thanh
 • Vị trí: Thành Đô (387/315)
 • Chức năng:
  • Giao diện Cổ Tháp, vào phó bản
  • Cửa hàng tích điểm cá nhân
  • Thăng cấp trang bị Cổ Tháp
  • Trùng luyện (thăng cấp) chỉ số thuộc tính trang bị
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
NPC Dật Phong
 • Vị trí: Trong phó bản
 • Chức năng: Mở ải
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Truyền Tống
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Kim Bảo Rương Cổ Tháp
 • Nguồn gốc: Vượt ải thành công (Bang chủ nhận được)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Sử dụng Chìa khóa vàng Cổ Tháp mở nhận được trang bị
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc nhận
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Chìa Khóa Vàng Cổ Tháp
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Sử dụng mở Kim Bảo Rương Cổ Tháp
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc nhận
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cổ Tháp Lệnh Bài Đồng/Bạc/Vàng
 • Nguồn gốc: Kim Bảo Rương hoặc đánh quái Cổ Tháp rơi ra
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được:
  • Đồng: 150 điểm tích lũy cá nhân Cổ Tháp.
  • Bạc: 250 điểm tích lũy cá nhân Cổ Tháp.
  • Vàng: 500 điểm tích lũy cá nhân Cổ Tháp.
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap

Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cổ Tháp Thiết Bích Đơn
Chiến Cuồng Đơn/Tý Hộ Đơn
Cuồng Bạo Đơn/Phục Cừu Đơn
Trùng Sinh Đơn
 • Nguồn gốc: Kim Bảo Rương hoặc đánh quái Cổ Tháp rơi ra
 • Mỗi 5 phút chỉ có thể sử dụng 1 loại đơn dược. Thời gian hiệu lực đơn dược là 2 phút.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Sự dụng sẽ nhận trạng thái:
  • Thiết Bích Đơn: Hóa giải 100% sát thương.
  • Chiến Cuồng Đơn: Gia tăng công kích, triệt tiêu hóa giải sát thương.
  • Tý Hộ Đơn: Giảm sát thương ngũ hành.
  • Cuồng Bạo Đơn: Giảm sát thương ngũ hành.
  • Phục Cừu Đơn: Tăng sát thương Boss, bỏ qua kháng tính đối phương.
  • Trùng Sinh Đơn: Phục hồi sau khi bị trọng thương.
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Phá Quân/Ngạo Tuyết/Ám Quân/Kháng Hoành Trùng Chú Thạch
 • Nguồn gốc: Kim Bảo Rương, rơi trong Cổ Tháp, cửa hàng tích điểm Cổ Tháp
 • Tính chất: Xếp chồng 250/ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng, không thể ném ra
 • Công dụng: Trùng luyện trang bị Phá Quân/Ngạo Tuyết/Ám Quân/Kháng Hoành.
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Bảo rương thượng giới/hạ giới/hạng liên/trang sức Cổ Tháp - Tuyệt Thế
 • Nguồn gốc: Cửa hàng tích điểm Cổ Tháp
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, khóa
 • Công dụng: Nhận trang bị Cổ Tháp Tuyệt Thế
Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Thạch thăng cấp giới chỉ/hạng liên/trang sức Cổ Tháp
 • Nguồn gốc: Cửa hàng tích điểm Cổ Tháp
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, khóa
 • Công dụng: Thăng cấp giới chỉ/hạng liên/trang sức.