Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Đầu trang

Người đời thường nhắc đến Lý Bạch như một Thi Tiên huyền thoại thời nhà Đường của Trung Quốc với hàng nghìn tuyệt phẩm bất hủ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ông còn là một kiếm khách thượng thừa.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Xuất thế tại Võ Lâm Truyền Kỳ, Lý Bạch với những tuyệt kỹ kiếm pháp tuyệt đỉnh có thể một lúc khuấy đảo đất trời, khiến những ai đứng xung quanh đều cảm thấy choáng váng, bản thân không thể thi triển võ công. Tuy nhiên khi Lý Bạch bị khuất phục, rất nhiều bảo vật sẽ xuất hiện cùng 50 bảo rương trên khắp bản đồ Long Môn Trấn khiến giang hồ trở nên đại loạn... kể từ đó cái tên Kiếm Tiên Lý Bạch đã ra đời.

Thời gian

 • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì ngày 15/03/2014.
 • Thời gian xuất hiện Boss Kiếm Tiên Lý Bạch: 20h30 - 21h00 hàng ngày.
 • Địa điểm: Bản đồ Long Môn Trấn.

Cách thức tham gia

 • Hàng ngày vào lúc 20h30 - 21h00 sẽ xuất hiện Boss Lý Bạch tại bản đồ Long Môn Trấn.
 • Tất cả nhân sĩ đều có thể đến Long Môn Trấn tìm kiếm và khuất phục Boss Lý Bạch.
 • Phần thưởng nhận được: (phần thưởng sẽ tự mất nếu rương hành trang không còn chỗ trống)

  Tổ đội hạ BossNhân vật đứng gần Boss
  50 Chân Nguyên Đơn (đại - khóa) 20 Chân Nguyên Đơn (đại - khóa)
  200.000.000 kinh nghiệm 100.000.000 kinh nghiệm
  1 Huyết Long Đằng 9 -
 • Ngoài ra, sau khi Boss Lý Bạch bị khuất phục, 50 Bảo Rương Lý Bạch sẽ xuất hiện trên khắp bản đồ Long Môn Trấn.
  • Mở rương nhận được ngẫu nhiên vật phẩm.
  • Thời gian mở rương là 3 giây.
  • Nếu bị tấn công hay thao tác bị đứt quãng sẽ phải mở lại từ đầu.
  • Trường hợp có 2 nhân vật mở rương, nhân vật nào mở trước sẽ nhận được phần thưởng.
  • Giớn hạn mở 2 rương/nhân vật/ngày.

Phần thưởng vật phẩm

Vật phẩm rơi ra từ Boss
 • Cơ hội nhặt được ngẫu nhiên các vật phẩm theo danh sách:

  Vật phẩm
  Huyết Long Đằng 5 Phi phong Kinh Lôi
  (trọng kích, 7 ngày)
  Huyết Long Đằng 6 Phi phong Kinh Lôi
  (xác suất hóa giải, 7 ngày)
  Huyết Long Đằng 8 Phi phong Ngự Phong
  (trọng kích, 7 ngày)
  Huyết Long Đằng 9 Phi phong Ngự Phong
  (xác suất hóa giải, 7 ngày)
  Huyết Long Đằng 11 Phi Phong Phệ Quang
  (trọng kích, 7 ngày)
  Huyết Long Đằng 12 Phi Phong Phệ Quang
  (xác suất hóa giải, 7 ngày)
  Cống Hiến Đại Lễ Bao (7 ngày) 10 Càn Khôn Tạo Hóa Đan (đại)
  Vạn Niên Huy Hoàng quả (14 ngày) Cuồng Lan 5%
  (14 ngày, có thể gia hạn)
  Mặt nạ Vương Giả (14 ngày) Long Đảm 40%
  (14 ngày, có thể gia hạn)
  Chân Nguyên Đơn (đại, khóa) Hỗn Nguyên Chân Đơn
  Thiên Linh Đơn (7 ngày) Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
  Quả Hoàng Kim (7 ngày) Minh Phượng Lệnh
  Tinh Thiết Khoáng Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  1 Đồ Phổ Minh Phượng (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí) 1 Bảo Rương Xích Lân (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
  (ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
Mở Bảo Rương Lý Bạch
 • Ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm theo danh sách:

  Vật phẩm
  Thuốc tăng trưởng Chân Nguyên Đơn (trung - khóa)
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) Chân Nguyên Đơn (đại - khóa)
  Phi phong Ngự Phong
  (xác xuất hóa giải, 7 ngày)
  Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại - khóa)
  Phi Phong Phệ Quang
  (xác xuất hóa giải, 7 ngày)
  Hộ Mạch Đơn
  Phi Phong Phệ Quang
  (trọng kích, 7 ngày)
  Huyết Long Đằng 5
  10.000.000 kinh nghiệm Huyết Long Đằng 6
  Minh Phượng Lệnh Huyết Long Đằng 8
  Cống Hiến Lễ Bao Huyết Long Đằng 9
  Kiến Thiết Lễ Bao Huyết Long Đằng 11
  Chiến Bị Lễ Bao Huyết Long Đằng 12
  Quả Hoàng Kim Long Đảm 20% (7 ngày, có thể gia hạn)
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày) Long Đảm 30% (7 ngày, có thể gia hạn)
  Tinh Thiết Khoáng Long Đảm 40% (7 ngày, có thể gia hạn)
  4.000.000 kinh nghiệm Cuồng Lan 2% (7 ngày, có thể gia hạn)
  5.000.000 kinh nghiệm Cuồng Lan 3% (7 ngày, có thể gia hạn)
  6.000.000 kinh nghiệm Cuồng Lan 4% (7 ngày, có thể gia hạn)
  8.000.000 kinh nghiệm Cuồng Lan 5% (7 ngày, có thể gia hạn)
  1 Đồ Phổ Minh Phượng (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí) 1 Bảo Rương Xích Lân (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
  (ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)