Võ Lâm Lệnh nghe nói đang lưu lạc giang hồ sau trận hỗn chiến tại Nam Nhạc Trấn với Độc Cô Minh Chủ. Hiện tại nhận thấy vì giang hồ đang biến động sau nhiều phen loạn lạc, lão tiền bối quyết định đưa ra các thử thách từ Võ Lâm Lệnh, nếu có người vượt qua được sẽ tăng nhanh đẳng cấp, nhận nhiều kỳ trân dị bảo.

Giới hạn cho các cao thủ từ Trùng Sinh 04 trên đẳng cấp 150 đến Trùng Sinh 7 đẳng cấp 150 trở xuống. Những nhân sĩ võ lâm hãy nhanh chóng nhận Võ Lâm Lệnh từ Tiểu Phương Cô Nương để khởi hành cho những chuyến đi thử thách hấp dẫn phía trước.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ 16/06/2016.
 • Điều kiện:
  • Các nhân vật đã Trùng Sinh 4 > = cấp 150.
  • Các nhân vật đã Trùng Sinh 7 < = cấp 150.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC
Tiểu Phương Cô Nương
 • Vị trí: 8 Tân Thủ Thôn.
 • Chức năng:
  • Nhận phần thưởng Tân Thủ.
  • Mua Võ Lâm Lệnh.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tiểu Phương Cô Nương giá 100 vạn lượng hoặc nhận miễn phí từ phần thưởng Tân Thủ.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Không thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop 0 lượng. Khóa vĩnh viễn.
 • Cách sử dụng: Chuột phải để sử dụng.
 • Chức năng:
  • Nhận kỹ năng từ cấp 10 – 60.
  • Nhận và hoàn trả nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Giới hạn: Chỉ có thể sử dụng khi đứng ở khu vực phi chiến đấu ở 7 thành thị và 8 tân thủ thôn.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Mật Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 03 Tiền Đồng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Giao dịch, bày bán, không thể ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để lựa chọn Hoàn thành 01 trong các nhiệm vụ của Võ Lâm Lệnh (Vượt ải, Viêm Đế, Tống Kim, Boss Sát Thủ, Thủy Tặc, Võ Lâm Minh Chủ).
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tương Phùng Mật Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận khi nhận thưởng năng động tại các mốc 50, 80, 100 hoặc mua từ Kỳ Trân Các giá 20 Tiền Đồng (HSD: 7 ngày).
MốcPhần thưởng thêm
(từ Trùng Sinh 5 -> cấp 150 Trùng Sinh 7)
Mốc 50 01 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
Mốc 80 01 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
Mốc 100 01 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250/250, bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Giới hạn: Chỉ được sử dụng 06 lần/ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Thiếc
 • Nguồn gốc: Mua tại hiệu thuốc giá 50 vạn lượng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Đồng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 01 tiền đồng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 20 tiền đồng (7 ngày)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 100 tiền đồng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chân Nguyên Bảo Rương
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc 1.000 Chân Nguyên
Chìa Đồng 2.000 Chân Nguyên
Chìa Bạc 5.000 Chân Nguyên
Chìa Vàng 15.000 Chân Nguyên
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộ Mạch Bảo Rương
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc 500 Hộ Mạch Đơn
Chìa Đồng 1.000 Hộ Mạch Đơn
Chìa Bạc 3.000 Hộ Mạch Đơn
Chìa Vàng 12.000 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Văn Cương Bí Bảo
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc Văn Cương Cam cấp 2 ngẫu nhiên
Chìa Đồng Văn Cương Cam cấp 3 ngẫu nhiên
02 Chìa Bạc Văn Cương Cam cấp 4 ngẫu nhiên
Chìa Vàng Văn Cương Cam cấp 5 ngẫu nhiên

Lưu ý

 • Nếu chưa nhận thưởng đạt mốc cấp độ thì không thể nhận nhiệm vụ mới.
 • Tất cả các vật phẩm nhận được đều ở trạng thái “Khóa vĩnh viễn".
 • Khi đã nhận nhiệm vụ mà chưa Hoàn thành nhưng đã vượt cấp thì buộc phải Hoàn thành rồi mới cho làm nhiệm vụ tiếp theo.
 • Hành trang phải trống 40 ô mới có thể nhận thưởng.

Phần thưởng hàng ngày

Phần thưởng thường (thứ 2 - Chủ nhật)
 • Cách nhận: Nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả. Tiêu hao 01 Nhật Thông Lệnh/lần.
 • Giới hạn: Nhận được 1 lần/ngày theo thời gian quy định.
 • Phần thưởng:
Thời gianPhần thưởng (khóa toàn bộ)Hạn sử dụng
00h00
-
14h00
Sát thủ giản (cấp 90) 7 ngày
Anh hùng thiếp 7 ngày
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh 7 ngày
10 Tống Kim Phi tốc hoàn 7 ngày
10 Lệnh bài (Tống Kim) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Hộ Mạch Đơn - (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
Chân Nguyên Đơn (Trung) - (nhận ngẫu nhiên 5, 10, 20) -
14h01
-
23h59
Ngọc Quán 7 ngày
Ngẫu nhiên: Long Huyết Hoàn, Hải Long Châu, Lệnh Bài Thủy Tặc, Viêm Đế Lệnh 7 ngày
100 Lệnh Bài Mộc Nhân 7 ngày
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh 7 ngày
Hộ Mạch Đơn (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30)
Chân Nguyên Đơn (Trung) (nhận ngẫu nhiên 5, 10, 20) 7 ngày
Phần thưởng cuối tuần (thứ 7 - Chủ nhật)
 • Cách nhận: Nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả. Tiêu hao 02 Nhật Thông Lệnh/lần.
 • Giới hạn: Nhận được 1 lần/ngày theo thời gian quy định.
 • Phần thưởng:
Phần thưởng (khóa toàn bộ)Hạn sử dụng
Hoàng Kim Ấn (ngẫu nhiên cấp 6 - 7, ngẫu nhiên Cường/Nhược) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Hỗn nguyên Linh Lộ 7 ngày
10 Cửu Thiên Vân Du Đơn 7 ngày
Quả Đại Hoàng Kim 7 ngày
Mặt nạ Võ Lâm Chí Tôn 1 ngày
Hộ Mạch Đơn - Nhận ngẫu nhiên (20, 30, 40) -
Chân Nguyên Đơn (trung) - Nhận ngẫu nhiên (10, 20, 40) -
Ngẫu nhiên 1 Trang sức: Long Đảm 40%, Cuồng Lan 4% 7 ngày

Phần thưởng thăng cấp Võ Lâm Lệnh

Lưu ý chung cho tất cả các yêu cầu về nhiệm vụ:

Nhiệm vụĐiều kiện hoàn thành
Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải Vượt qua ải 20
Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế Vượt qua ải 6
Hoàn thành 01 nhiệm vụ Thủy Tặc Hoàn thành nhiệm vụ nộp truy công lệnh
Hoàn thành 01 nhiệm vụ Tống Kim Tham gia 1 trận Tống Kim đạt 1000 điểm
Điều kiệnPhần thưởng khi Hoàn thành (khóa vĩnh viễn)
Trùng SinhĐẳng cấp
Tân Thủ
Trùng Sinh 4 150-199
 • Thăng cấp 200
 • Đại Thành Bí Kíp cấp 90
 • Bát Thuật Chân Kinh (7 ngày)
 • Đại Thành Bí Kíp cấp 120 (7 ngày)
 • Võ Học Kinh Nhu (7 ngày)
 • Kích hoạt trồng 40 hạt giống Thiên Lộc (Trùng sinh 05)
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
 • 02 Chuyển Sinh Thuật
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Đánh 100 Quái 90. Sử dụng 10 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 5 10-169
 • Thăng cấp 170
 • Đại Thành Bí Kíp 150 (7 ngày)
 • Cuồng Lan 5% (7 ngày)
 • Điệu kiện nhận: Sử dụng 10 Thăm May Mắn
Trùng Sinh 5 170-179
 • Thăng cấp 180
 • Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày)
 • 50 Huyết Long Đằng cấp 05
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 10 Thăm May Mắn. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 5 180-189
 • Thăng cấp 190
 • Thiệp Đồng Hành
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện
 • 50 Huyết Long Đằng cấp 06
 • Đối với nhân vật tạo mới từ ngày 16/06/2016 nhận được:
  • 100.000 điểm Chân Nguyên
  • 04 Hộ Mạch Bao (Khóa, 01 bao chứa 10.000 Hộ Mạch Đơn)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 02 lần nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Sử dụng 10 thăm may mắn. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 5 190-191
 • Thăng cấp 192
 • Ngũ Hành Ấn cấp 07 (700 điểm, HSD: 7 ngày)
 • 50 Huyết Long Đằng cấp 8
 • Bộ trang bị Minh Phượng tự chọn hệ phái, ngẫu nhiên thuộc tính
 • Đối với nhân vật tạo mới từ ngày 16/06/2016 nhận được:
  • 100.000 điểm Chân Nguyên
  • 04 Hộ Mạch Bao (Khóa, 01 bao chứa 10.000 Hộ Mạch Đơn)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 05 Thăm May Mắn. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 5 192-193
 • Thăng cấp 194
 • 50 Huyết Long Đằng cấp 11
 • Đối với nhân vật tạo mới từ ngày 16/06/2016 nhận được:
  • 100.000 điểm Chân Nguyên
  • 04 Hộ Mạch Bao (Khóa, 01 bao chứa 10.000 Hộ Mạch Đơn)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 05 Thăm May Mắn. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 5 194-195
 • Thăng cấp 196
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện
 • Mở sách kỹ năng cấp 150 cấp 21
 • 50 Huyết Long Đằng cấp 09
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 05 Thăm May Mắn. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 5 196-197
 • Thăng cấp 198
 • Phi phong cấp 07 (Hóa Giải Sát Thương, 7 ngày)
 • Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (7 ngày)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 05 Thăm May Mắn. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 5 198-199
 • Thăng cấp 200
 • Bát Thuật Chân Kinh (7 ngày)
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
 • Ngọc Chuyển Sinh (7 ngày)
 • 2.330 Phục Sinh Hoàn (7 ngày)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 03 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 03 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 03 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 05 Thăm May Mắn. Sử dụng 06 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 6 10-129
 • Nhận thưởng quà tặng sinh nhật VLTK 12 tuổi.
 • Thăng cấp 130
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện
 • 50.000 điểm Chân nguyên
 • 50 Huyết Long Đằng 12
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 05 Thăm May Mắn. Đánh 100 Quái 90.
Trùng Sinh 6 130-139
 • Thăng cấp 140
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 05 Thăm May Mắn. Đánh 100 Quái 90.
Trùng Sinh 6 140-149
 • Thăng cấp 150
 • 50 Huyết Long Đằng 9
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Sử dụng 02 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 05 Thăm May Mắn. Đánh 100 Quái 90.
Trùng Sinh 6 150-151
 • Thăng cấp 152
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện
 • 50.000 điểm Chân nguyên
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 152-153
 • Thăng cấp 154
 • 50 Huyết Long Đằng 12
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 154-155
 • Thăng cấp 156
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 156-157
 • Thăng cấp 158
 • 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện
 • 50.000 điểm Chân nguyên
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 158-159
 • Thăng cấp 160
 • 50 Huyết Long Đằng 9
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 160-161
 • Thăng cấp 162
 • 50.000 điểm Chân nguyên
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 162-163
 • Thăng cấp 164
 • 50 Huyết Long Đằng 12
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 164-165
 • Thăng cấp 166
 • 50.000 điểm Chân nguyên
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 166-167
 • Thăng cấp 168
 • 50 Huyết Long Đằng 9
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 168-169
 • Thăng cấp 170
 • 50.000 điểm Chân nguyên
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 170-171
 • Thăng cấp 172
 • 50 Huyết Long Đằng 12
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 172-173
 • Thăng cấp 174
 • 50.000 điểm Chân nguyên
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 174-175
 • Thăng cấp 176
 • 50 Huyết Long Đằng 9
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 1 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại, khóa)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 176-177
 • Thăng cấp 178
 • 50.000 điểm Chân nguyên
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 03 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 03 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 1 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại, khóa)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 178-179
 • Thăng cấp 180
 • 50 Huyết Long Đằng 12
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 180-181
 • Thăng cấp 182
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 182-183
 • Thăng cấp 184
 • 50 Huyết Long Đằng 09
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 02 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Viêm Đế. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Thủy Tặc. Sử dụng 06 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 184-185
 • Thăng cấp 186
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 02 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Viêm Đế. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Thủy Tặc. Sử dụng 06 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 186-187
 • Thăng cấp 188
 • 50 Huyết Long Đằng 12
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 02 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Viêm Đế. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Thủy Tặc. Sử dụng 06 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 188-189
 • Thăng cấp 190
 • 50 Huyết Long Đằng 12
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 02 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Viêm Đế. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Thủy Tặc. Sử dụng 06 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 190-191
 • Thăng cấp 192
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 02 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Viêm Đế. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Thủy Tặc. Sử dụng 06 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 192-193
 • Thăng cấp 194
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 02 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Viêm Đế. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Thủy Tặc. Sử dụng 06 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 194-195
 • Thăng cấp 196
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 02 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Viêm Đế. Hoàn thành 02 nhiệm vụ Thủy Tặc. Sử dụng 06 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 40 Thăm May Mắn.
Trùng Sinh 6 196
 • Nhận 12.000.000.000 điểm kinh nghiệm (nhiệm vụ tuần hoàn).
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Viêm Đế. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Thủy Tặc. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Tống Kim. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh. Sử dụng 20 Thăm May Mắn.
197
198
199
Trùng Sinh 7 120-124
 • Thăng cấp 125
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 20.000 điểm Chân Nguyên
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Đánh 100 Quái 90. Sử dụng 10 Thăm May Mắn. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 7 125-129
 • Thăng cấp 130
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 20.000 điểm Chân Nguyên
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Đánh 100 Quái 90. Sử dụng 10 Thăm May Mắn. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 7 130-134
 • Thăng cấp 135
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 20.000 điểm Chân Nguyên
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 7 135-139
 • Thăng cấp 140
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 20.000 điểm Chân Nguyên
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 7 140-144
 • Thăng cấp 145
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 20.000 điểm Chân Nguyên
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Trùng Sinh 7 145-149
 • Thăng cấp 150
 • 02 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 02 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 20.000 điểm Chân Nguyên
 • Điệu kiện nhận: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Boss Sát Thủ. Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vượt Ải. Sử dụng 03 Tương Phùng Mật Lệnh.
Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.