Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Giáng Sinh An Lành 2023

Từ 04-12-2023 đến31/12/2023

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về! Khắp các thôn trấn thành thị của Võ Lâm Truyền Kỳ đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho mùa lễ hội cùng các hoạt động thú vị trong sự kiện Giáng Sinh An Lành 2023 như tìm người tuyết xanh, người tuyết đỏ... Tham gia sự kiện, ngoài những giờ phút quây quần ấm cúng bên bằng hữu tri giao, nhân sĩ còn nhận được nhiều phần quà phong phú mang giá trị cao ngay trong tháng 12 này.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 02/12 - 24h00 ngày 31/12/2023
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Thông
 • Vị trí: Tương Dương
 • Chức năng:
  • Online nhận Thiệp Giáng Sinh
  • Xem số lần sử dụng Người Tuyết Đỏ
  • Nhận mốc Người Tuyết Đỏ
  • Đổi 80 Người Tuyết Đỏ nhận quà
  • Ghép sách cấp 26, 27
  • Đổi tín vật 10k
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 31/12/2023

Thu thập vật phẩm

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Thông
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái, đánh boss sát thủ cấp 90
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Cây Thông/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 31/12/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Giáng Sinh
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 10 Thiệp Giáng Sinh. Qua ngày sẽ reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu nhân vật cấp Trùng Sinh 7, cấp > 170 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Thiệp Giáng Sinh/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 31/12/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Người Tuyết

 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành điểm Năng Động
  • 50 điểm: 20 Người Tuyết
  • 80 điểm: 50 Người Tuyết
  • 100 điểm: 80 Người Tuyết
  • 125 điểm: 110 Người Tuyết
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Người Tuyết/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 31/12/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Người Tuyết Xanh
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Cây Thông giá 400 vạn lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 40.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1. 500 Người Tuyết Xanh/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 31/12/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Người Tuyết Đỏ

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Người Tuyết
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Người Tuyết Đỏ: 1 Tiền đồng.
  • Hộp Người Tuyết (chứa 100 Người Tuyết Đỏ): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm CAO THỦ + máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 50 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 31/12/2023.
 • Lưu ý: Đổi 80 Người Tuyết Đỏ nhận quà. Môi nhân vật có thể đổi 1 lần/ ngày. Qua ngày sẽ reset lượt đổi
  Vật phẩm thưởng Số lượng Ghi chú
  Chân nguyên 1500 Nhận 100%
  Huyền nguyên 100
  EXP Cộng dồn 175 Triệu
  Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (30 ngày) 5
  Tẩy Luyện Châu 1
  EXP Cộng dồn 100 Triệu Ngẫu nhiên nhận 1 vật phẩm
  Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày) 1
  Chân nguyên 1000
  Chân nguyên 1500
  Huyền nguyên 100
  Trạm Lam Thúy Ngọc 15
  Hộp đồ phổ Diệu Dương 3
  Đại Hộ Mạch Đơn 5
  Mảnh Trang Sức cấp 3 5
  Rương Tinh Mỹ 10
  Rương Tinh Xảo 10
  Chân nguyên 2000
  Hộp đồ phổ Anh Hào 1
  Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày) 1
  Băng Thanh Thúy Ngọc 10
  Rương Hoàn Mỹ 1
  Định Mạch Đan  20
  Diệu Dương Tinh Thạch  1
  Thuốc tăng trưởng cao cấp 3
  Ngự Phong (14 ngày) 1
  Luyện cốt đơn 1
  Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món 1
  Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa) 1
  Trấn Phái Linh Dược 1
  Rương trang bị Đồng Hành 3 4
  Anh Hào Lệnh 1
  Anh Hào Tinh Thạch 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tín Vật mốc 10K
 • Nguồn gốc: Nhận được từ mốc 10.000 (khóa)
 • Tính chất:  1 Tín Vật mốc 10.000 + 600 Người Tuyết Đỏ để đổi thưởng tại NPC Tổng quản sự kiện.

  Vật phẩm thưởng Số lượng
  Chân nguyên 40,000
  Exp cộng dồn 20 Tỷ
  Đại hộ mạch đơn LV1 (khóa) 50
  Thanh Minh Ấn Giám Trung (7 ngày) (khóa) 1
  Đại Bách Luyện Thành Cương (khóa) 1
 • Tín vật 10k chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 31/12/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Người Tuyết Đỏ

Cụm Truyền Kỳ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
2 Băng Thanh Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Luyện cốt đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Hoàn Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)


Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (31/01/2024))
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (31/01/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (31/01/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (31/01/2024)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Cụm Cao Thủ

Nhân sĩ thuộc Cụm Cao Thủ ngoài những phần thưởng của cụm Truyền Kỳ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

1 Lệnh Bài Siêu Quang
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
1 Diệu Dương Tinh Thạch
5 Rương đồng hành loại 3
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
Bách Luyện Thành Cương
Rương đồng hành loại 1
Tinh tinh khóang
Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ ngoài những phần thưởng của cụm Cao Thủ thì sẽ có thêm phần thưởng: Nguyệt Khuyết Tinh Thạch, Diệu Dương Lệnh, Bạch Tinh Ngọc.

Lưu ý: Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP), Băng Thanh Thúy Ngọc, Rương Hoàn Mỹ, Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp, Luyện Cốt Đơn.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Người Tuyết Đỏ

Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Phần thưởng Mốc Tên Vật Phẩm Số lượng Ghi chú
Mốc 500 Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 500 Triệu
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 10
Rương Tinh Mỹ 10
Tẩy Luyện Châu 2 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000 Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương Tinh Mỹ 20
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (7 ngày) 1
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1,5 Tỷ
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Rương Hoàn Mỹ  10
Tẩy Luyện Châu 6
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Chân Nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 2 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Rương Hoàn Mỹ  15
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (7 ngày) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Định Mạch Đan  30 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Chân Nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Trạm Lam Thúy Ngọc 60
Rương Hoàn Mỹ  20
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ Nhận 100%
Trấn Phái Linh Dược 1
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Trạm Lam Thúy Ngọc 100
Băng Thanh Thúy Ngọc 100
Rương Hoàn Mỹ  30
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Mốc 6500 Chân nguyên 80,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 8TỶ
Băng Thanh Thúy Ngọc  500
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  100
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đại Bách Luyện Thành Cương 1
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10000 Chân nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18TỶ
Huyền Nguyên 1,000
Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày) 5
Trấn Phái Linh Dược 1
Tín Vật mốc 10K (khóa, 24h - 31/12/2023) 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  1,000
Thuốc tăng trưởng cao cấp 300
Đại Bách Luyện Thành Cương 4 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Tẩy Luyện Châu 50
Tử Tinh Ngọc 5
Máy chủ mới Tình Nghĩa Giang Hồ
Phần thưởng Mốc Tên Vật Phẩm Số lượng Ghi chú
Mốc 500 Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 10
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) 2
Định Mạch Đan  20 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000 Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương tinh xảo 25
Hàn Thiên Thúy Ngọc 50
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung)(7 ngày) 1
Tẩy Luyện Châu 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 100
Tẩy Luyện Châu 6
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Định Mạch Đan  40
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Bách Luyện Thành Cương 5
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng)(7 ngày) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Định Mạch Đan  30 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 6 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Đại Tinh Ngọc 300
Băng Thanh Thúy Ngọc 50
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Rương tinh xảo 100
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn 8 Tỷ Nhận 100%
Điểm Huyền Nguyên 500
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Trạm Lam Thúy Ngọc 100
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Trấn Phái Linh Dược 1
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Mốc 6500 Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 16TỶ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 1,000
Uẩn Linh Yếu Quyết 150
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đại Bách Luyện Thành Cương 1
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10000 Chân Nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18TỶ
Huyền Nguyên 1,000
Lệnh Bài Truyền Kỳ (7 ngày) 5
Tín Vật mốc 10K (khóa, 24h - 31/12/2023) 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Trạm Lam Thúy Ngọc 1,000
Đại Hộ Mạch Đơn 100
Đại Bách Luyện Thành Cương 4 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Tẩy Luyện Châu 50
Tử Tinh Ngọc 5
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.