Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ

Từ 25-08-2023 đến25/12/2023

Trong bước đường hành tẩu, giang hồ quần hùng chịu sương gió, không ít lần đốt phong hỏa, nấu rượu nồng, hiệu lệnh thiên hạ cùng đến, trùng chấn nghĩa hiệp. Nơi đây, tập trung những cao thủ có cùng chí hướng với nhau, mỗi ngày có thể cùng nhau hợp sức tiêu diệt Boss để nhận những phần thưởng hấp dẫn hoặc bên nhau vượt ải đoạt kỳ trân dị bảo, hay khi giang hồ náo loạn, lục lâm thảo khấu được thế lộng hành, không nơi nào là không có mặt thì anh hùng hào kiệt tứ phương lại xuất hiện chung tay đánh đuổi giúp dân, mang lại thái bình cho sơn hà xã tắc.

Biết bao nghĩa tình khắc cốt ghi tâm cho một lần đến với Võ Lâm Truyền Kỳ, thân mời quý nhân sĩ cùng đến với máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ để ôn lại kỷ niệm xưa cũng như sẵn sàng tranh đoạt cực phẩm võ lâm...


Trang bị Cố Sơn lần đầu xuất hiện tại máy chủ mới

  • Sử dụng Thiệp Long Ngũ để hoàn thành nhanh nhiệm vụ Tân Thủ.
  • Phần thưởng tăng cấp hấp dẫn hỗ trợ Chân Nguyên, Huyền Nguyên, Trấn Phái Linh Dược,Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1...
  • Võ Lâm Lệnh mới 2023 tại Sảnh Hoạt Động hỗ trợ nhanh chóng đạt Trùng Sinh 11, nhận thêm các nguyên liệu nâng cấp Kinh Mạch, Ấn Chiến, Cường Hóa Trang Bị, Văn Cương...
  • Bang hội nào đạt điểm tổng tích lũy Công Thành và Thiên Tử cao nhất sẽ được quyền chọn đặt tên máy chủ hiện tại + tên Bang Chủ (hoặc tên Bang hội đạt TOP 1).
   Ví dụ: Tình Nghĩa Giang Hồ - tên nhân vật hoặc: Tình Nghĩa Giang Hồ - tên bang hội TOP 1
  • Sau khi trao thưởng Top, các nhân vật Trùng Sinh 9 cấp 120 trở lên (ngoài Top 10) sẽ nhận được phần thưởng 2 triệu Chân Nguyên + 15.000 điểm Huyền Nguyên + 500 Đinh Mạch Đan (khóa) + 150 Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (khóa) (thời gian nhận thưởng sẽ thông báo trên trang chủ sau).
 • Thời gian chuyển máy chủ mới: 6 tháng kể từ ngày mở server
 • Áp dụng event cho máy chủ mới.
 • Xem thêm:

Tạo ZingID mới miễn phí 30 ngày chơi | Nhận Quà tại Tiểu Phương Cô Nương
| Nhiệm vụ Tân Thủ | Nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh

Đua Top 10 đẳng cấp tại máy chủ Mới

 • Thời gian diễn ra: 09h00 ngày 25/08 đến sau bảo trì ngày 28/12/2023
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật tại máy chủ Mới.
 • Hình thức trao thưởng: GM sẽ liên hệ lựa chọn phần thưởng và trao giải.
 • Thời gian trao thưởng (dự kiến): 14 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
 • Phần thưởng:

Hình ảnh danh hiệu Top Cá nhân

 • Sau bảo trì ngày 28/12/2023 sẽ lấy kết quả TOP 10 và trao tất cả các phần thưởng (trừ cấp độ). Những nhân vật đã đạt Trùng sinh 10 - 170 sẽ được trao thưởng cấp độ cùng những phần thưởng khác trong vòng 14 ngày kể từ ngày 28/12/2023
 • Đến hết ngày 29/01/2024, TOP 10 cấp độ ngày 28/12/2023 cần đạt Trùng Sinh 10 cấp 170 để có thể nhận thưởng cấp độ, nhân sĩ nào không đạt yêu cầu này sẽ không thể nhận thưởng Cấp Độ.

Phần thưởng tăng cấp cực hấp dẫn

 • Thời gian diễn ra: 09h00 ngày 25/08 đến hết 24/12/2023
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật đạt cấp độ nhất định trong thời gian qui định nhận phần thưởng sau đây tại NPC Tuyết Mai tại các thôn trấn.

 • Lưu ý:
  • Rương hành trang trống ít nhất 10 ô
  • Nhân vật nhận mỗi mốc thưởng 1 lần duy nhất.
  • Không giới hạn số lượng phần thưởng các mốc
  • Kết thúc hoạt động, dòng chọn sẽ biến mất.
  • Nhân vật không đủ điều kiện, không hiển thị dòng chọn.
Mốc đẳng cấp Vật phẩm Số lượng HSD (ngày)
Trùng Sinh 8 - cấp 120 Chân Nguyên 20000  -
Tinh Thần Khoáng (khóa) 10  -
Điểm Huyền Nguyên 1500  -
Định Mạch Đan (Khóa) 150  -
Cẩm Tú Quyển (khóa) 5 30
Huyết Chiến Lễ Hộp (khóa) 4 7
Trùng Sinh 8 - cấp 180 Điểm Huyền Nguyên 2500  -
Định Mạch Đan (Khóa) 250  -
Chân Nguyên 50000  -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1  -
Rương Đại Hiệp May Mắn 1 7
Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa) 150 30
Trùng Sinh 8 - cấp 190 Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (khóa)  1 30
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 30  -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1  -
Rương Tông Sư May Mắn (khóa) 1 7
Điểm Huyền Nguyên 2500  -
Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa) 200 30
Trùng Sinh 8 - cấp 200 Điểm Huyền Nguyên 2500  -
Định Mạch Đan (Khóa) 500  -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1  -
Cẩm Tú Quyển (khóa) 10 30
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 60  -
Trùng Sinh 9 - cấp 150 Chân Nguyên 100000  -
Điểm Huyền Nguyên 5000  -
Định Mạch Đan (Khóa) 500  -
Mặt nạ Chiến trường Phục Hổ (khóa) 1 30
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 90  -
Trùng Sinh 9 – cấp 170 Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1  -
Chân Nguyên 100000  -
Điểm Huyền Nguyên 5000  -
Định Mạch Đan (Khóa) 1000  -
Mảnh trang sức cấp 3 (khóa) 500 30
Cống Nguyệt Phù Dung (khóa) 1  -
Trùng Sinh 9 – cấp 190 Chân Nguyên 100000  -
Điểm Huyền Nguyên 5000  -
Định Mạch Đan (Khóa) 1000  -
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (khóa) 1 30
Thanh Minh Ấn giám Hạ (khóa) 1 30
Cống Nguyệt Phù Dung (khóa) 1  -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1  -
Trùng Sinh 10 – cấp 150 Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 200  -
Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa) 2000 90
Chân Nguyên 200000  -
Rương Anh Hào 1 Món (tự chọn hệ phái) (khóa) 3  -
Điểm Huyền Nguyên 10000  -
Định Mạch Đan (Khóa) 1000  -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 2  -

Đua Top Công Thành Bang hội

 • Thời gian diễn ra: Trận Công thành từ 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12/2023
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội chơi tại máy chủ Mới.
 • Hình thức xét thưởng: 2 Bang hội có tổng điểm chiếm thành và Tống Kim Thiên Tử cao nhất, nhì và ba, được tính theo bảng sau (lấy tổng kết quả các trận Công thành và Tống Kim Thiên Tử trong thời gian quy định).
 • Các trận Thiên Tử: 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12/2023. Bang hội đoạt Thiên Tử sẽ được cộng 12 điểm.
 • Nếu Bang hội chiếm cả Biện Kinh, Lâm An thì mặc định Bang hội đó sẽ được cộng thêm 12 điểm Thiên Tử.
Thành Điểm nhận được
Tương Dương 25 điểm
Biện Kinh 18 điểm
Lâm An 15 điểm
Thành Đô 12 điểm
Đại Lý 10 điểm
Phượng Tường 8 điểm
Dương Châu 6 điểm
 • Nếu 2 Bang hội có tổng điểm bằng nhau sẽ xét theo danh sách thứ tự ưu tiên 7 Thành như trên. Ví dụBang hội A được tổng điểm chiếm thành là 47 điểm (chiếm Đại Lý,Thành Đô, Đại Lý), Bang hội B được tổng điểm chiếm thành là 47 điểm (các thành còn lại). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Đại Lý (tính vào trận công thành cuối cùng).
 • Hình thức trao thưởng: GM sẽ liên hệ lựa chọn phần thưởng và trao giải.
 • Thời gian trao thưởng dự kiến: 14 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
 • Lưu ý: Các Bang Chủ trong vòng 3 ngày (tính từ khi có kết quả Công Thành) không chuyển đổi vị trí bang chủ để tránh nhầm lẫn khi trao giải.
 • Lưu ý: Bang chủ đạt TOP Bang Hội có thể lựa chọn nhận thưởng trang bị Nhẫn Càn Khôn (cũ, mới), Ấn Chiến (tự chọn) và Chí Tôn Vũ Liệt ở bất kỳ server nào.

Hình ảnh một số phần thưởng nổi bật

Các trang bị Phá Quân Cố Sơn, có thể xem thêm tại đây.

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.