Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Giai Nhân Tuyệt Sắc

Từ 02-08-2022 đến22/08/2022

Giang hồ tứ hải cảnh đẹp như mộng không đếm xuể, đặc biệt khi xuất hiện những mỹ nhân tuyệt sắc giang hồ thì hành trình ngao du sơn thủy thêm thập phần ấn tượng, oai hùng. Có thể nói, hành tẩu giang hồ ngoài việc chuẩn bị trang bị đầy đủ hộ thân thì một số mỹ phẩm cần thiết cho một giai nhân rạng rỡ giữa chốn quần hùng. Thân mời quý hào kiệt cùng tham gia sự kiện Giai Nhân Tuyệt Sắc để cùng tỏa nắng với quý anh thư của Võ Lâm Truyền Kỳ nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 03/08 - 24h00 ngày 22/08/2022
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh
 • Chức năng:
  • Mua Nước Hoa
  • Xem số lượng sử dụng Son
  • Nhận phần thưởng mốc Son
  • Đổi Son Nhận Thưởng s
  • Đổi sách kỹ năng cấp 26/27
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 22/08/2022

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kẹp Tóc
 • Nguồn gốc: Tiêu Diệt Boss Sát Thủ nhận 15 Kẹp Tóc
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 7.000.000 điểm EXP và 2 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Kẹp Tóc/ nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 22/08/2022.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nước Hoa
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tổng quản sự kiện giá 100 vạn.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 15.000.000, 18.000.000, 20.000.000 điểm EXP và 5, 7, 10 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Nước Hoa/ nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 22/08/2022.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Son

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Son
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Son: 1 tiền đồng
  • Hộp Son chứa 100 Son: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm Định Danh và Công Thành Định Danh 15: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguysên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 Son/ nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 22/08/2022
 • Lưu ý: Đổi 60 Son tại NPC Tổng Quản Sự kiện ngẫu nhiên nhận quà sau:
  Tên Vật PhẩmLưu ý
  60 Kim Bài (khóa, HSD 12/09/2022) Nhận 100%
  150 điểm Huyền Nguyên
  1.000.000.000 EXP Nhận ngẫu nhiên một trong các phần thưởng
  750.000.000 EXP
  2000 điểm Chân Nguyên
   Hộp đồ phổ Anh Hào
  3 Hộp đồ phổ Diệu Dương
  Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
  20 Định Mạch Đan
  Ngựa Hoàng Kim Hóa Giải (21 ngày)
   1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
  Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa)
  1 Diệu Dương Tinh Thạch
  Trấn Phái Linh Dược
  10 Rương Tinh Mỹ
  10 Tinh Tinh Khoáng
  10 rương tinh xảo
  5 Mảnh Trang Sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Son

Máy chủ Cao Cấp và Siêu Cấp
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
 Rương trang bị Đồng Hành 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Cụm Định Danh và Công Thành Định Danh 15

Nhân sĩ thuộc cụm Định Danh và Công Thành Định Danh 15 ngoài những phần thưởng của máy chủ cũ (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm:

Tinh tinh khoáng
2 Mảnh Trang Sức cấp 2
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Son

Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmLưu ý
Mốc 500 1000 Kim Bài (khóa, HSD 12/09/2022) Nhận 100%
15.000 Chân Nguyên
500 triệu EXP
15 rương tinh xảo 
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong 2
Trấn Phái Linh Dược
Mốc 1.000 1000 Kim Bài (khóa, HSD 12/09/2022) Nhận 100%
20.000 Chân Nguyên
1 tỷ EXP
20 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong 3
5 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.500 1000 Kim Bài (khóa, HSD 12/09/2022) Nhận 100%
25.000 Chân Nguyên
1.5 tỷ EXP (cộng dồn)
30 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
7 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 1000 Kim Bài (khóa, HSD 12/09/2022) Nhận 100%
30.000 Chân Nguyên
2 tỷ EXP (cộng dồn)
15 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (HSD 7 ngày)
Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả (HSD 7 ngày)
10 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
500 Đại Tinh Ngọc
12 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương Nhận 1 trong 4
2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 3.000 1000 Kim Bài (khóa, HSD 12/09/2022) Nhận 100%
50.000 Chân Nguyên
3 tỷ EXP (cộng dồn)
20 Rương Tinh Mỹ
1 Diệu Dương Lệnh
1 Diệu Dương Tinh Thạch
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
4 Hộp Đồ Phổ Anh Hào Nhận 1 trong 2
1000 Huyền Nguyên
Mốc 4.000 1000 Kim Bài (khóa, HSD 12/09/2022) Nhận 100%
Trấn Phái Linh Dược
4 tỷ EXP (cộng dồn)
8 Hộp Đồ Phổ Anh Hào Nhận 1 trong 2
2000 Huyền Nguyên
Mốc 6.000 1000 Kim Bài (khóa, HSD 12/09/2022) Nhận 100%
12 Hộp Đồ Phổ Anh Hào
3000 Huyền Nguyên
6 tỷ EXP (cộng dồn)
500 Bạch Tinh Ngọc Nhận 1 trong 2
5 Tử Tinh Ngọc
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.