Các tính năng hấp dẫn nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ có những điều chỉnh về phần thưởng kể từ ngày 16/06/2016. Quý nhân sĩ vui lòng xem thông tin bảng phần thưởng như sau để có thể cùng hảo hữu trải nghiệm những niềm vui mới.

Bảo rương Vượt Ải, Tống Kim, Phong Lăng Độ, Kiếm Gia, Viêm Đế, Tín Sứ

Phần thưởng
10 Chân Nguyên Đan 6.000.000 kinh nghiệm
7 Chân Nguyên Đơn (trung) 8.000.000 kinh nghiệm
7 Chân Nguyên Đơn (đại) 10.000.000 Exp
Hỗn Nguyên Chân Đơn Tinh Tinh Khoáng
50 Hộ Mạch Đơn Tinh Thiết Khoáng
5 Huyết Long Đằng 9 Đồ Phổ Đằng Long- Y
5 Huyết Long Đằng 11 Đồ Phổ Đằng Long- Khí Giới
5 Huyết Long Đằng 12 Tinh Sương Lệnh
2.000.000 kinh nghiệm Huyền thiết
4.000.000 kinh nghiệm Đồ Phổ Tinh Sương - Y
5.000.000 kinh nghiệm Đồ Phổ Tinh Sương - Khí Giới

Boss Kiếm Gia

Phần thưởng
Sách Kỹ Năng 22 Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) Đồ Phổ Đằng Long- Bội
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 Đồ Phổ Đằng Long- Thượng Giới
10 Thiên Sơn Thánh Thủy (tiểu) Đồ Phổ Đằng Long- Hạ Giới
Đồ Phổ Đằng Long- Khôi 5 Đằng Long Thạch - Hạ
Đồ Phổ Đằng Long- Hài Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển -

Boss Vượt Ải

Phần thưởng
Tinh Tinh Khoáng Phi tốc hoàn
Tinh Thiết Khoáng Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên
Túi Dược Phẩm 5 Đằng Long Thạch - Hạ
50 Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) Đồ Phổ Tinh Sương - Hộ Uyển
Đại lực hoàn Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên

Boss Viêm Đế

Phần thưởng
Tinh Tinh Khoáng Túi Dược Phẩm
Tinh Thiết Khoáng 50 Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại)
Mặt  Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày - 1 giờ) Đại lực hoàn
Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày - 1 giờ) Phi tốc hoàn
Phi Phong Ngự Phong (Trọng kích) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long- Bội
Phi Phong Ngự Phong (Hóa giải sát thương) - 7 ngày 5 Đằng Long Thạch - Hạ
Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) - 7 ngày Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương) - 7 ngày Đồ Phổ Tinh Sương- Bội

Thăm (Túi Hương)

Phần thưởng
Hồng Bao Sum Vầy Trang sức chi quang (7 ngày)
Hồng Bao An Khang Đại gia hạn phù (30 ngày)
3 Bách Niên Huy Hoàng Quả Đồ Phổ Đằng Long- Khôi
3 Thiên Niên Huy Hoàng Quả 5 Đằng Long Thạch - Hạ
3 Vạn Niên Huy Hoàng Quả Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Trang sức tinh linh (7 ngày) Đồ Phổ Tinh Sương- Hài

Phú Quý Cẩm Hộp (Túi May Mắn)

Phần thưởng
Kỳ Phúc Linh Dược Trang sức chi quang (7 ngày)
Trường Sinh Linh Dược Đại gia hạn phù (30 ngày)
Vô Cực Linh Dược Đồ Phổ Đằng Long- Hài
5 Bách Niên Huy Hoàng Quả 5 Đằng Long Thạch - Hạ
5 Thiên Niên Huy Hoàng Quả Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
5 Vạn Niên Huy Hoàng Quả Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Trang sức tinh linh (7 ngày)    -

Lễ Bao Công Thành

Phần thưởng
10 Chân Nguyên Đơn (trung) Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
10 Chân Nguyên Đơn (đại) Xích Thố
Hỗn Nguyên Chân Đơn Tuyệt Ảnh
50 Hộ Mạch Đơn Đích Lô
5 Huyết Long Đằng 9 Ô Vân Đạp Tuyết
5 Huyết Long Đằng 11 Phi Vân
5 Huyết Long Đằng 12 Bôn Tiêu
2.000.000 kinh nghiệm Phiêu vũ
4.000.000 kinh nghiệm Phong Vân Bạch Mã (30 ngày)
5.000.000 kinh nghiệm Phong Vân Chiến Mã (30 ngày)
6.000.000 kinh nghiệm Phong Vân Thần Mã (30 ngày)
8.000.000 kinh nghiệm Đồ Phổ Đằng Long- Y
10.000.000 kinh nghiệm Đồ Phổ Đằng Long- Khí Giới
Tinh Tinh Khoáng Đồ Phổ Tinh Sương - Y
Tinh Thiết Khoáng Đồ Phổ Tinh Sương - Khí Giới

Liên Đấu Lễ Bao

Phần thưởng
Tinh Tinh Khoáng Đồ Phổ Đằng Long- Thượng Giới
Tinh Thiết Khoáng Đồ Phổ Đằng Long- Hạ Giới
Đồ Phổ Đằng Long- Khôi Đồ Phổ Đằng Long- Y
Đồ Phổ Đằng Long- Hài Đồ Phổ Đằng Long- Khí Giới
Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái 5 Đằng Long Thạch - Hạ
Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển Đằng Long Thạch - Thượng
Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên Đồ Phổ Tinh Sương - Hộ Uyển
Đồ Phổ Đằng Long- Bội Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.