Phần Thưởng

I. GIẢI VÒNG 1

 • Vòng 1 chỉ có thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tham gia.
 • Phần thưởng cho thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ áp dụng từ Vòng 2.

II. GIẢI VÒNG 2

Top 10 Nam/Nữ toàn server

 • 1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (3 tháng)
 • 1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • 1 Trang Sức Mới (Tự Chọn - 3 tháng)
 • 5000 Tiền đồng

Thí sinh đạt đủ 1000 điểm bình chọn & ngoài Top 10

 • Chân Nguyên: 1,000,000 điểm.

III. GIẢI BÁN KẾT

 • Căn cứ xếp hạng và trao thưởng chỉ tính riêng giữa các thí sinh của game Võ Lâm Truyền Kỳ.
 • Top 1 & Top 2 Nam/Nữ của Võ Lâm Truyền Kỳ đạt tối thiếu 2000 điểm bình chọn sẽ được tham gia Vòng Chung Kết toàn game để xác định Quán Quân, Á Quân Võ Lâm Truyền Kỳ và Quán Quân, Á Quân Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Top 1 Bán Kết Nam/Nữ

 • 1 bộ Diệu Dương (99% thuộc tính tối đa)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (6 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (6 tháng)
 • Trang Sức Mới (6 tháng - tự chọn)
 • Ngựa Hoàng Kim (Tự chọn - 6 tháng)
 • 10000 Tiền đồng
 • 1000 Rương Ấn Chiến

Top 2 Bán Kết Nam/Nữ

 • 1 bộ Diệu Dương (99% thuộc tính tối đa) 
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (6 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (6 tháng)
 • Trang Sức Mới (6 tháng - tự chọn)
 • Ngựa Hoàng Kim (Tự chọn - 3 tháng)
 • 500 rương Ấn Chiến

Thí sinh đạt 2000 điểm bình chọn & ngoài Top 2

 • Bộ trang bị Diệu Dương tùy chọn hệ phái (chỉ số đẹp)

III. GIẢI CHUNG KẾT

Quán Quân Nam/Nữ toàn game

 • 200 triệu đồng tiền mặt
 • Quyền Trượng/Vương Miện Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (6 tháng)
 • 1 Phi Phong Kinh Thiên 0 sao
 • 1 Cặp nhẫn Vô Danh 10 (thuộc tính 99%)
 • 1 bộ Diệu Dương (99% thuộc tính tối đa)
 • 5 Bàn Long Văn Cương - Giáp cấp 10
 • 5 Thương Long Văn Cương - Đinh cấp 10
 • 5 Bàn Long Văn Cương - Ất cấp 10
 • Danh hiệu Thiên hạ Vô Song (6 tháng)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (9 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (9 tháng)
 • Trang Sức Mới (9 tháng - tự chọn)
 • 1000 rương Tinh Xảo

Á Quân 1 Nam/Nữ toàn game

 • 100 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • 1 Phi Phong Kình Thiên 0 sao
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (3 tháng)
 • 1 Cặp nhẫn Vô Danh 9 (thuộc tính 99%)
 • 1 bộ Diệu Dương (99% thuộc tính tối đa)
 • 5 Bàn Long Văn Cương - Giáp cấp 9
 • 5 Thương Long Văn Cương - Đinh cấp 9
 • 5 Bàn Long Văn Cương - Ất cấp 9
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (6 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (6 tháng)
 • Trang Sức Mới (6 tháng - tự chọn)
 • 800 rương Tinh Xảo

Á Quân 2 Nam/Nữ toàn game

 • 50 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • 1 Phi Phong Kinh Thiên 0 sao
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (1 tháng)
 • 1 Cặp nhẫn Vô Danh 8 (thuộc tính 99%)
 • 1 bộ Diệu Dương (99% thuộc tính tối đa)
 • 5 Bàn Long Văn Cương - Giáp cấp 9
 • 5 Thương Long Văn Cương - Đinh cấp 9
 • 5 Bàn Long Văn Cương - Ất cấp 9
 • 5 Bàn Long Văn Cương - Ất cấp 9
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (6 tháng)
 • Trang Sức Mới (6 tháng - tự chọn)
 • 500 rương Tinh Xảo

Quán Quân Nam/Nữ của Võ Lâm Truyền Kỳ

 • 30 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Á Quân Nam/Nữ của Võ Lâm Truyền Kỳ

 • 10 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Giải Khuyến Khích

 • 1 Phi Phong Kình Thiên 0 sao
 • 1 Siêu Quang Hoàng Kim (1 tháng)
 • 10000 Tiền đồng

IV. QUÀ DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA TẶNG HOA BÌNH CHỌN THÍ SINH

Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả người xem tham gia bình chọn tặng Hoa Hồng cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.

Lưu ý: Phần thưởng tặng hoa chỉ áp dụng cho Hoa Hồng từ Vòng Bán Kết (còn Hoa Hồng nhận từ Mật Đồ Thần Bí thuộc Vòng 2 không thể nhận phần thưởng này).

Mỗi lần nộp 1 Hoa Hồng sẽ nhận 1 trong số phần thưởng sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
40 triệu kinh nghiệm + 20 điểm Chân Nguyên Hỗn Nguyên Chân Đơn
Hộ Mạch Đơn Lệnh Bài Siêu Quang
Hắc Long Nguyên Đơn 500 vạn lượng
Ủy Nhiệm Áp Tiêu Cao Cấp Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả
Kỳ Phúc Linh Dược Trường Sinh Linh Dược
Vô Cực Linh Dược Thuốc Tăng Trưởng
Càn Khôn Song Tuyệt Bội Phi Phong 8 (Hóa Giải)
Lục Thiên Chân Nguyên Sách Kỹ Năng 150 cấp 25
Huyết Chiến Lễ Hộp Đại Tinh Ngọc
Bách Luyện Thành Cương Lam Ngọc Hồn Châu
Tử Ngọc Hồn Châu Hoàng Ngọc Hồn Châu
Uẩn Linh Yếu Quyết Mảnh Trang Sức cấp 3

Thưởng nộp Hoa Hồng tối đa mỗi nhân vật chỉ nhận 200 tỷ kinh nghiệm và 100.000 điểm Chân Nguyên.

Kết thúc Vòng Bán Kết, Top 3 đại hiệp tặng hoa nhiều nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ nhận thêm phần thưởng:

Top 1 tặng hoa

 • 1 bộ trang bị Diệu Dương
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (9 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (9 tháng)
 • Trang Sức Mới (9 tháng - tự chọn)
 • Ngựa Hoàng Kim (tự chọn - 9 tháng)

Top 2 tặng hoa

 • 1 bộ trang bị Diệu Dương
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (6 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (6 tháng)
 • Trang Sức Mới (6 tháng - tự chọn)
 • Ngựa Hoàng Kim (tự chọn - 6 tháng)

Top 3 tặng hoa

 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức Mới (3 tháng - tự chọn)
 • Ngựa Hoàng Kim (tự chọn - 3 tháng)
 • 5 Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món