Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Hộp Kẹo Tuổi Thơ

Từ 01-06-2024 đến20/06/2024

Hè về, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ cùng trở về với khoảnh khắc tận hưởng sự ngọt ngào của Hộp Kẹo Tuổi Thơ, bên hảo hữu ta vui chơi, giải trí và nhận thưởng ngày hè ngay tại hoạt động dưới đây, đừng bỏ lỡ một mùa hè thú vị này nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 03/06 - 24h00 ngày 20/06/2024
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi Kẹo Ngọt
  • Xem số lần sử dụng Kẹo Chiếc Gậy
  • Nhận mốc Kẹo Chiếc Gậy
  • Ghép sách cấp 26/27
  • Nhận Năng Động Đơn
  • Đổi Lệnh Bài Sự Kiện
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 20/06/2024

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nơ Trang Trí

 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành tính năng
 • Lưu ý: Nhân vật tham gia Tống Kim đạt 20000 sẽ nhận được Nơ Trang Trí của các mốc 3.000, 6.000, 10.000, 20000.
 • Nhân vật cần dọn rương hành trang trước khi nhận thưởng vật phẩm Nơ Trang Trí
  Vật phẩm thưởngSố lượng
  Tiêu diệt boss sát thủ 90 10 Nơ Trang Trí
  Viêm đế 10 Nơ Trang Trí
  Vượt ải 10 Nơ Trang Trí
  Tống Kim đạt 3.000 5 Nơ Trang Trí
  Tống Kim đạt 6.000 10 Nơ Trang Trí
  Tống Kim đạt 10.000 20 Nơ Trang Trí
  Tống Kim đạt 20.000 50 Nơ Trang Trí
  Mốc 50 10 Nơ Trang Trí
  Mốc 80 20 Nơ Trang Trí
  Mốc 100 30 Nơ Trang Trí
  Mốc 125 50 Nơ Trang Trí
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Kẹo Ngọt tại Tổng Quản Sự Kiện
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 20/06/2024.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Gói Kẹo
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 10 Giấy Gói Kẹo. Qua ngày sẽ reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu nhân vật cấp Trùng Sinh >8 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Kẹo Ngọt tại Tổng Quản Sự Kiện
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 20/06/2024.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kẹo Ngọt
 • Nguồn gốc: Đổi tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức: 2 Nơ Trang Trí + 2 Giấy Gói Kẹo + 100 vạn lượng = 1 Kẹo Ngọt
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ + CAO THỦ: Sử dụng nhận 30.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
  • Máy chủ Thái Sơn: Sử dụng nhận 10 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ + CAO THỦ: Sử dụng tối đa 5.000 Kẹo Ngọt/nhân vật.
  • Máy chủ Thái Sơn: Sử dụng tối đa 1.000 Kẹo Ngọt/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 20/06/2024.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kẹo Chiếc Gậy

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Kẹo
 • Nguồn gốc
  • Kẹo Chiếc Gậy: 1 Tiền đồng
  • Hộp Kẹo (chứa 100 Kẹo Chiếc Gậy): 100 Tiền đồng tại Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Giới hạn:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ + CAO THỦ: Sử dụng tối đa 6.000 Kẹo Chiếc Gậy/nhân vật.
  • Máy chủ Thái Sơn: Sử dụng tối đa 1.000 Kẹo Chiếc Gậy/nhân vật.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm CAO THỦ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 50 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
  • Máy chủ Thái Sơn: 1 Chân Nguyên (Đại) + 1 điểm Huyền Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Sự Kiện
 • Nguồn gốc: Nhận từ mốc thưởng Kẹo Chiếc Gậy
 • Đổi thưởng:  Nguyên liệu đổi thưởng tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
  Máy chủĐiều kiệnVật phẩm (khóa, 30 ngày)
  Cụm Truyền Kỳ
  (nhận 1 trong 4)
  1 Lệnh Bài
  Sự Kiện
  + 400 Kẹo Chiếc Gậy
  4 Trấn phái linh dược
  50 Tu chân đơn sơ
  4 Lễ bao huyền nguyên - 300
  50 Đại hộ mạch đơn (lv1)
  Cụm Cao Thủ
  (nhận tất cả)
  1 Lệnh Bài
  Sự Kiện
  + 600 Kẹo Chiếc Gậy
  4 Trấn phái linh dược
  70 Tu chân đơn sơ
  4 Lễ bao huyền nguyên - 300
  50 Đại hộ mạch đơn (lv1)
  100 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26/27
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng HÀNG NGÀY khi sử dụng Kẹo Chiếc Gậy

 • Nhân vật sử dụng Kẹo Chiếc Gậy thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
 • Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng).
 • Lưu ý : Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủMốc sử dụng Kẹo Chiếc GậyPhần thưởng hàng ngày (khóa)Số lượng
Truyền Kỳ
+
Cao Thủ
500 - 999 Năng động đơn (1 ngày) 5
1.000 - 2.999 Năng động đơn (1 ngày) 10
3.000 - 4.999 Năng động đơn (1 ngày) 15
5.000 - 6.000 Năng động đơn (1 ngày) 20
Thái Sơn 1.000 Năng động đơn (1 ngày) 5
Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) 1

Phần thưởng khi sử dụng Kẹo Chiếc Gậy

Cụm Truyền Kỳ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Kim Lân (1)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Điểm Chân Nguyên (50/80/100) Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Phách Tinh Ngọc (25/50)
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hàn Thiên Thúy Ngọc
(01/09/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Hoàn Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (01/08/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
(01/09/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (01/08/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (01/08/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trạm Lam Thúy Ngọc (01/09/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (01/08/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Cụm Cao Thủ

Nhân sĩ thuộc Cụm Cao Thủ ngoài những phần thưởng của cụm Truyền Kỳ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

1 Lệnh Bài Siêu Quang
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Rương đồng hành loại 3/1
Tinh tinh khóang
Máy chủ Thái Sơn
Phần thưởng ngẫu nhiên (số lượng 1)
Hộ mạch đơn (10/20/30) Đồ phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Điểm chân nguyên (10/20/30) Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Hắc long nguyên đơn (01/08/2024) Tinh tinh khoáng
Hỗn nguyên chân đơn Sách kỹ năng cấp 25
Lục thiện chân nguyên Mặt nạ - bá giả
Thuốc tăng trưởng Mảnh trang sức cấp 1
Thiên hỏa liệt tửu Mảnh trang sức cấp 2
Rương đồng hành loại 1 Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024)
Rương tinh xảo Đại tinh ngọc

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Kẹo Chiếc Gậy

Cụm Truyền Kỳ
Phần thưởng MốcVật phẩmSố lượng
Mốc 500 Chân nguyên 20,000
Kinh nghiệm 500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 10
Anh hào lệnh 1
Anh hào tinh thạch 1
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 5
Rương kim lân 1 10
Rương tinh mỹ 30
Tân nhậm hành ấn giám - trung (7 ngày) 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 1000 Chân nguyên 30,000
Kinh nghiệm 500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 15
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 15
Định mạch đan (khóa) 15
Trạm lam Thúy ngọc (01/09/2024) 70
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Rương tinh mỹ 30
Bách luyện thành cương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10
Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày) 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 1500 Chân nguyên 40,000
Kinh nghiệm 1,000,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 30
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 10
Rương kim lân 1 20
Bách luyện thành cương 3
Rương hoàn mỹ 30
Thanh tinh ngọc (khóa) 70
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 15
Trạm lam Thúy ngọc (01/09/2024) 100
Càn khôn song tuyệt bội 1
Tân nhậm hành ấn giám - thượng (7 ngày) 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 2000 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 1,000,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 25
Định mạch đan (khóa) 30
Băng Thanh Thúy ngọc (01/09/2024) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 10
Rương kim lân 1 25
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 20
Bách luyện thành cương 3
Luyện cốt đơn 1
Thuốc tăng trưởng cao cấp 10
Mặt nạ chiến trường hoàng giả (7 ngày) 1
Triệu mãnh - thiên thạch (khóa) 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 3000 Chân nguyên 60,000
Kinh nghiệm 1,500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 40
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 15
Rương kim lân 2 20
Rương hoàn mỹ 30
Bách luyện thành cương 5
Lam Tinh Ngọc (khóa) 20
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 25
Băng Thanh Thúy ngọc (01/09/2024) 50
Luyện cốt đơn 2
Thuốc tăng trưởng cao cấp 15
Trấn phái linh dược 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 4000 Chân nguyên 70,000
Kinh nghiệm 1,500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 15
Rương kim lân 2 20
Bách luyện thành cương 5
Rương hoàn mỹ 30
Lam Tinh Ngọc (khóa) 30
Băng Thanh Thúy ngọc (01/09/2024) 100
Luyện cốt đơn 3
Thuốc tăng trưởng cao cấp 20
Trấn phái linh dược 1
Bùa may mắn (01/08/2024) 2
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 6000 Chân nguyên 80,000
Kinh nghiệm 1,500,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 20
Rương hoàn mỹ 30
Bách luyện thành cương 6
Băng Thanh Thúy ngọc (01/09/2024) 100
Luyện cốt đơn 5
Thuốc tăng trưởng cao cấp 30
Trấn phái linh dược 1
Ngự Phong (7 ngày) 1
Bùa may mắn (01/08/2024) 2
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Cụm Cao Thủ
Phần thưởng MốcVật phẩmSố lượng
Mốc 500 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 1,000,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 10
Đại hộ mạch đơn  (khóa) 10
Định mạch đan (khóa) 50
Trạm lam Thúy ngọc (01/09/2024) 30
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 5
Rương kim lân 1 10
Rương tinh mỹ 30
Tân nhậm hành ấn giám - trung (7 ngày) 1
Anh hào lệnh 1
Anh hào tinh thạch 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 1000 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 1,000,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 15
Đại hộ mạch đơn (khóa) 15
Định mạch đan (khóa) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 10
Trạm lam Thúy ngọc (01/09/2024) 50
Rương kim lân 1 10
Rương tinh mỹ 30
Bách luyện thành cương 3
Anh hào lệnh 1
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 20
Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày) 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 1500 Chân nguyên 50,000
Kinh nghiệm 2,000,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 50
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 10
Rương kim lân 1 10
Bách luyện thành cương 3
Rương hoàn mỹ 10
Thanh tinh ngọc (khóa) 70
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 15
Trạm lam Thúy ngọc (01/09/2024) 100
Càn khôn song tuyệt bội 1
Tân nhậm hành ấn giám - thượng (7 ngày) 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 2000 Chân nguyên 80,000
Kinh nghiệm 2,000,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Đại hộ mạch đơn (khóa) 25
Định mạch đan (khóa) 50
Trạm lam Thúy ngọc (01/09/2024) 150
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 10
Rương kim lân 1 20
Bách luyện thành cương 3
Thanh tinh ngọc (khóa) 50
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 20
Luyện cốt đơn 1
Thuốc tăng trưởng cao cấp 10
Mặt nạ chiến trường hoàng giả (7 ngày) 1
Triệu mãnh - thiên thạch (khóa) 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 3000 Chân nguyên 80,000
Kinh nghiệm 3,000,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 20
Định mạch đan (khóa) 100
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 15
Rương kim lân 2 20
Bách luyện thành cương 5
Rương hoàn mỹ 40
Lam Tinh Ngọc (khóa) 30
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 25
Trạm lam Thúy ngọc (01/09/2024) 150
Luyện cốt đơn 2
Thuốc tăng trưởng cao cấp 15
Trấn phái linh dược (khóa) 1
Lệnh bài sự kiện (khóa)(01/06/2024) 1
Mốc 4000 Chân nguyên 80,000
Kinh nghiệm 3,000,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 100
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 15
Rương kim lân 2 20
Bách luyện thành cương 5
Rương hoàn mỹ 40
Lam Tinh Ngọc (khóa) 20
Băng thanh thủy ngọc (01/09/2024) 100
Luyện cốt đơn 3
Thuốc tăng trưởng cao cấp 20
Trấn phái linh dược (khóa) 1
Bùa may mắn (01/07/2024) 2
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Mốc 6000 Chân nguyên 100,000
Kinh nghiệm 5,000,000,000
Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 30
Định mạch đan (khóa) 100
Uẩn linh yếu quyết (01/09/2024) 20
Bách luyện thành cương 6
Rương hoàn mỹ 50
Băng thanh thủy ngọc (01/09/2024) 200
Luyện cốt đơn 5
Thuốc tăng trưởng cao cấp 30
Trấn phái linh dược 1
Ngự Phong (7 ngày) 1
Bùa may mắn (01/07/2024) 2
Lệnh bài sự kiện (khóa)(24/06/2024) 1
Máy chủ Thái Sơn
Phần thưởng MốcVật phẩmSố lượngNhận
Mốc 300 Lệnh bài truyền kỳ (khóa) (7 ngày) 1 100%
Rương tinh xảo 5
Rương đồng hành loại 1 5
Huyết chiến lễ hộp 1 1 trong 3
Đồ phổ nguyệt khuyết y 10
Bảo rương nguyệt khuyết 1
Mốc 700 Lệnh bài truyền kỳ (khóa) (7 ngày) 1 100%
Rương tinh xảo 10
Rương đồng hành loại 1 10
Huyết chiến lễ hộp 1 1 trong 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí 10
Tân nhậm hành ấn - thượng 1
Bảo rương nguyệt khuyết 1
Mốc 1000 Lệnh bài truyền kỳ (khóa) (7 ngày) 1 100%
Rương tinh xảo 15
Rương đồng hành loại 1 15
Huyết chiến lễ hộp 1 1 trong 5
Mảnh trang sức cấp 3 50
Mặt nạ - hoàng giả 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí 10
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y 10
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.