Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Mừng Xuân 2023

Từ 05-01-2023 đến20/01/2023

Chào mừng Xuân sang, kính chúc quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Song song đó, thân mời quý nhân sĩ cùng đến tham gia sự kiện mùa Xuân 2023 với nhiều phần thưởng rất giá trị, mang lại những may mắn đầu năm đến cùng nhân sĩ mọi nơi...

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 05/01 - 24h00 ngày 20/01/2023
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
                 
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi Cây Nêu     
  • Xem số lượng sử dụng Nến Như Ý
  • Nhận phần thưởng mốc Nến Như Ý
  • Ghép sách cấp 26
  • Ghép sách cấp 27
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 20/01/2023

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bùa Bát Quái
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng, boss sát thủ, năng động

  Tính năngVật phẩm nhận
  Tiêu diệt boss sát thủ 90 Bùa Bát Quái *3
  Vượt qua 28 ải Bùa Bát Quái *5
  Vượt qua ải 10 viêm đế Bùa Bát Quái *10
  Tống kim đạt 3000 điểm trở lên Bùa Bát Quái *10
  Mốc năng động 80 Bùa Bát Quái *40
  Mốc năng động 100 Bùa Bát Quái *60
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Đổi Cây Nêu
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/01/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Nêu     
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Cây Nêu theo công thức.

  1 Bùa Bát Quái + 100 vạn lượng = 1 Cây Nêu     

 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng:
  • Cụm máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp - Định Danh (trừ Tương Dương): 7.000.000, 10.000.000, 15.000.000  EXP và 5, 10, 15 điểm Chân Nguyên
  • Máy chủ Tương Dương: 15.000.000 EXP và 15 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Cây Nêu/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/01/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nến Như Ý

Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nến
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Nến Như Ý: 1 tiền đồng
  • Túi Nến chứa 100 Nến Như Ý: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp - Định Danh: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Máy chủ Tương Dương: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.500 Nến Như Ý/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/01/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Nến Như Ý

Máy chủ Cao Cấp và Siêu Cấp - Định Danh
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Bạch Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (14/01/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (14/01/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (4 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (4 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Máy chủ Tương Dương

Nhân sĩ thuộc máy chủ Tương Dương ngoài những phần thưởng của máy chủ cũ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau:

1 Tinh tinh khoáng
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Nến Như Ý

Cụm Siêu Cấp - Cao Cấp - Định Danh
Phần thưởng MốcVật phẩm thưởngLưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
500 triệu EXP (cộng dồn)
15 rương tinh xảo 
20 Định Mạch Đan Nhận 1 trong danh sách
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
1 tỷ EXP (cộng dồn)
20 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (7 ngày)
3 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
10 Mảnh Trang Sức (Cấp 3) Nhận 1 trong danh sách
5 Rương đồng hành loại 3
10 Tẩy luyện châu
10 vũ hoa thạch
Mốc 1.500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
1,5 tỷ EXP  (cộng dồn)
30 rương tinh xảo
20 Định Mạch Đan
20 Uẩn Linh Yếu Quyết
1 Diệu Dương Tinh Thạch Nhận 1 trong danh sách
3 Đồ Phổ Diệu Dương Y
3 Đồ Phổ Diệu Dương vũ khí
10 Vũ Hoa Thạch
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 30.000 Chân Nguyên Nhận 100%
2 tỷ EXP (cộng dồn)
15 Rương Tinh Mỹ
500 Điểm Huyền Nguyên
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (7 ngày)
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày)
5 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong danh sách
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
3 Đồ Phổ Diệu Dương Y
300 Đại Tinh Ngọc
30 Định Mạch Đan Nhận 1 trong danh sách
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
2 Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí
2 Diệu Dương Tinh Thạch 
Mốc 3.000 50.000 Chân Nguyên Nhận 100%
3 tỷ EXP (cộng dồn)
20 Rương Tinh Mỹ
1 Diệu Dương Lệnh
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Rương đồng hành loại 3
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món  Nhận 1 trong danh sách
3 Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí
3 Đồ Phổ Anh Hào Y
1 Anh Hào Tinh Thạch
Mốc 4.000 1 Trấn Phái Linh Dược Nhận 100%
4 tỷ EXP  (cộng dồn)
1 Anh Hào Tinh Thạch
1 Anh Hào Lệnh
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
Mốc 6.500 75.000 Chân Nguyên Nhận 100%
10 tỷ EXP (cộng dồn)
3 Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí
5 Đồ Phổ Anh Hào Y
1 Anh Hào Lệnh
2 Anh Hào Tinh Thạch
1 Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong danh sách
200 Định Mạch Đan 
5 Tử Tinh Ngọc
Máy chủ mới Tương Dương
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmLưu ý
Mốc 500 15.000 Điểm Chân Nguyên Nhận 100%
500 triệu EXP - cộng dồn
15 Rương tinh xảo
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong danh sách
20 Định Mạch Đan 
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
1 tỷ EXP - cộng dồn
20 Rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (7 ngày)
3 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
10 Mảnh Trang Sức (Cấp 3) Nhận 1 trong danh sách
5 Rương đồng hành loại 3
10 Tẩy luyện châu
10 vũ hoa thạch
Mốc 1500 25.000 Điểm Chân Nguyên Nhận 100%
1,5 tỷ EXP - cộng dồn
30 Rương tinh xảo
200 Đại Tinh Ngọc
20 Định Mạch Đan 
20 Uẩn Linh Yếu Quyết
Diệu Dương Tinh Thạch Nhận 1 trong danh sách
3 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
3 Đồ Phổ Diệu Dương Y
3 Đồ Phổ Diệu Dương vũ khí
Trấn Phái Linh Dược
Diệu Dương Lệnh
Diệu Dương Tinh Thạch Nhận 1 trong danh sách
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
Âm Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Huyền Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Thiên Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Thiên Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
Thiên Lôi Văn Cương - Bính [Cấp 7]
Mốc 2000 30.000 Điểm chân nguyên Nhận 100%
2 tỷ EXP - cộng dồn
500 Điểm Huyền Nguyên
15 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (7 ngày)
Mặt chiến trường Hoàng Giả  (7 ngày)
5 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong danh sách
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
3 Đồ Phổ Diệu Dương Y
300 Đại Tinh Ngọc
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7] Nhận 1 trong danh sách
Thương Long Văn Cương - Bính [Cấp 7]
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Âm Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Huyền Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Thiên Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Thiên Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
Thiên Lôi Văn Cương - Bính [Cấp 7]
3 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương Nhận 1 trong danh sách
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
Trấn Phái Linh Dược
Diệu Dương Lệnh
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí
2 Diệu Dương Tinh Thạch 
Mốc 3000 50.000 Điểm chân nguyên Nhận 100%
3 tỷ EXP - cộng dồn
20 Rương Tinh Mỹ
Diệu Dương Lệnh
Diệu Dương Tinh Thạch 
5 Rương đồng hành loại 3
Dương Bảo Rương - 1 Món Nhận 1 trong danh sách
3 Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí
3 Đồ Phổ Anh Hào Y
Anh Hào Tinh Thạch
3 Hộp Đồ Phổ Anh Hào  Nhận 1 trong danh sách
Anh Hào Lệnh 
2 Anh Hào Tinh Thạch
2 Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí
2 Đồ Phổ Anh Hào Y
Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
Thương Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Thương Long Văn Cương - Bính [Cấp 7]
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 6]
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 6]
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 6]
Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Mốc 4000 1 Trấn Phái Linh Dược Nhận 100%
4 tỷ EXP - cộng dồn
1 Anh Hào Tinh Thạch
1 Anh Hào Lệnh
Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
3 Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí Nhận 1 trong danh sách
3 Đồ Phổ Anh Hào Y
2 Sách kỹ năng 150 cấp 26
Thương Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Thương Long Văn Cương - Bính [Cấp 7]
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 6]
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 6]
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 6]
Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
Mốc 6500 75.000 Chân Nguyên Nhận 100%
10 tỷ EXP - cộng dồn
3 Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí
5 Đồ Phổ Anh Hào Y
1 Anh Hào Lệnh
2 Anh Hào Tinh Thạch
1 Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong danh sách
200 Định Mạch Đan 
5 Tử Tinh Ngọc

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.