Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Kinh Sử Ký

Từ 28-08-2020 đến13/09/2020

Anh hùng hào kiệt khắp chốn giang hồ luôn khát khao khởi binh dẹp loạn, thống nhất thiên hạ, yên định xã tắc, muốn vậy phải trở nên những mãnh hổ tướng vang danh quần hùng, một tiếng gầm thét cũng chấn động cả sơn hà ắt sớm ngày định chức đế vương... Để được điều đó, quý nhân sĩ thao luyện nhuần nhuyễn Kinh Sử Ký sau đây, tất thỏa được nguyện ước..

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 28/08 - 24h00 ngày 13/09/2020
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh, Tương Dương, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Ghép Kệ Sách
  • Mua Sách Tiếng Anh
  • Xem số lần sử dụng Bút Bi
  • Nhận thưởng mốc Bút Bi
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 13/09/2020.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách Tiếng Anh
 • Nguồn gốc: Mua tại Tổng Quản Sự Kiện giá 50 vạn/1 cái
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép Kệ Sách
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 13/09/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bút Bi

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Bút Bi
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Bút Bi: 1 tiền đồng
  • Hộp Bút Bi chứa 100 Bút Bi: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Máy chủ Cũ: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn (Đại) + 5 Kim Bài Võ Lâm + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Máy chủ Mới: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 5 Kim Bài Võ Lâm + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Bút Bi/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 13/09/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách Văn Học
 • Nguồn gốc:
  • Sách Văn Học: Đánh quái ở các bản đồ 9x có tỉ lệ nhận được
  • Sách Toán Học: Tham gia Tống Kim, đạt 10.000 điểm/trận trở lên nhận 75 Sách Toán Học.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép Kệ Sách
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 13/09/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách Toán Học
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kệ Sách
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 10 Sách Văn Học + 1 Sách Toán Học + 1 Sách Tiếng Anh = 1 Kệ Sách.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Kệ Sách/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 13/09/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cửu Chuyển Đan
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Boss Sát Thủ nhận 10 viên Cửu Chuyển Đan.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhiệm vụ Trùng Sinh 10
 • Lưu ý: Kết thúc sự kiện, tiêu diệt Boss Sát Thủ không rơi vật phẩm này.

Phần thưởng khi sử dụng Bút Bi

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 11 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 9
Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 9 thì ngoài những phần thưởng trên (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm 2 Mảnh Trang Sức cấp 2, Tinh Tinh Khoáng, Thiên Hỏa Liệt Tửu

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bút Bi

Đạt mốc
Bút Bi
Vật phẩm thưởngGhi chú
500
 • 15.000 Chân Nguyên
 • Truy Điện (14 ngày)
 • 100 Cửu Chuyển Đan
Nhận 100%
1.000 
 • 20.000 Chân Nguyên
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung, 7 ngày)
 • Nguyệt Khuyết Bảo Rương
 • 200 Cửu Chuyển Đan
Nhận 100%
1.500 
 • 25.000 Chân Nguyên
 • Mặt chiến trường thánh giả (7 ngày)
 • 300 Cửu Chuyển Đan
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
Nhận 1 trong 3
 • 5 Đồ Phổ Diệu Dương Y
 • 1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận 1 trong 4
2.000
 • 30.000 Chân Nguyên
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng, 7 ngày)
 • Mặt chiến trường hoàng giả (7 ngày)
 • 400 Cửu Chuyển Đan
Nhận 100%
 • 10 Bách Luyện Thành Cương
 • 40 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 500 Đại Tinh Ngọc
Nhận 1 trong 3
 • 5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí giới
 • 2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 2 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận 1 trong 4
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.