Anh hùng hào kiệt khi hành tẩu giang hồ tại những vùng đất mới chắc hẳn sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ và những điều thắc mắc. Tính năng hướng dẫn tân thủ dưới đây sẽ giúp ích phần nào cho quý nhân sĩ dễ dàng hơn trong quá trình hòa nhập cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ:

 • Đối tượng áp dụng: Nhân vật có đẳng cấp 5 trở xuống.
 • Tạo ID Zing mới sẽ được miễn phí 7 ngày chơi trong Võ Lâm Truyền Kỳ.
 • Nhận quà Tân Thủ tại Tiểu Phương Cô Nương

Vật phẩm quan trọng

Hình ảnhHướng dẫn

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Long Ngũ

 • Nguồn gốc: Nhận thông qua dòng chọn “Nhận Thưởng Tân Thủ” tại NPC Tiểu Phương Cô Nương
 • Tính chất: 
  • Có thể xếp chồng 20/20. Không thể bày bán, không thể giao dịch,  không thể ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop: 0 lượng. 
 • Chức năng:  Nhấn chuột phải để sử dụng 
 • Ghi chú trên vật phẩm: Nhấp chuột sử dụng để hoàn thành nhanh nhiệm vụ tân thủ đã nhận. Chỉ có thể bỏ qua những nhiệm vụ đánh quái, tìm vật phẩm, tham gia tính năng. Không thể bỏ qua nhiệm vụ cần đối thoại NPC
 • Hạn sử dụng: 14 ngày kể từ khi nhận tại dòng chọn.

Hướng dẫn tự động tìm đường

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ
 • Bảng theo dõi nhiệm vụ.
 • Nhấp vào dòng nhiệm vụ nhân vật sẽ tự động tìm đường.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ
 • Theo dõi nhiệm vụ
 • Đóng/Mở bảng nhiệm vụ.
Võ Lâm Truyền Kỳ
 • Nhấp kéo để di chuyển thanh thông báo nhiệm vụ.

Hướng dẫn nhiệm vụ

Cấp 1 - sơ nhập
 • Tại bảng theo dõi nhiệm vụ nhấp chọn "Tìm Quân Sư", nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Quân Sư Tân Thủ.
 • Đối thoại NPC nhận nhiệm vụ đánh bại 5 Heo Trắng ở các thôn trấn.
 • Nhấp vào dòng hướng dẫn trong bảng theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường đến nơi có Heo Trắng.
 • Hoàn thành đánh bại Heo Trắng, nhấp chọn "Báo cáo Quân Sư" nhân vật sẽ tự tìm đường đến NPC Quân Sư Tân Thủ.
 • Đối thoại NPC Quân Sư Tân Thủ nhận phần thưởng.
 • Đẳng cấp đạt được: 5.
Cấp 5 - tạp hóa
 • Đối thoại NPC Quân Sư tiếp nhận nhiệm vụ đối thoại ông chủ Tiệm Tạp Hóa.
 • Nhấp chọn dòng thông tin trong bảng theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Chủ tiệm tạp hóa tại các thôn trấn.
 • Đối thoại NPC Chủ tiệm tạp hóa chọn "Tân thủ nhiệm vụ", chọn "Ta hiểu rồi".
 • Nhấp chọn dòng thông tin trong bảng theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Quân Sư.
 • Đối thoại NPC Quân Sư hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 10.
Cấp 10 - nhập môn
 • Tại bảng theo dõi nhiệm vụ nhấp chọn "Tìm Quân Sư", nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Quân Sư Tân Thủ.
 • Chọn nhiệm vụ gia nhập môn phái.
 • Đối thoại NPC đệ tử tiếp dẫn của các môn phái tại các thôn trấn, gia nhập môn phái mong muốn.
 • Hệ thống tự động đưa nhân vật đến bản đồ môn phái (khuyến cáo hiện tại không nên tăng điểm vào kỹ năng).
 • Nhấp chọn dòng thông tin trong bảng theo dõi nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường đến NPC Chưởng môn để báo cáo.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn chọn "Tân thủ nhiệm vụ", hoàn thành nhiệm vụ.
  • Chưởng môn Hoa Sơn Phái: 177/190.
 • Đẳng cấp đạt được: 50.
Cấp 50 - mua thuốc
 • Đối thoại NPC Chưởng môn chọn "Tân thủ nhiệm vụ", chọn "Tiếp nhận nhiệm vụ".
 • Đối thoại NPC dược phẩm tại môn phái mua 3 Hồi Thiên Đan.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 60.
 • Nhận được ngựa Túc Sương (cấp 9).
Cấp 60 - cưỡi ngựa
 • Đối thoại với NPC Chưởng môn tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ.
 • Mở hành trang, chuột phải ngựa Túc Sương để cưỡi.
 • Nhấm phím M để lên/xuống ngựa.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 90.
Cấp 90 - tín vật sư môn
 • Đối thoại NPC Chưởng môn nhận nhiệm vụ tân thủ.
 • Nhấp chọn bảng thông tin nhiệm vụ để di chuyển ra khu vực chiến đấu.
 • Đánh quái và nhận 5 tín vật sư môn.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 150.
 • Nhận kỹ năng môn phái 90.
Cấp 150 - di chuyển
 • Đối thoại NPC Chưởng môn nhận nhiệm vụ tân thủ.
 • Nhận được 1 Hồi thành phù nhỏ (100 lần).
 • Lưu rương tại phái Hoa Sơn (lại nhấp chọn vào rương để lưu).
 • Nhấp chọn bảng thông tin nhiệm vụ để di chuyển ra khu vực chiến đấu.
 • Chuột phải sử dụng Hồi thành phù.
 • Đối thoại NPC Chưởng môn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 180.
 • Nhận Thần Hành Phù (hạn sử dụng 14 ngày) để di chuyển thành thị/thôn trấn/khu vực luyện công.
Cấp 180 - đưa thư
 • Đối thoại NPC Chưởng môn nhận nhiệm vụ tân thủ.
 • Nhận được 1 thư Hắc-Điểu.
 • Sử dụng Thần Hành Phù đến Lâm An (Nam - 176/206) đối thoại NPC Minh Chủ Hắc-Điểu (tượng) hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 190.
Cấp 190 - Trùng Sinh
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu tại Lâm An.
 • Nhận được Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Đối thoại Võ Lâm Truyền Nhân tại các thành thị đối thoại đi Minh Nguyệt Trấn.
 • Tìm Bắc Đẩu Lão Nhân thực hiện Trùng Sinh nhân vật:
  • Chọn "Ta muốn Trùng Sinh".
  • Chọn "Được, ta muốn học ngay".
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.
 • Nhận được Nhất Kỷ Càn Khôn Phù.
Trùng Sinh 1 - cấp 10 - sói dữ
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu tại Lâm An nhận nhiệm vụ.
 • Đến La Tiêu Sơn (212/166) đánh bại Sói Đầu Lĩnh (235/170, 220/165, 231/159, 230/176).
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 90 Trùng Sinh 1.
 • Nhận được bộ trang bị Bạch Hổ.
Trùng Sinh 1 - cấp 90 - thổ phỉ
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu tại Lâm An nhận nhiệm vụ.
 • Đến Lượng Thủy Động đánh bại 20 Sơn Tặc.
  • Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn (213/183) -> Lưỡng Thủy Động (196/196).
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 120 Trùng Sinh 1.
 • Nhận được Bí kíp kỹ năng 120.
Trùng Sinh 1 - cấp 120 - kẻ mạo danh
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu tại Lâm An nhận nhiệm vụ.
 • Đến Đại Lý (213/211) đánh bại Hắc Điểu Mạo Danh.
 • Đối thoại NPC Hắc-Điểu hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 190 Trùng Sinh 1.
Trùng Sinh 1 - cấp 190 - Trùng Sinh 2
 • Đối thoại NPC Minh Chủ Thẩm Thăng Y (Lâm An - 178/206) nhận nhiệm vụ.
 • Nhận được Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Sử dụng Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Đến Minh Nguyệt Trấn gặp Bắc Đẩu Lão Nhân để thực hiện Trùng Sinh.
 • Đối thoại NPC Thẩm Thăng Y hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 120 Trùng Sinh 2.
Trùng Sinh 2 - cấp 120 - báo thù
 • Đối thoại NPC Minh Chủ Thẩm Thăng Y (Lâm An - 178/206) nhận nhiệm vụ.
 • Đến Biện Kinh -> di chuyển đến Thiết Tháp Mê Cung (206/189).
 • Vào tầng 2 (213/195) đánh bại Trịnh Âu (217/197).
 • Đối thoại NPC Thẩm Thăng Y hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 190 Trùng Sinh 2.
Trùng Sinh 2 - cấp 190 - Trùng Sinh 3
 • Đối thoại NPC Minh Chủ Như Ý (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Nhận được Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Sử dụng Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Đến Minh Nguyệt Trấn gặp Bắc Đẩu Lão Nhân để thực hiện Trùng Sinh.
 • Đối thoại NPC Như Ý hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 150 Trùng Sinh 3.
Trùng Sinh 3 - cấp 150 - kinh mạch
 • Đối thoại NPC Minh Chủ Như Ý (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Nhận được 2.000 điểm Chân Nguyên và 1.000 Hộ Mạch Đơn (tiểu).
 • Mở giao diện nhân vật, chuyển trang Kinh Mạch.
 • Chọn bất kỳ 1 mạch rồi tiến hành xung huyệt
 • Đối thoại NPC Như Ý hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 190 Trùng Sinh 3.
 • Nhận được Yếu Quyết Kỹ Năng 150.
Trùng Sinh 3 - cấp 190 - thu thập lông nhím
 • Đối thoại NPC Minh Chủ CHAO (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Ra ngoài khu vực chiến đấu tại các thành thị.
 • Đánh bại và thu thập 50 lông Nhím.
 • Đối thoại NPC Minh Chủ CHAO hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 195 Trùng Sinh 3.
Trùng Sinh 3 - cấp 195 - Trùng Sinh 4
 • Đối thoại NPC Minh chủ CHAO (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Mở Tân Thủ Lễ Hộp (nhận tại NPC Tiểu Phương Cô Nương) để nhận Viêm Đế Lệnh, Sát Thủ Giản, Phong Vân Chiêu Binh Lệnh và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác.
 • Sử dụng Thiệp Long Ngũ để hoàn thành nhanh nhiệm vụ Viêm Đế, Vượt Ải, Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim)
 • Đối thoại NPC Minh Chủ CHAO hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đẳng cấp đạt được: 200 Trùng Sinh 3.
Trùng Sinh 3 - cấp 200 - Trùng Sinh 4 đạt cấp 150 (hoàn thành tân thủ)
 • Đối thoại NPC Minh Chủ CHAO (Lâm An - 179/205) nhận nhiệm vụ.
 • Nhận và sử dụng Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật - cơ sở thiên.
 • Đến Minh Nguyệt Trấn gặp Bắc Đẩu Lão Nhân để thực hiện Trùng Sinh 4.
 • Đối thoại NPC Minh chủ CHAO nhận thưởng vật phẩm.
 • Đẳng cấp đạt được: 150 Trùng Sinh 4
 • Sau khi đạt trùng sinh 4 cấp 150, tiếp tục làm nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh Tại sảnh Hoạt Động

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Đầu trang