Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Huân Chương Hoàng Kim tháng 4

Từ 24-04-2023 đến21/05/2023

Tháng 4 hào hùng diễn ra ngay tại Võ Lâm Truyền Kỳ, vô số phần thưởng sẵn sáng thuộc về nhân sĩ khi đạt mốc yêu cầu, đặc biệt hoạt động Đua Top Huân Chương Hoàng Kim sẽ có những tặng phẩm siêu giá trị cho top 3 mỗi máy chủ và top 2 toàn máy chủ. Thông tin chi tiết như sau, thân mời quý nhân sĩ đón chơi và sở hữu!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 24/04 - 24h00 ngày 21/05/2023
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chưởng Đăng Cung Nữ
                 
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng Huân Chương Hoàng Kim
  • Nhận thưởng Mốc Huân Chương Hoàng Kim
  • Mua Huân Chương Chiến Tích
  • Online Nhận Thưởng
  • Nộp Huân Chương Hoàng Kim Nhận Thưởng
  • Đổi sách kỹ năng 150 cấp 26,27
  • Xem TOP Sử dụng Huân Chương Hoàng Kim
  • Nhận Thưởng TOP 3 sử dụng Huân Chương Hoàng Kim
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 21/05/2023

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huân Chương Lao Động Bạc
 • Nguồn gốc:
  • Khi săn Boss Sát Thủ 90 nhận được 20 Huân Chương Lao Động Bạc.
   Chỉ có nhân vật kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ 90 mới nhận được vật phẩm, thành viên trong tổ đội không nhận được.
  • Đánh quái tại các bản đồ 9x + Lâm Du Quan có xác suất rớt Huân Chương Lao Động Bạc.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Huân Chương Lao Động Bạc/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 21/05/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huân Chương Chiến Công
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 10 Huân Chương Chiến Công. Qua ngày sẽ reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu nhân vật Trùng Sinh 7 cấp > 170 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Huân Chương Chiến Công/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 21/05/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huân Chương Lao Động Vàng
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành điểm Năng Động

  Tính năngVật phẩm nhận
  Mốc năng động 50 Huân Chương Lao Động Vàng *20
  Mốc năng động 80 Huân Chương Lao Động Vàng *80
  Mốc năng động 100 Huân Chương Lao Động Vàng *100
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Huân Chương Lao Động Vàng/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 21/05/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huân Chương Chiến Tích
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC giá 100 vạn lượng
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng:
  • Cụm Truyền Kỳ: 7.000.000, 10.000.000, 15.000.000 EXP và 5, 10, 15 Chân Nguyên
  • Cụm Cao Thủ + máy chủ Đại Lý:  15.000.000 Exp và 15 Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Huân Chương Chiến Tích/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 21/05/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huân Chương Hoàng Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Huân Chương
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Huân Chương Hoàng Kim: 1 tiền đồng
  • Túi Huân Chương chứa 100 Huân Chương Hoàng Kim: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm Truyền Kỳ: 25.000.000 exp + 2 Chân Nguyên Đơn Đại + 20 điểm Chân Nguyên + 1 phần thường ngẫu nhiên
  • Cụm Cao Thủ + máy chủ Đại Lý:  25.000.000 exp + 2 Chân Nguyên Đơn Đại + 50 điểm Chân Nguyên + 1 phần thường ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Tối đa nhân vật chỉ nhận 375 tỉ EXP từ sử dụng Huân Chương Hoàng Kim. Sau khi đã đạt mốc kinh nghiệm thì sử dụng vẫn nhận được phần thưởng ngẫu nhiên và tính số lượng đua Top (sau khi sử dụng 15000 vật phẩm thì KHÔNG thể nhận được EXP + Chân Nguyên Đại và điểm Chân Nguyên).

 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 21/05/2023
 • Lưu ý: Đổi 60 Huân Chương Hoàng Kim nhận quà
Vật phẩm thưởngSố LượngGhi chú
Định Mạch Đan (khóa) 10 Nhận 100%
Rương trang bị Đồng Hành 3 1
EXP Cộng dồn 150,000,000
điểm Chân Nguyên 1000
điểm Huyền Nguyên 100
điểm Chân Nguyên 1000 Ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng này.
điểm Chân Nguyên 1500
Trạm Lam Thúy Ngọc 15
Hộp đồ phổ Diệu Dương 3
Đại Hộ Mạch Đơn 5
Mảnh Trang Sức cấp 3 5
Rương Tinh Mỹ 10
Rương Tinh Xảo 10
điểm Chân Nguyên 2000
Hộp đồ phổ Anh Hào 1
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày) 1
Băng Thanh Thúy Ngọc 10
Rương Hoàn Mỹ 1
Định Mạch Đan  20
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Thuốc tăng trưởng cao cấp 3
Ngựa Hoàng Kim Hóa Giải (21 ngày) 1
Luyện cốt đơn 1
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món 1
điểm Huyền Nguyên 100
Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa) 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Rương trang bị Đồng Hành 3 4
Anh Hào Lệnh 1
Anh Hào Tinh Thạch 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Huân Chương Hoàng Kim

Cụm Truyền Kỳ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
1 Diệu Dương Lệnh 1 Thuốc tăng trưởng cao cấp
2 Băng Thanh Thúy Ngọc 1 Luyện cốt đơn
1 Rương Hoàn Mỹ Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Bạch Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (25/05/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (25/05/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (25/05/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (25/05/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
Cụm Cao Thủ

Nhân sĩ thuộc Cụm Cao Thủ ngoài những phần thưởng của cụm Truyền Kỳ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
Huyết Chiến Lễ Hộp
Bách Luyện Thành Cương
Rương Tinh Xảo
Rương đồng hành loại 1
Máy chủ mới Đại Lý

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới Đại Lý ngoài những phần thưởng của cụm Cao Thủ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau .

Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)

Lưu ý: Máy chủ mới Đại Lý không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP), Băng Thanh Thúy Ngọc, Rương Hoàn Mỹ, Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp, Luyện Cốt Đơn.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Huân Chương Hoàng Kim

Cụm Truyền Kỳ
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Điểm Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 500 Triệu
Rương Tinh Mỹ 10
Định Mạch Đan  20 Nhận 1 trong số
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000 Điểm  Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương Tinh Mỹ 20
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) 1
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận 1 trong số
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Điểm Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1,500,000,000
Rương Hoàn Mỹ  10
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 2 Tỷ
Rương Hoàn Mỹ  15
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Điểm Huyền Nguyên 500
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả 1
Bách Luyện Thành Cương 5 Nhận 1 trong số
Uẩn Linh Yếu Quyết 40
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 10
Định Mạch Đan  30 Nhận 1 trong số
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 20
Rương Hoàn Mỹ  20
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Điểm Huyền Nguyên 500
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Dương Bảo Rương - 1 Món 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 40
Rương Hoàn Mỹ  30
Luyện Cốt Đơn 5
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Diệu Dương Bảo Rương - 1 món 1
Mốc 6500 Điểm Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 8 Tỷ
Băng Thanh Thúy Ngọc  500
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  100
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận 1 trong 3
Định Mạch Đan  150
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10,000 Điểm Chân Nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18 Tỷ
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  1000
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 300
Huyền Nguyên 1000
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 1 trong 3
Rương Hoàn Mỹ  200
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 15,000 Điểm Chân Nguyên 140,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 48 Tỷ
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  1500
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 400
Huyền Nguyên 2000
Trấn Phái Linh Dược 2 Nhận 1 trong 3
Định Mạch Đan  400
Tử Tinh Ngọc 10
Mốc 20,000 Điểm Chân Nguyên 200,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 88 Tỷ
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  2000
Định Mạch Đan  500
Luyện Cốt Đơn 60
Đại Hộ Mạch Đơn 600
Điềm Huyền Nguyên 4000
Tử Tinh Ngọc 20
Cụm Cao Thủ + máy chủ mới Đại Lý
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Điểm Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Huyết Chiến Lễ Hộp 2
Định Mạch Đan  20 Nhận 1 trong số
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000 Điểm Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương tinh xảo 25
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) 1
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận 1 trong số
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Điểm Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 100
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Định Mạch Đan  40
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Điểm Huyền Nguyên 500
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả 1
Bách Luyện Thành Cương 5 Nhận 1 trong số
Uẩn Linh Yếu Quyết 40
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đại Tinh Ngọc 150
Định Mạch Đan  30 Nhận 1 trong số
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 6 Tỷ
Rương tinh xảo 100
Đại Tinh Ngọc 300
Định Mạch Đan  60
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Điểm Huyền Nguyên 500
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Dương Bảo Rương - 1 Món 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 8 Tỷ
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Uẩn Linh Yếu Quyết 100
Đại Tinh Ngọc 500
Điểm Huyền Nguyên 500
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Diệu Dương Bảo Rương - 1 món 1
Mốc 6500 Điểm Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 16 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 1,000
Uẩn Linh Yếu Quyết 150
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  150
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận 1 trong 3
Định Mạch Đan  150
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10,000 Điểm Chân Nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18 Tỷ
Trấn Phái Linh Dược 1
Trạm Lam Thúy Ngọc 1000
Điểm Huyền Nguyên 1000
Đại Hộ Mạch Đơn 100
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 1 trong 3
Định Mạch Đan  200
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 15,000 Điểm Chân Nguyên 140,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 48 Tỷ
Trấn Phái Linh Dược 1
Trạm Lam Thúy Ngọc 1500
Điểm Huyền Nguyên 1500
Đại Hộ Mạch Đơn 200
Trấn Phái Linh Dược 2 Nhận 1 trong 3
Định Mạch Đan  400
Tử Tinh Ngọc 10
Mốc 20,000 Điểm Chân Nguyên 200,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 88 Tỷ
Trấn Phái Linh Dược 2
Trạm Lam Thúy Ngọc 2500
Định Mạch Đan  600
Cống Nguyệt Phù Dung 1
Đại Hộ Mạch Đơn 600
Điềm Huyền Nguyên 4000
Tử Tinh Ngọc 10

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.