Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Ngày Vàng Tháng 4

Từ 15-04-2022 đến04/05/2022

Ngày Vàng Tháng 4 lan tỏa một không khí hào hùng khắp các thành thị và thôn trấn, quý nhân sĩ đừng quên đến NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận quà miễn phí đặc biệt, diễn ra duy nhất trong ngày 30/04 và 01/05 và sau đây là hoạt động sẽ hỗ trợ đắc lực cho anh hùng hào kiệt - thỏa lòng mong mỏi của chư vị anh thư khi bổn tẩu hành hiệp tại Võ Lâm Truyền Kỳ. Tham gia và sở hữu bảo vật võ lâm!

Thời gian và điều kiện tham

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 16/04 - 24h00 ngày 04/05/2022
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh
 • Chức năng:
  • May áo Chiến Sĩ
  • Xem số lần sử dụng Vòng Hoa Chiến Thắng
  • Nhận phần thưởng mốc Vòng Hoa Chiến Thắng
  • Nhận quà Vang Danh Chiến Công: Trong thời gian 2 ngày 30/04 - 01/05/2022. Nhân vật Trùng Sinh 7 cấp 170 trở lên có thể đến nhận quà tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
  • Đổi Sách Kỹ Năng cấp 26, 27
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 04/05/2022

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vòng Hoa
Chiến Thắng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Vòng Hoa
Chiến Thắng
  • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
   • Vòng Hoa Chiến Thắng: 1 tiền đồng
   • Hộp Vòng Hoa Chiến Thắng: 100 tiền đồng (nhận 100 Vòng Hoa Chiến Thắng)
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra. Bán shop 0 lượng.
  • Chức năng: Sử dụng nhận thưởng
   • Máy chủ cũ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
   • Máy chủ mới: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 4.000 Vòng Hoa Chiến Thắng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Kim Chỉ

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cuộn Vải
  • Nguồn gốc:
   • Hộp Cuộn Chỉ: Tham gia đánh quái ở bản đồ 90: Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật, Lâm Du Quan
   • Cuộn Vải: Tham gia Tống Kim, đạt 8.000 điểm/trận trở lên nhận 75 Cuộn Vải.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tấm Áo
Chiến Sĩ
 • Nguồn gốc: Vật phẩm ghép theo công thức 1 Hộp Kim Chỉ + 1 Cuộn Vải + 100 vạn = 1 Tấm Áo Chiến Sĩ
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận ngẫu nhiên: 15.000.000, 18.000.000, 20.000.000 điểm EXP và ngẫu nhiên 5, 7, 10 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng 2.000 lần/nhân vật.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Vòng Hoa Chiến Thắng

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Đồng Hành loại 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 13 và 14

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 13 và 14, ngoài những phần thưởng của máy chủ cũ (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm:

Tinh tinh khoáng
2 Mảnh Trang Sức cấp 2
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Vòng Hoa Chiến Thắng

Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmLưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 rương tinh xảo 
Truy Điện (HSD 14 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong 2
Trấn Phái Linh Dược
Mốc 1.000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
20 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong 2
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
30 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Y Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 30.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (HSD 7 ngày)
Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả (HSD 7 ngày)
10 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
500 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí Giới Nhận 1 trong 4
2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 3.000 50.000 Chân Nguyên Nhận 100%
20 Rương Tinh Mỹ
Diệu Dương Lệnh
Diệu Dương Tinh Thạch
5 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Mốc 4.000 Trấn Phái Linh Dược Nhận 100%
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất