Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ

Từ 11-01-2024 đến25/04/2024

Khởi đầu năm mới nhiều thắng lợi cùng máy chủ mới với tên gọi Hùng Bá Thiên Hạ ngay tại Võ Lâm Truyền Kỳ. Anh hùng hào kiệt khắp chốn giang hồ ngày đêm khát khao thống nhất thiên hạ, yên định xã tắc, muốn vậy phải trở nên những mãnh hổ tướng vang danh quần hùng, một tiếng gầm thét cũng chấn động cả sơn hà ắt sớm ngày định chức đế vương... Để có thể thực hiện giấc mộng hùng anh, hãy cùng đến với máy chủ mới Hùng Bá Thiên Hạ -  tất thỏa được nguyện ước. • Sử dụng Thiệp Long Ngũ để hoàn thành nhanh nhiệm vụ Tân Thủ.
 • Hỗ trợ thăng cấp nhanh tại Sảnh Hoạt Động - Võ Lâm Lệnh: Nhanh chóng đạt Trùng Sinh 11, nhận thêm các nguyên liệu nâng cấp Kinh Mạch, Ấn Chiến, Cường Hóa Trang Bị, Văn Cương...
 • Bang hội nào đạt điểm tổng tích lũy Công Thành và Thiên Tử cao nhất sẽ được quyền chọn đặt tên máy chủ hiện tại + tên Bang Chủ (hoặc tên Bang hội đạt TOP 1).
  Ví dụ: Hùng Bá Thiên Hạ - tên nhân vật hoặc: Hùng Bá Thiên Hạ - tên bang hội TOP 1
 • Sau khi trao thưởng Top, các nhân vật Trùng Sinh 9 cấp 120 trở lên (ngoài Top 10) sẽ nhận được phần thưởng 2,5 triệu Chân Nguyên + 20.000 điểm Huyền Nguyên + 800 Đinh Mạch Đan (khóa) + 250 Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (khóa) (thời gian nhận thưởng sẽ thông báo trên trang chủ sau).
 • Thời gian chuyển máy chủ mới: 6 tháng kể từ ngày mở server
 • Áp dụng event cho máy chủ mới.
 • Xem thêm:

Tạo ZingID mới miễn phí 30 ngày chơi | Nhận Quà tại Tiểu Phương Cô Nương
| Nhiệm vụ Tân Thủ | Nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh

Đua Top 10 đẳng cấp tại máy chủ Mới

 • Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 11/01 đến sau bảo trì ngày 25/04/2024
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật tại máy chủ Mới.
 • Hình thức trao thưởng: GM sẽ liên hệ lựa chọn phần thưởng và trao giải.
 • Thời gian trao thưởng (dự kiến): 14 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
 • Phần thưởng:

Hình ảnh danh hiệu Top Cá nhân

 

Phần thưởng tăng cấp cực hấp dẫn

 • Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 11/01 đến hết 01/05/2024
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật đạt cấp độ nhất định trong thời gian qui định nhận phần thưởng sau đây tại NPC Tuyết Mai tại các thôn trấn.

 • Lưu ý:
  • Rương hành trang trống ít nhất 10 ô
  • Nhân vật nhận mỗi mốc thưởng 1 lần duy nhất.
  • Không giới hạn số lượng phần thưởng các mốc
  • Kết thúc hoạt động, dòng chọn sẽ biến mất.
  • Nhân vật không đủ điều kiện, không hiển thị dòng chọn.
Mốc đẳng cấpVật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Trùng Sinh 8 - cấp 120 Chân Nguyên 50000 -
Tinh Thần Khoáng (Khóa) 10 -
Điểm Huyền Nguyên 1500 -
Định Mạch Đan (Khóa) 150 -
Cẩm Tú Quyển (Khóa) 5 30
Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) 4 7
Trùng Sinh 8 - cấp 175 Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (Khóa) 30 -
Huyết Chiến Lễ Hộp (Khóa) 5 7
Chân Nguyên 100000 -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1 -
Cẩm Tú Quyển (Khóa) 5 30
Uẩn Linh Yếu Quyết (Khóa) 150 30
Trùng Sinh 8 - cấp 180 Điểm Huyền Nguyên 2500  -
Định Mạch Đan (Khóa) 250  -
Chân Nguyên 100000  -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1  -
Rương Đại Hiệp May Mắn 1 7
Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa) 150 30
Trùng Sinh 8 - cấp 190 Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (khóa)  1 30
Chân Nguyên 150000 -
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 60  -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1  -
Rương Tông Sư May Mắn (khóa) 1 7
Điểm Huyền Nguyên 2500  -
Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa) 200 30
Trùng Sinh 8 - cấp 200 Điểm Huyền Nguyên 2500  -
Định Mạch Đan (Khóa) 500  -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1  -
Cẩm Tú Quyển (khóa) 10 30
Chân Nguyên 150000  -
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 60  -
Trùng Sinh 9 - cấp 150 Chân Nguyên 250000  -
Điểm Huyền Nguyên 5000  -
Định Mạch Đan (Khóa) 500  -
Mặt nạ Chiến trường Phục Hổ (khóa) 1 30
Cống Nguyệt Phù Dung (khóa) 1 -
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 120  -
Trùng Sinh 9 – cấp 170 Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 1  -
Chân Nguyên 250000  -
Điểm Huyền Nguyên 5000  -
Định Mạch Đan (Khóa) 1000  -
Mảnh trang sức cấp 3 (khóa) 500 30
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 120 -
Cống Nguyệt Phù Dung (khóa) 1  -
Trùng Sinh 9 – cấp 190 Chân Nguyên 400000  -
Điểm Huyền Nguyên 5000  -
Định Mạch Đan (Khóa) 1000  -
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (khóa) 1 30
Thanh Minh Ấn giám Hạ (khóa) 1 30
Cống Nguyệt Phù Dung (khóa) 1  -
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 150 -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 2  -
Trùng Sinh 10 – cấp 150 Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 250  -
Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa) 2000 90
Chân Nguyên 600000  -
Rương Anh Hào 1 Món (tự chọn hệ phái) (khóa) 3  -
Cống Nguyệt Phù Dung (khóa) 2 -
Điểm Huyền Nguyên 10000  -
Định Mạch Đan (Khóa) 1000  -
Trấn Phái Linh Dược (Khóa) 2  -

Đua Top Công Thành Bang hội

 • Thời gian diễn ra: Trận Công thành từ 23/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 29/03, 05/04, 12/04, 19/04/2024
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội chơi tại máy chủ Mới.
 • Hình thức xét thưởng: 2 Bang hội có tổng điểm chiếm thành và Tống Kim Thiên Tử cao nhất, nhì và ba, được tính theo bảng sau (lấy tổng kết quả các trận Công thành và Tống Kim Thiên Tử trong thời gian quy định).
 • Các trận Thiên Tử: 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04/2024. Bang hội đoạt Thiên Tử sẽ được cộng 12 điểm.
 • Lưu ý: Các trận Công thành  vào ngày 19/01, 26/01, 02/02. TOP 3 bang hội có điểm Công Thành cao nhất sẽ nhận Tiền Đồng (trao qua tài khoản Bang Chủ)

  TOPNhận được
  1 5000 Tiền Đồng
  2 3000 Tiền Đồng
  3 2000 Tiền Đồng
 • Nếu Bang hội chiếm cả Biện Kinh, Lâm An thì mặc định Bang hội đó sẽ được cộng thêm 12 điểm Thiên Tử.
ThànhĐiểm nhận được
Tương Dương 25 điểm
Biện Kinh 18 điểm
Lâm An 15 điểm
Thành Đô 12 điểm
Đại Lý 10 điểm
Phượng Tường 8 điểm
Dương Châu 6 điểm
 • Nếu 2 Bang hội có tổng điểm bằng nhau sẽ xét theo danh sách thứ tự ưu tiên 7 Thành như trên. Ví dụBang hội A được tổng điểm chiếm thành là 47 điểm (chiếm Đại Lý,Thành Đô, Đại Lý), Bang hội B được tổng điểm chiếm thành là 47 điểm (các thành còn lại). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Đại Lý (tính vào trận công thành cuối cùng).
 • Hình thức trao thưởng: GM sẽ liên hệ lựa chọn phần thưởng và trao giải.
 • Thời gian trao thưởng dự kiến: 14 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
 • Lưu ý: Các Bang Chủ trong vòng 3 ngày (tính từ khi có kết quả Công Thành) không chuyển đổi vị trí bang chủ để tránh nhầm lẫn khi trao giải.
 • Lưu ý: Bang chủ đạt TOP Bang Hội có thể lựa chọn nhận thưởng trang bị Nhẫn Càn Khôn, Phi Phong 13-10 sao, Phá Quân Cố Sơn và Truyền Kỳ Vũ Liệt ở bất kỳ server nào.
 • Bang chủ đạt TOP 1 Bang Hội có thể lựa chọn trao phần thưởng Phi Phong 13 - 10 sao (khóa, 2 dòng thuộc tính ẩn tự chọn) tới bất kỳ nhân vật/server nào.

Hình ảnh một số phần thưởng nổi bật

Các trang bị Phá Quân Cố Sơn, có thể xem thêm tại đây.

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.