Nhận Tiêu Xa tại Ông chủ Tiêu Cục trong tính năng Long Môn Tiêu Cục, nhân sĩ võ lâm phải trải qua những thử thách gian truân trên hành trình vận tiêu đến thành thị hoặc thôn trấn như bị quái cản trên đường, đạo tặc cướp tiêu...Nhưng, những cố gắng và tinh thần đồng đội khi vận tiêu thành công sẽ mang đến rất nhiều phần thưởng hấp dẫn cho quý nhân sĩ.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra: Từ 10h00 - 23h00 hàng ngày.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đẳng cấp 120 trở lên (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • NPC nhận nhiệm vụ: Ông chủ Tiêu Cục tại Long Môn Trấn (248/279).

  Võ Lâm Truyền Kỳ

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Long Môn Tiêu Sư
 • Vị trí: Lâm An (181/208, 191/185), Thành Đô (382/312), Tương Dương (192/198), Phượng Tường (199/193), Đại Lý (204/200), Biện Kinh (211/196), Dương Châu (223/189), Giang Tân Thôn (439/385), Vĩnh Lạc Trấn (209/201), Chu Tiên Trấn (202/194), Đạo Hương Thôn (203/200), Thạch Cổ Trấn (209/202), Long Tuyền Thôn (199/204)..
 • Công dụng:
  • Xuất phát hoặc trả nhiệm vụ áp tiêu.

Vật phẩm

Hình ảnhNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộ Tiêu Lễ Hộp

 

Kỳ Trân Các giá 1 Tiền đồng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Chuột phải nhận được 20 Hoán Tiêu Chỉ.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoán Tiêu Chỉ
Nhận được khi mở Hộp Tiêu Lễ Hộp
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Dùng để làm mới khi nhận nhiệm vụ Áp Tiêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trang Cao Cấp
 • Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 có tỉ lệ nhận được.
 • Nhận cùng lúc với Sát Thủ Lệnh, nếu đầy hành trang sẽ rơi ra ngoài.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Mang đến ông chủ Tiêu Cục có thể nhận ngẫu nhiên nhiệm vụ Áp Tiêu 7 sao, 8 sao, 9 sao.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộ Tiêu Lệnh
Hoàn thành Áp Tiêu nhận được 2 Hộ Tiêu Lệnh
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50. Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng: Dùng để đổi vật phẩm hỗ trợ khi Áp Tiêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Khoái Mã Gia Tiên
Vật phẩm hỗ trợ đổi từ NPC Áp Tiêu
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50. Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng: Tăng 100% tốc độ di chuyển của Tiêu Xa, duy trì 15 giây, chờ 3 phút.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kiên Bất Khả Tỏa
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50. Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng: Hồi phục 10% lượng sinh lực của Tiêu Xa, chờ 3 phút.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tiêu Xa Vi Di
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50. Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng: Làm cho Tiêu Xa dịch chuyển đến vị trí nhân vật, chờ 3 phút.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tiêu Kỳ
Khi Tiêu Xa bị phá hoại thì nhân vật Vận Tiêu nhận được
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng: Nhận thưởng phí Lao Vụ.

Vận Tiêu

 • Từ 10h00 - 23h00 hàng ngày, nhận nhiệm vụ Áp Tiêu tại NPC Ông chủ Tiêu Cục Lục Tam Cân (Long Môn Trấn 248/279).
 • Chọn dòng "Nhận nhiệm vụ áp tiêu" và lựa chọn độ khó vận tiêu (1 sao, ngẫu nhiên, cao cấp).
  • Ngẫu nhiên: Có thể làm mới nhiệm vụ của mình (5 lần miễn phí, từ lần thứ 6 trở đi phải tiêu hao 1 vật phẩm "Hoán Tiêu Chỉ").
  • Cao cấp: Nhiệm vụ Áp Tiêu 7 sao, 8 sao, 9 sao.
 • Sau khi "Nhận" sẽ được truyền tống sang bản đồ cần áp tiêu.
 • Chọn "Bắt đầu áp tiêu" sẽ hiển thị Tiêu Xa (xe ngựa), đếm ngược thời gian 30 phút và tuyến đường cụ thể được hướng dẫn chi tiết trong F12.

  Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Tiêu Xa sẽ đi theo nhân vật (không tự đi), cách xa 750 so với nhân vật sẽ dừng lại (khi nhân vật về thành dưỡng sức, offline hoặc Thần Hành Phù), đổi bản đồ không mất.
 • Nếu Tiêu Xa dừng 5 phút sẽ tự động mất, nhiệm vụ thất bại.
 • Tiêu Xa sau 30 phút vẫn chưa đến đích sẽ tự động biến mất, nhiệm vụ thất bại.
 • Trong 30 phút, hộ tống Tiêu Xa đến đích thì nhiệm vụ hoàn thành, đến NPC nhận thưởng.
 • Tiêu Xa bị phá hoại (bị cướp) thì sẽ trở thành trạng thái hoàn thành một nửa nhiệm vụ, sẽ nhận được phí Lao Vụ tại NPC.
 • Tiêu Xao cao cấp khi đi liên bản đồ thì hệ thống sẽ thông báo trên thế giới.
 • Nhân vật đứng cách xa Tiêu Xa phạm vi 750 có thể bị công kích.
 • Nếu bị lạc Tiêu Xa, có thể đổi thoại NPC Long Môn Tiêu Sư, ông chủ Tiêu Cục để truyền tống đến vị trí Tiêu Xa, phí 10 vạn.

Cướp Tiêu

 • Sau khi Tiêu Xa của đối phương ra khỏi khu vực an toàn, nhân vật khác có thể công kích nhân vật Áp Tiêu (đồ sát, chiến đấu).
 • Sau khi nhân vật Áp Tiêu về thành dưỡng sức, offline, truyền tống đi, cách xa 750 với Tiêu Xa... thì nhân vật cướp Tiêu có thể công kích Tiêu Xa.
 • Sau khi Tiêu Xa bị phá hoại sẽ xuất hiện 1 Bảo rương "Tán Lạc Tiêu Vật" (đối thoại 2 giây), nhân vật công kích Tiêu Xa có thể nhấp rương và nhận thưởng.

  Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Căn cứ theo cấp độ của Tiêu Xa, nhân vật cướp Tiêu sẽ nhận thưởng tương ứng theo tỷ lệ.
 • Nhân vật cướp Tiêu mỗi ngày chỉ có thể nhận 5 lần từ Bảo rương, 0h00 cập nhật lại (chữ trắng không nhận được).
 • Sau khi Tiêu Xa bị phá hoại, sẽ xuất hiện NPC Tiêu Xa phá hoại (duy trì 10 phút), nhân vật Vận Tiêu nhấp vào nhận "Tiêu Kỳ".

  Võ Lâm Truyền Kỳ

Phần thưởng

 • Khi vận tiêu thành công, bị cướp tiêu hoặc đi cướp tiêu đều có thể nhận thưởng ngẫu nhiên số lượng theo bảng phần thưởng dưới đây.

  Cấp độ Tiêu XaPhần thưởng
  (ngẫu nhiên theo cấp độ)
  Thành công
  (nhận ngẫu nhiên số lượng)
  Bị cướp Tiêu
  (nhận ngẫu nhiên số lượng)
  Cướp Tiêu
  (nhận ngẫu nhiên số lượng)
  1 Sao 10.000.000 kinh nghiệm 1 - -
  Chân Nguyên Đơn (tiểu, khóa)
  Hộ Mạch Đơn (khóa)
  2 Sao 5.000.000 kinh nghiệm 5 1 1
  Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
  2 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  Bách Niên Huy Hoàng Quả (khóa)
  3 Sao 10.000.000 kinh nghiệm 5 1 1
  Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
  3 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  Bách Niên Huy Hoàng Quả (khóa)
  4 Sao 10.000.000 kinh nghiệm 7 2 2
  Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
  3 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  Thiên Niên Huy Hoàng Quả (khóa)
  Huyết Long Đằng 5 (khóa)
  Huyết Long Đằng 6 (khóa)
  5 Sao 10.000.000 kinh nghiệm 10 3 3
  Chân Nguyên Đơn (đại, khóa)
  5 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  Thiên Niên Huy Hoàng Quả (khóa)
  Huyết Long Đằng 5 (khóa)
  Huyết Long Đằng 6 (khóa)
  Huyết Long Đằng 8 (khóa)
  6 Sao 12.000.000 kinh nghiệm 10 3 3
  2 Chân Nguyên Đơn (đại, khóa)
  7 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  Thiên Niên Huy Hoàng Quả (khóa)
  Huyết Long Đằng 5 (khóa)
  Huyết Long Đằng 6 (khóa)
  Huyết Long Đằng 8 (khóa)
  7 Sao 12.000.000 kinh nghiệm 10 3 3
  3 Chân Nguyên Đơn (đại, khóa)
  12 Hộ Mạch Đơn
  Vạn Niên Huy Hoàng Quả
  Huyết Long Đằng 9
  Huyết Long Đằng 11
  Huyết Long Đằng 12
  8 Sao 15.000.000 kinh nghiệm 20 6 6
  4 Chân Nguyên Đơn (đại, khóa)
  12 Hộ Mạch Đơn
  Vạn Niên Huy Hoàng Quả
  Huyết Long Đằng 9
  Huyết Long Đằng 11
  Huyết Long Đằng 12
  9 Sao 18.000.000 kinh nghiệm 30 9 9
  Hỗn Nguyên Chân Đơn
  15 Hộ Mạch Đơn
  Vạn Niên Huy Hoàng Quả
  Tử Kim Chân Đơn
  Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả
  Huyết Long Đằng 9
  Huyết Long Đằng 11
  Huyết Long Đằng 12
 • Phần thưởng tăng dần theo cấp độ, số lượng nhận ngẫu nhiên cũng tăng theo.
 • Cấp độ 1 Sao vận tiêu trong thành nên không thể cướp hoặc bị cướp Tiêu Xa.
 • Ví dụ về số lần nhận ngẫu nhiên: Tiêu Xa cấp độ 2 Sao:
  • Vận tiêu thành công: Nhận 5 phần thưởng trong số 4 phần thưởng của cấp độ 2 Sao (sẽ có 1 phần thưởng nhận được 2 lần).
  • Ví dụ nhận được 2 lần phần thưởng 5.000.000 kinh nghiệm như bảng dưới.

   Cấp độ Tiêu XaVí dụ vận tiêu thành công sẽ nhận được 5 phần thưởng
   2 Sao 5.000.000 kinh nghiệm
   5.000.000 kinh nghiệm
   Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
   2 Hộ Mạch Đơn (khóa)
   Bách Niên Huy Hoàng Quả (khóa)
Đầu trang