Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Phó bản Cổ Tháp

Từ 21-08-2015

Tham gia Phó Bản Cổ Tháp, nhân sĩ và đồng đội sẽ nhận được vô số điểm tích lũy quý giá và cả những cực phẩm hấp dẫn hiếm có trên giang hồ.

Phần thưởng Cá nhân

 • Đánh quái hoặc boss trong phó bản có xác xuất rơi vật phẩm. Nhân vật với điểm số roll cao nhất có cơ hội nhận vật phẩm bên dưới:
Vật phẩm (khóa, hạn sử dụng 7 ngày)Cộng dụng
Cổ Tháp Thiết Bích Đơn Nhận khả năng Đồng Tường Thiết Bích
Cổ Tháp Chiến Cuồng Nhận khả năng Cuồng Bạo Chiến Đấu
Cổ ThápTý Hộ Đơn Nhận khả năng Ngũ Hành Tý Hộ
Cổ Tháp Cuồng Bạo Đơn Nhận khả năng Bào Hao Trọng Kích
Cổ Tháp Phục Cừu Đơn Nhận khả năng Phục Cừu Đả Kích
Cổ Tháp Trùng Sinh Đơn Nhận khả năng Dũ Hợp Tư Dưỡng
Lệnh bài Cổ Tháp đồng Nhận 150 điểm tích điểm cá nhân Cổ Tháp
Lệnh bài Cổ Tháp bạc Nhận 250 điểm tích điểm cá nhân Cổ Tháp
Lệnh bài Cổ Tháp vàng Nhận 500 điểm tích điểm cá nhân Cổ Tháp
 • Nhận thêm điểm tích lũy Cổ Tháp. Đến NPC Kinh Thanh để đổi trang vật phẩm và trang bị, tích lũy 25.000 điểm sẽ không thể nhận thêm.
Điểm Cổ ThápQuy đổi vật phẩm (khóa)Cộng dụng
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Bảo Rương Thượng Giới Cổ Tháp – Tuyệt Thế
Sử dụng nhận 01 nhẫn Cổ Tháp Tuyệt Thế Thượng Giới (khóa)
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Bảo Rương Hạng Liên Cổ Tháp – Tuyệt Thế
Sử dụng nhận 01 nhẫn Cổ Tháp Tuyệt Thế Hạng Liên (khóa)
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Bảo Rương Trang Sức Cổ Tháp – Tuyệt Thế
Sử dụng nhận 01 nhẫn Cổ Tháp Tuyệt Thế Trang Sức (khóa)
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Bảo Rương Hạ Giới Cổ Tháp – Tuyệt Thế
Sử dụng nhận 01 nhẫn Cổ Tháp Tuyệt Thế Hạ Giới (khóa)
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Thạch Thăng Cấp Giới Chỉ Cổ Tháp
Tăng đẳng cấp giới chỉ Cổ Tháp
7.000 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Thạch Thăng Hạng Liên  Cổ Tháp
Tăng đẳng cấp Hạng Liên Cổ Tháp
9.000 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Thạch Thăng Trang Sức  Cổ Tháp
Tăng đẳng cấp Trang Sức Cổ Tháp
600 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Phá Quân – Trùng Chú Thạch
Trùng Chú lại Trang bị phá quân
1.200 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Ngạo Tuyết – Trùng Chú Thạch
Trùng Chú lại Trang bị Ngạo Tuyết
2.400 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Ám Quân – Trùng Chú Thạch
Trùng Chú lại Trang bị Ám Quân
4.800 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Khánh Hoành – Trùng Chú Thạch
Trùng chú lại Trang bị Khánh Hoành
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cố Tháp Thiết Bích Đơn
Nhận  khả năng Đồng Tường Thiết Bích
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cổ Tháp Chiến Cuồng Đơn
Nhận khả năng Cuồng Bạo Chiến Đấu
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cổ Tháp Tý Hộ Đơn
Nhận khả năng Ngũ Hành Tý Hộ
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cổ Tháp Cuồng Bạo Đơn
Nhận khả năng Bào Hao Trọng Kích
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cổ Tháp Phục Cừu Đơn
Nhận khả năng Phục Cừu Đả Kích
4.500 Vo Lam Mien Phi, Huyet Chien Thuong Lang, Pho ban Co Thap
Cổ Tháp Trùng Sinh Đơn
Nhận khả năng Dũ Hợp Tư Dưỡng

Phần thưởng Bang hội

 • Tham gia phó bản Cổ Tháp, dù thành công hay thất bại thì Bang hội đó sẽ nhận Bảo Rương Cổ Tháp với số lượng nhiều ít khác nhau.
 • Giới hạn tích lũy số lượng tối đa tại NPC Kinh Thanh là 50 cái bảo rương.
 • Chỉ có Trường Lão hoặc Bang Chủ mới có thể đến NPC Kinh Thanh để lấy Bảo Rương Cổ Tháp.
 • Bảo Rương Cổ Tháp có thể giao dịch, bay bán, không thể ném ra, không thể xếp chồng, hạn dụng 7 ngày. Cần thu thập chìa khóa Hoàng Kim Cổ Tháp, nguồn từ Kỳ Trân Các (giá 68 tiền đồng) sau đó chuột phải vào Bảo Rương Cổ Tháp để nhận phần thưởng.
 • Sử dụng Kim Bảo Rương nhận được:

  • 10.000.000 kinh nghiệm
  • 1 Cổ Tháp Trùng Sinh Đơn (khóa)
  • 1 Lệnh bài tích điểm cá nhân Cổ Tháp – Đồng (khóa)
  • 1 vật phẩm ngẫu nhiên:
Vật phẩm
Phá Quân Trùng Chú Thạch (7 ngày)
Ngạo Tuyết Trùng Chú Thạch (7 ngày)
Ám Quân Trùng Chú Thạch (7 ngày)
Kháng Hoành Trùng Chú Thạch (7 ngày)
Lệnh bài tích điểm cá nhân Cổ Tháp Đồng (7 ngày)
Lệnh bài tích điểm cá nhân Cổ Tháp bạc (7 ngày)
Lệnh bài tích điểm cá nhân Cổ Tháp vàng (7 ngày)
Cổ Tháp Thiết Bích Đơn (14 ngày)
Cổ Tháp Chiến Cuồng Đơn (14 ngày)
Cổ Tháp Tý Hộ Đơn (14 ngày)
Cổ Tháp Cuồng Bạo Đơn (14 ngày)
Cổ Tháp Phục Cừu Đơn (14 ngày)
Cổ Tháp Phục Sinh Phù (14 ngày)

Tích điểm Tháp Cổ & Đạo cụ rơi

Tích điểm trong phó bản
Thực hiệnĐiểm tích lũyLưu ý
Bắt đầu trong phó bản (tối đa nhận 6 lần) 200 Tích điểm cá nhân Cổ Tháp tối đa 25.000
Vượt ải thành công, nhân vật còn trong phó bản (tối đa nhận 6 lần) 300
Vượt ải thành công, nhân vật hạ Boss cuối cùng 1.000
Đạo cụ trong phó bản
Vượt ẢiSố Kim Bảo Rương nhận tại NPC Kinh ThanhVật phẩm rơi ngẫu nhiên
1 1~2 Cổ Tháp Trùng Sinh Đơn - Lệnh bài Cổ Tháp đồng - Lệnh bài Cổ Tháp bạc - Lệnh bài Cổ Tháp vàng - Cổ Tháp Thiết Bích Đơn - Cổ Tháp Chiến Cuồng - Cổ ThápTý Hộ Đơn - Cổ Tháp Cuồng Bạo Đơn - Cổ Tháp Phục Cừu Đơn
2 1~3
3 2~4
4 2~5
5 3~6
6 3~7