Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Máy chủ mới Tương Dương

Từ 10-11-2022 đến10/03/2023

Tương truyền vào thời gian gần cuối năm, anh hùng cái thế thường hiện thân, lộ diện ngay tại vùng đất mới thì không chỉ sở hữu võ công thiên hạ vô địch thủ mà còn là những người huynh đệ kết nghĩa sinh tử chi giao, hành hiệp trượng nghĩa nhưng không cầu danh lợi, xuất thủ giúp người nơi nơi. Vì vậy, vùng đất mới - Tương Dương được khai mở, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ cùng đến khám phá, đoạt bảo vật và chuyên tâm tu luyện thân thủ phi phàm và trở thành hùng bá thiên hạ...

 • Lưu ý: Đặc biệt Phần thưởng tăng cấp CỰC KỲ HẤP DẪN dành riêng cho máy chủ TƯƠNG DƯƠNG
  • Sử dụng Thiệp Long Ngũ để hoàn thành nhanh nhiệm vụ Tân Thủ.
  • Hỗ trợ thăng cấp nhanh tại Sảnh Hoạt Động - Võ Lâm Lệnh
  • Bang hội nào đạt điểm tổng tích lũy Công Thành và Thiên Tử cao nhất sẽ được quyền chọn đặt tên máy chủ của mình + tên Bang Chủ (hoặc tên Bang hội đạt TOP 1).
   Ví dụ: Tương Dương - tên nhân vật hoặc: Tương Dương - tên bang hội TOP 1
  • Sau khi trao thưởng Top, các nhân vật Trùng Sinh 8 cấp 150 trở lên (ngoài Top 10) sẽ nhận được phần thưởng 4 triệu Chân Nguyên và 10.000 điểm Huyền Nguyên (thời gian nhận thưởng sẽ thông báo trên trang chủ sau).
 • Thời gian chuyển máy chủ mới: Thông báo sau.
 • Áp dụng event cho máy chủ mới.
 • Xem thêm:

Tạo ZingID mới miễn phí 7 ngày chơi | Nhận Quà tại Tiểu Phương Cô Nương
| Nhiệm vụ Tân Thủ | Nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh

Đua Top 10 đẳng cấp tại máy chủ Mới

 • Thời gian diễn ra: 14h00 ngày 10/11/2022 đến sau bảo trì ngày 09/03/2023
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật tại máy chủ Mới.
 • Hình thức trao thưởng: GM sẽ liên hệ lựa chọn phần thưởng và trao giải.
 • Thời gian trao thưởng (dự kiến): 14 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
 • Lưu ý: TOP 10 sẽ được căn cứ theo log mà hệ thống ghi nhận  tại đây
 • Phần thưởng:

 • Lưu ý sau khi kết thúc Đua Top Cá Nhân và tổng kết trao thưởng:
  • Nhân vật TOP 10 khi trao thưởng cấp độ sẽ được nhận thêm thưởng mốc nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh và thưởng tăng cấp chưa hoàn thành trước đó (Ví dụ: người chơi đã nhận phần thưởng Võ Lâm Lệnh TS8 cấp 180 thì khi trao thưởng sẽ chỉ nhận được thêm phần thưởng Võ Lâm Lệnh TS8 cấp 190, TS8 cấp 200 và TS9 cấp 120 và các mốc phần thưởng tăng cấp chưa nhận).
  • Nhân vật đạt Top 10, nếu tự tăng Kinh Mạch mới đến mốc thưởng như TOP thì sẽ không nhận mốc thưởng Kinh Mạch mới. Ví dụ: Người chơi đạt TOP 1 đã tự tăng Kinh Mạch mới đạt 14x4 thì sẽ không nhận được thưởng mốc Kinh Mạch mới (Nếu trong 4 Kinh Mạch mới có Kinh Mạch nào chưa đạt Huyệt thứ 14 thì sẽ được nhận thưởng đến Huyệt thứ 14).

Phần thưởng tăng cấp

  • Thời gian diễn ra: 14h00 ngày 10/11/2022 đến hết ngày 11/05/2023
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật đạt cấp độ nhất định trong thời gian qui định nhận phần thưởng sau đây tại NPC Tuyết Mai (thôn/trấn)

 • Lưu ý:
  • Nhân vật nhận mỗi mốc thưởng 1 lần duy nhất.
  • Không giới hạn số lượng phần thưởng các mốc
  • Kết thúc hoạt động, dòng chọn sẽ biến mất.
  • Nhân vật không đủ điều kiện, không hiển thị dòng chọn.
  • Ở các mốc thưởng Tăng cấp độ thì kinh nghiệm không cộng dồn. (Ví dụ: Hiện tại, nhân vật đang ở mốc Trùng Sinh 8 cấp 181 30% thì khi nhận thưởng Trùng Sinh 8 cấp 181 thì nhân vật sẽ tăng lên cấp 182 - 0%)
Mốc đẳng cấpVật phẩmSố lượng
Trùng Sinh 6 - cấp 195   Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật – Cơ Sở Thiên
(khóa - 7 ngày)
1
Trùng Sinh 7 - cấp 170   Điểm Huyền Nguyên 1000
Định Mạch Đan (khóa) 50
Chân Nguyên 20000
Tinh Thần Khoáng (khóa) 10
Huyết Chiến Lễ Hộp (khóa - 7 ngày) 4
Trùng Sinh 7 -  Cấp 200 Ngọc Trùng Sinh 7, 8 (khóa - 7 ngày)
(Sử dụng để Trùng Sinh 8)
5
Trùng Sinh 8 - cấp 140 Điểm Huyền Nguyên 1500
Định Mạch Đan (khóa) 100
Rương Tinh Xảo  (khóa) 30
Chân Nguyên 100000
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) 10
Nguyệt Khuyết Bảo Rương - 1 món (khóa) 2
Hộp đồ phổ diệu dương (khóa) 10
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 30 ngày) 100
Lang Hạo - Thiên Thạch (khóa -7 ngày) 1
Huyết Chiến Lễ Hộp  (khóa -7 ngày) 6
Trùng Sinh 8 - cấp 171 Bùa tăng Uẩn Linh Sức Mạnh Cấp 10
(khóa - 30 ngày)
 
Bùa tăng Uẩn Linh Nội Công Cấp 10
(khóa - 30 ngày)
 
Bùa tăng Uẩn Linh Thân Pháp Cấp 10
(khóa - 30 ngày)
 
Bùa tăng Uẩn Linh Ngoại Công Cấp 10
(khóa - 30 ngày)
 
Thủ Tam Âm Kinh cấp 7
(khóa - 14 ngày)
(Tăng 1 Kinh Mạch Mới lên Huyệt 7)
1
Trùng Sinh 8 – cấp 175 Điểm Huyền Nguyên 5000
Định Mạch Đan (khóa) 200
Chân Nguyên 200000
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) 15
Diệu Dương Tinh Thạch 
(khóa - 30 ngày)
4
Tinh Tinh Khoáng (khóa) 30
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày) 1000
Huyết Chiến Lễ Hộp
(khóa - 7 ngày)
6
  Bạch Tinh Ngọc (khóa - 90 ngày) 500
Nhận cấp 176 Tăng từ cấp 175 lên 176
Trùng Sinh 8 – cấp 180 1.000.000 Chân Nguyên Nhận hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng Võ Lâm Lệnh
150 Đại Hộ Mạch Đơn
Trùng Sinh 8 – cấp 181 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa) 300
Nhận cấp 182 Tăng từ cấp 181 lên 182
Trùng Sinh 8 – cấp 186 Điểm Huyền Nguyên 10000
Định Mạch Đan (khóa) 500
Chân Nguyên 300000
Chân Nguyên Bảo Rương 2  (khóa) 30
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món (khóa) 1
Tinh Tinh Khoáng (khóa) 60
  Bạch Tinh Ngọc (khóa - 90 ngày) 500
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày) 1000
Đại Hộ Mạch Đơn (khóa) 400
Rương trang bị Đồng Hành 1 (khóa - 7 ngày) 100
Trùng Sinh 8 – cấp 187 Thủ Tam Dương Kinh cấp 7
(khóa - 14 ngày)
(Tăng 1 Kinh Mạch Mới lên Huyệt 7)
1
Nhận cấp 188 Tăng từ cấp 187 lên 188
Trùng Sinh 8 – cấp 190 1.000.000 Chân Nguyên Nhận, hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng tại Võ Lâm Lệnh
500 Đại Hộ Mạch Đơn
Trùng Sinh 8 – cấp 192 Điểm Huyền Nguyên 15000
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày) 1400
Định Mạch Đan (khóa) 500
Chân Nguyên 500000
Chân Nguyên Bảo Rương 2  (khóa) 40
Tinh Tinh Khoáng (khóa) 150
Rương Tinh Xảo (khóa) 300
Rương Ấn Chiến (khóa) 150
Rương Tinh Mỹ (khóa) 150
Trấn Phái Linh Dược (khóa) 1
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món (khóa) 4
Nhận cấp 193 Tăng từ cấp 192 lên 193
Trùng Sinh 8 – cấp 195   Bạch Tinh Ngọc  (khóa - 90 ngày) 500
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày) 1500
Trấn Phái Linh Dược (khóa) 3
Túc Tam Âm Kinh cấp 7
(khóa - 14 ngày)
(Tăng 1 Kinh Mạch Mới lên Huyệt 7)
1
Túc Tam Dương Kinh cấp 7 
(khóa - 14 ngày)
(Tăng 1 Kinh Mạch Mới lên Huyệt 7)
1
Nhận cấp 196 Tăng từ cấp 195 lên 196
Trùng Sinh 8 – cấp 198   Bạch Tinh Ngọc (khóa - 90 ngày) 1000
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày) 3000
Trấn Phái Linh Dược (khóa) 5
Phi Phong cấp 9 10 Sao (khóa) 1
Nhận cấp 199 Tăng từ cấp 198 lên 199
Trùng Sinh 8 - cấp 200 2.000.000 chân nguyên Nhận, hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng tại Võ Lâm Lệnh
10.000 điểm Huyền Nguyên
100 Định Mạch Đan (Khóa)
1 Phi phong Phệ Quang 10 sao
Nguyệt Khuyết Bảo Rương (1 món)
200 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa)
Trùng Sinh 9 – cấp 130 Trấn Phái Linh Dược (khóa) 5
Nhận cấp 150 Tăng từ cấp 130 lên 150
Trùng Sinh 9 – cấp 155 Trấn Phái Linh Dược (khóa) 5
Nhận cấp 160 Tăng từ cấp 155 lên 160
Trùng Sinh 9 – cấp 165 Thanh Tinh Ngọc (khóa, 90 ngày) 500
Mặt nạ Chiến trường Phục Hổ (khóa -30 ngày) 1
Mảnh trang sức cấp 3 (khóa - 30 ngày) 500
Nhận cấp 170 Tăng từ cấp 165 lên 170
Trùng Sinh 9 – cấp 171 Nhận cấp 172 Tăng từ cấp 171 lên 172
Trùng Sinh 9 – cấp 173 Nhận cấp 174 Tăng từ cấp 173 lên 174
Trùng Sinh 9 – cấp 175 Thanh Tinh Ngọc (khóa, 90 ngày) 1000
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa, 90 ngày) 3000
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (khóa - 30 ngày) 1
  Thanh Minh Ấn giám Hạ (khóa - 30 ngày) 1
Nhận cấp 180 Tăng từ cấp 175 lên 180
Trùng Sinh 9 – cấp 181 Nhận cấp 181 Tăng từ cấp 181 lên 182
Trùng Sinh 9 – cấp 183 Nhận cấp 183 Tăng từ cấp 183 lên 184
Trùng Sinh 9 – cấp 185 Nhận cấp 190 Tăng từ cấp 185 lên 190

Đua Top Công Thành Bang hội

 • Thời gian diễn ra: Trận Công thành từ 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 (2022) và 06/01, 13/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 (2023)
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội chơi tại máy chủ Mới.
 • Hình thức xét thưởng:3 Bang hội có tổng điểm chiếm thành và Tống Kim Thiên Tử cao nhất, nhì và ba, được tính theo bảng sau (lấy tổng kết quả các trận Công thành và Tống Kim Thiên Tử trong thời gian quy định).
 • Tham gia 9 trận Thiên Tử: 12/12, 19/12, 26/12 (2022) và 02/01, 09/01, 06/02, 13/02, 20/02, 27/02 (2023) Bang hội đoạt Thiên Tử sẽ được cộng 12 điểm.
 • Nếu Bang hội chiếm cả Biện Kinh, Lâm An thì mặc định Bang hội đó sẽ được cộng thêm 12 điểm Thiên Tử.
ThànhĐiểm nhận được
Tương Dương 25 điểm
Biện Kinh 18 điểm
Lâm An 15 điểm
Thành Đô 12 điểm
Đại Lý 10 điểm
Phượng Tường 8 điểm
Dương Châu 6 điểm
  • Nếu 2 Bang hội có tổng điểm bằng nhau sẽ xét theo danh sách thứ tự ưu tiên 7 Thành như trên. Ví dụBang hội A được tổng điểm chiếm thành là 47 điểm (chiếm Tương Dương,Thành Đô, Đại Lý), Bang hội B được tổng điểm chiếm thành là 47 điểm (các thành còn lại). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương (tính vào trận công thành cuối cùng).
 • Hình thức trao thưởng: GM sẽ liên hệ lựa chọn phần thưởng và trao giải.
 • Thời gian trao thưởng dự kiến: 14 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
 • Lưu ý: Các Bang Chủ trong vòng 3 ngày (tính từ khi có kết quả Công Thành) không chuyển đổi vị trí bang chủ để tránh nhầm lẫn khi trao giải.
 • Lưu ý: Bang chủ đạt Top Bang hội Bang chủ đạt TOP Bang Hội có thể lựa chọn nhận thưởng trang bị Nhẫn Càn Khôn (mới) và Chí Tôn Vũ Liệt ở bất kỳ server nào.

Hình ảnh một số phần thưởng nổi bật

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.