Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Nhi Hồng trở lại

Từ 06-10-2021 đến25/10/2021

Hãy đến nhanh Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Đông, Sa Mac 1-2-3, và Mạc Cao Quật để nhận được Thiệp Mời Đại Hội và cũng từ đó, quý cao thủ trở lại thưởng thức tuyệt tửu Nữ Nhi Hồng, hảo hữu gặp nhau, nâng chén anh hùng, luận kiếm anh tài, chuẩn bị tranh bá xưng bá - Võ Lâm Minh Chủ 13.

Riêng sự kiện này, nếu trình tửu lượng của quý các hạ đạt mức 60 Nữ Nhi Hồng/ngày là có ngay các phần quà giá trị dưới đây. Chơi ngay nhận thưởng liền tay nhé!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 07/10 đến 24h00 ngày 25/10/2021
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tại trung tâm các thành thị.
 • Chức năng:
  • Ghép Thiệp Mời Đại Hội
  • Nhận thưởng mốc Nữ Nhi Hồng
  • Xem số lượng sử dụng Nữ Nhi Hồng
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 25/10/2021

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Trắng
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại bản đồ Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Đông, Sa Mac 1-2-3, và Mạc Cao Quật có tỉ lệ nhận Giấy Trắng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng viết Thiệp Mời Đại Hội
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 25/10/2021.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bút Lông
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện giá 80 vạn/1 cái
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng viết Thiệp Mời Đại Hội
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 25/10/2021.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Mời Đại Hội
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Giấy Trắng + 1 Bút Lông
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 10 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Thiệp Mời Đại Hội/ nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 25/10/2021.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nữ Nhi Hồng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nữ Nhi Hồng
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Nữ Nhi Hồng: 1 tiền đồng
  • Rương Nữ Nhi Hồng chứa 100 Nữ Nhi Hồng: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận thưởng
  • Máy chủ cũ: 25 triệu EXP + 2 Chân Nguyên Đơn Đại + 1 phần thưởng ngẫu nhiên
  • Máy chủ mới CTĐD 11 và 12: 25 triệu EXP + 2 Chân Nguyên Đơn Đại + 30 điểm Chân Nguyên + 1 phần thưởng ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4.000 Nữ Nhi Hồng/ nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 25/10/2021
 • Lưu ý: Mỗi ngày nộp 60 Nữ Nhi Hồng nhận được phần thưởng:
Vật phẩm thưởngGhi chú
150 điểm Huyền Nguyên Nhận 100%
2000 điểm Chân Nguyên Nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng
1.000.000.000 EXP
500.000.000 EXP
Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả  (21 ngày)
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng  (21 ngày)
Hộp đồ phổ Diệu Dương
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Hoàng Kim Ngự Phong - Xác Xuất Hóa Giải (21 ngày)
Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa)
Trấn Phái Linh Dược
5 Rương Tinh Mỹ
50 Rương Ấn Chiến
5 Mảnh Trang Sức cấp 3

Phần thưởng khi sử dụng Nữ Nhi Hồng

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 11 và 12
Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 11 và 12, ngoài những phần thưởng trên (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm Tinh tinh khoáng, 2 Mảnh Trang Sức cấp 2.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Nữ Nhi Hồng

Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmLưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
5 rương tinh xảo 
Truy Điện (HSD 14 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong 2
Trấn Phái Linh Dược
Mốc 1.000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
10 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong 2
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Y Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 30.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (HSD 7 ngày)
Mặt chiến trường Hoàng Giả (HSD 7 ngày)
10 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
500 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí Giới Nhận 1 trong 4
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 3.000 50.000 Chân Nguyên Nhận 100%
20 Rương Tinh Mỹ
1 Diệu Dương Lệnh
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Mốc 4.000 1 Trấn Phái Linh Dược Nhận 100%
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.