Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Đầu trang

Tinh Tinh Khoáng, Tinh Thiết Khoáng là 2 vật phẩm quý được dùng để Dung Luyên Trang Bị, tuy nhiên để có thể sở hữu chúng một cách nhanh chóng, các nhân sĩ phải trải qua không ít gian truân và thử thách. Và tại sự kiện Kiếm Tiên Lệnh Kỳ, hạ Boss Sát Thủ là một trong những điều kiện tiên quyết nếu các cao thủ muốn sở hữu Tinh Tinh Khoáng và Tinh Thiết Khoáng.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 15/03 - 24h00 ngày 30/03/2014.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).

Công thức ghép

Nguyên liệuPhần thưởng
3 Kiếm Tiên Lệnh Kỳ
+
10 vạn lượng
3.000.000 kinh nghiệm + 01 Chân Nguyên Đơn (tiểu, khóa)
Kiếm Tiên Lệnh Kỳ
+
Mảnh Lưu Tinh
Huyết Lệ Chi Thư

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lý Thiên Hương

 • Vị trí: Dương Châu (220/188).
 • Công dụng:
  • Nhận Lệnh Bài Sát Thủ.
  • Nộp Kiếm Tiên Lệnh Kỳ.
  • Nhận thưởng đạt mốc Huyết Lệ Chi Thư.
  • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 24h00 ngày 30/03/2014.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm kết thànhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Lệ Chi Thư
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250, ném ra, cửa hàng 0 lượng, rớt khi PK cao.
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng.
 • Phần thưởng: Ngẫu nhiên đồng thời kinh nghiệm và vật phẩm:
  Kinh nghiệm
  (ngẫu nhiên)
  6.000.000
  7.000.000
  12.000.000
  20.000.000
 • Giới hạn sử dụng: 1.000 Huyết Lệ Chi Thư/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/03/2014.
 • Lưu ý: Hành trang trống 5 ô. Phần thưởng đạt mốc yêu cầu hành trang có 20 ô trống.
Vật phẩm thu thậpNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kiếm Tiên Lệnh Kỳ
Cơ hội nhận được khi hạ Sát Thủ triệu hồi
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250, ném ra, cửa hàng 0 lượng, rớt khi PK cao.
 • Công dụng: Kết hợp tiêu hao 10 vạn nhận phần thưởng đồng thời tại NPC Lý Thiên Hương.
 • Giới hạn nộp: 2.000 lần/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/03/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Sát Thủ
Nhận tại NPC Lý Thiên Hương
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng: Chuột phải triệu hồi Sát Thủ.
 • Hạn sử dụng: 1 ngày.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Lưu Tinh
Kỳ Trân Các giá
1 tiền đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, có thể bày bán, xếp chồng 250/250. Không thể ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Kết hợp với Kiếm Tiên Lệnh Kỳ tại NPC Lý Thiên Hương nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/03/2014.

Cách thức tham gia

 • Bước 1: Đến NPC Lý Thiên Hương nhận Lệnh Bài Sát Thủ.
 • Bước 2: Đến khu vực chiến đấu tại 7 thành thị (ngoài thành), chuột phải Lệnh Bài Sát Thủ để triệu hồi Boss Sát Thủ:

  Ngẫu nhiên xuất hiện
  Trử Thiên Mẫn Giả Giới Nhân
  Tả Dật Minh Trang Minh Trung
  Liên Hình Thái Trịnh Cửu Nhật
  Tiểu Nhiếp Thí Trần Dương Phong Dật
  Hà Sinh Vong
 • Bước 3: Hạ Boss Sát Thủ và nhận ngẫu nhiên phần thưởng.
 • Ngoài ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ tại Nhiếp Nhí Trần cũng nhận được ngẫu nhiên phần thưởng.

  Phần thưởng ngẫu nhiên
  Huyết Long Đằng 5 (khóa) 50.000.000 Điểm kinh nghiệm
  Huyết Long Đằng 6 (khóa) 04 Chân Nguyên Đơn (đại, khóa)
  Huyết Long Đằng 8 (khóa) 05 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  Huyết Long Đằng 9 (khóa) 100 Kiếm Tiên Lệnh Kỳ
  Huyết Long Đằng 12 (khóa)
 • Lưu ý:
  • Có thể nhận được tối đa 20 Lệnh Bài Sát Thủ/ngày/nhân vật tại NPC Lý Thiên Hương.
  • Khi hạ Boss Sát Thủ do triệu hồi từ Lệnh Bài sẽ không được tính là hoàn thành nhiệm vụ Sát Thủ tại Nhiếp Thí Trần.
  • Trong trường hợp Boss Sát Thủ được triệu hồi từ nhân vật A mà bị nhân vật B hạ thì cả 2 nhân vật đều không nhận được phần thưởng nào.
  • Thời gian giãn cách giữa 2 lần triệu hồi Boss là 3 phút. Nếu Boss được triệu hồi mà không bị hạ thì sẽ tự động biến mất sau 3 phút tính từ lúc xuất hiện.

Phần thưởng vật phẩm sử dụng Huyết Lệ Chi Thư

Máy chủ cũ
Ngẫu nhiên vật phẩm
Cuồng Lan 4% (7 ngày, có thể gia hạn) Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
Cuồng Lan 5% (7 ngày, có thể gia hạn) Chân Nguyên Đơn (đại, khóa)
Anh Hùng Thiếp (30 ngày) 30 Chân Nguyên Đan (30 ngày)
Hỗn Nguyên Chân Đơn 100 Hộ Mạch Đơn
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) Huyết Long Đằng 5
Minh Phượng Kim Bài Huyết Long Đằng 6
Minh Phượng Lệnh Huyết Long Đằng 8
Minh Phượng Bảo Thạch Huyết Long Đằng 9
Minh Phượng Thiên Thạch Huyết Long Đằng 11
Minh Phượng Thần Thạch Huyết Long Đằng 12
Phi Phong 6 (xác xuất hóa giải, 7 ngày) Huyết Long Đơn 3
Phi Phong 7 (xác xuất hóa giải, 7 ngày) Huyết Long Đơn 4
Phi Phong 7 (trọng kích, 7 ngày) Huyết Long Đơn 5
Tinh Thiết Khoáng Huyết Long Đơn 6
Tinh Tinh Khoáng Huyết Long Đơn 7
1 Bảo Rương Xích Lân (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
(ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
1 Bảo Rương Minh Phượng (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
(ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
1 Đồ Phổ Minh Phượng (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí) Long Đảm 40% (7 ngày, có thể gia hạn)
Thuốc Tăng Trưởng 8.000.000 kinh nghiệm
Hộp Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả
(7 ngày, 1 giờ)
10.000.000 kinh nghiệm
6.000.000 kinh nghiệm 20.000.000 kinh nghiệm
50.000.000 điểm kinh nghiệm
Máy chủ mới
Vật phẩm ngẫu nhiên
1 Bảo Rương Xích Lân (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
(ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
1 Đồ Phổ Minh Phượng (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
Minh Phượng Kim Bài 1 Bảo Rương Minh Phượng (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
(ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
Minh Phượng Lệnh Long Đảm 40% (7 ngày, có thể gia hạn)
Bạch Hổ Thạch Cuồng Lan 4% (7 ngày, có thể gia hạn)
Minh Phượng Bảo Thạch Cuồng Lan 5% (7 ngày, có thể gia hạn)
Minh Phượng Thiên Thạch Hộp Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả
(7 ngày, 1 giờ)
Minh Phượng Thần Thạch Thuốc tăng trưởng
Sách Kĩ năng 150 cấp 21 Huyết Long Đơn 3
Chân Nguyên Đơn (trung, khóa) Huyết Long Đơn 4
Chân Nguyên Đơn (đại, khóa) Huyết Long Đơn 5
30 Chân Nguyên Đan (khóa) Huyết Long Đơn 6
100 Hộ Mạch Đơn Huyết Long Đơn 7
Huyết Long Đằng 5 Tử Kim Chân Đơn
Huyết Long Đằng 6 Huyết Chân Đơn
Huyết Long Đằng 8 Huyền Chân Đơn
Huyết Long Đằng 9 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Huyết Long Đằng 11 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Huyết Long Đằng 12 Phụng Nguyệt Quả Dung
Phi Phong 6 (xác xuất hóa giải, 7 ngày) Cống Nguyệt Phù Dung
Phi Phong 7 (xác xuất hóa giải, 7 ngày) 6.000.000 kinh nghiệm
Phi Phong 7 (trọng kích, 7 ngày) 8.000.000 kinh nghiệm
Tinh Thiết Khoáng 10.000.000 kinh nghiệm
Tinh Tinh Khoáng 20.000.000 kinh nghiệm
50.000.000 kinh nghiệm

Phần thưởng đạt mốc Huyết Lệ Chi Thư

Khi đạt mốc sử dụng vật phẩm Huyết Lệ Chi Thư thì có thể đến NPC Lý Thiên Hương để nhận thưởng:

Đạt mốcPhần thưởng đồng thờiNgẫu nhiên
500 3 Tinh Tinh Khoáng -
10 Huyết Long Đằng 9 -
1.000 10 Huyết Long Đằng 12 Thạch Phá 4%
(7 ngày, không thể gia hạn)
4.000 điểm Chân Nguyên Hạ Phong 4%
(7 ngày, không thể gia hạn)
1.500 Hộ Mạch Đơn Vạn Tiễn Bất Xâm 4%
(7 ngày, không thể gia hạn)
- Vô Kiên Ngự Khí 4%
(7 ngày, không thể gia hạn)
- Xuyên Y 8%
(7 ngày, không thể gia hạn)
- Cận Vũ Bất Uy 9%
(7 ngày, không thể gia hạn)
- Dặm Vũ Bất Uy 9%
(7 ngày, không thể gia hạn)