Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Event Đua Top mừng Sinh Nhật VLTK 2023

Từ 06-07-2023 đến06/08/2023

Một ngày chợt nhìn lại nơi ta thuộc về, nơi hảo hữu bên nhau ngày đầu để săn từng con nhím, thím heo hay cùng đi Tống Kim cuồng nhiệt, cùng săn boss Hoàng Kim, cùng Công Thành rực lửa... đã được 18 năm. Chúc mừng Võ Lâm Truyền Kỳ 18 tuổi. Chúc cho tình hảo hữu của chúng ta luôn bền vững theo cùng năm tháng. Và sau đây là event mừng Võ Lâm Truyền Kỳ thêm tuổi mới, hãy cùng đến NPC Bánh Sinh Nhật để tham gia hoạt động hấp dẫn, nhận thưởng đặc biệt nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 06/07 - 24h00 ngày 07/08/2023
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Bánh Sinh Nhật
 • Vị trí: Tương Dương
 • Chức năng:
  • Mua Bánh Kem Socola
  • Online nhận Bánh Kem Bông Tuyết
  • Xem số lần sử dụng Bánh Kem Như Ý
  • Nhận phần thưởng Bánh Kem Như Ý
  • Xem top 10 sử dụng Bánh Kem Như Ý
  • Nhận thưởng top 3 Bánh Kem Như Ý
  • Đổi 60 Bánh Kem Như Ý nhận quà
  • Ghép sách cấp 26
  • Ghép sách cấp 27
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 07/08/2023

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem
 • Nguồn gốc:
  • Khi săn Boss Sát Thủ 90 nhận 20 Bánh Kem. Chỉ nhân vật kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ 90 mới nhận được vật phẩm, thành viên trong tổ đội không nhận được.
  • Đánh quái tại các bản đồ 9x + Lâm Du Quan có xác suất rớt Bánh Kem.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Bánh Kem/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 07/08/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Bông Tuyết
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 10 Bánh Kem Bông Tuyết. Qua ngày sẽ reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu nhân vật cấp Trùng Sinh 7, cấp > 170 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Bánh Kem Bông Tuyết/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 07/08/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Dâu

 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành điểm Năng Động
  • 50 điểm: 20 Bánh Kem Dâu
  • 80 điểm: 80 Bánh Kem Dâu
  • 100 điểm: 100 Bánh Kem Dâu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Bánh Kem Dâu/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 07/08/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem SoCoLa
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC giá 400 vạn lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 40.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Bánh Kem SoCoLa/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 07/08/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Như Ý

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Bánh Kem Như Ý
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Bánh Sinh Nhật: 1 Tiền đồng.
  • Hộp Bánh Sinh Nhật (chứa 100 Bánh Kem Như Ý): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ TRUYỀN KỲ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm CAO THỦ + máy chủ mới Đại Lý: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 50 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
  • Đua Top Bánh Kem Như Ý, sử dụng 1 Bánh Kem Như Ý nhận được 1 điểm, Top 3 mỗi server và Top 2 toàn server sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Giới hạn: Tối đa nhân vật chỉ nhận 375 tỉ EXP từ sử dụng Bánh Kem Như Ý. Sau khi đã đạt mốc kinh nghiệm thì sử dụng vẫn nhận được phần thưởng ngẫu nhiên và tính số lượng đua Top (sau khi sử dụng 15000 vật phẩm thì KHÔNG thể nhận được EXP + Chân Nguyên Đại và điểm Chân Nguyên).
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 07/08/2023.
 • Lưu ý: Đổi 60 Bánh Kem Như Ý nhận quà
  Vật phẩm thưởngSố LượngGhi chú
  Định Mạch Đan (khóa) 10 Nhận 100%
  Rương trang bị Đồng Hành 3 1
  EXP Cộng dồn 150,000,000
  điểm Chân Nguyên 1000
  điểm Huyền Nguyên 100
  điểm Chân Nguyên 1000 Ngẫu nhiên nhận 1 vật phẩm
  điểm Chân Nguyên 1500
  Trạm Lam Thúy Ngọc 15
  Hộp đồ phổ Diệu Dương 3
  Đại Hộ Mạch Đơn 5
  Mảnh Trang Sức cấp 3 5
  Rương Tinh Mỹ 10
  Rương Tinh Xảo 10
  điểm Chân Nguyên 2000
  Hộp đồ phổ Anh Hào 1
  Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày) 1
  Băng Thanh Thúy Ngọc 10
  Rương Hoàn Mỹ 1
  Định Mạch Đan  20
  Diệu Dương Tinh Thạch  1
  Thuốc tăng trưởng cao cấp 3
  Ngựa Hoàng Kim Hóa Giải (21 ngày) 1
  Luyện cốt đơn 1
  Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món 1
  điểm Huyền Nguyên 100
  Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa) 1
  Trấn Phái Linh Dược 1
  Rương trang bị Đồng Hành 3 4
  Anh Hào Lệnh 1
  Anh Hào Tinh Thạch 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Kem Như Ý

Cụm Truyền Kỳ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
1 Diệu Dương Lệnh 1 Luyện cốt đơn
2 Băng Thanh Thúy Ngọc Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
1 Thuốc tăng trưởng cao cấp
1 Rương Hoàn Mỹ Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Bạch Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (15/09/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (15/09/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (15/09/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (15/09/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
Cụm Cao Thủ

Nhân sĩ thuộc Cụm Cao Thủ ngoài những phần thưởng của cụm Truyền Kỳ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
Huyết Chiến Lễ Hộp
Bách Luyện Thành Cương
Rương Tinh Xảo
Rương đồng hành loại 1
Máy chủ mới Đại Lý

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới Đại Lý ngoài những phần thưởng của cụm Cao Thủ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.

Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)

Lưu ý: Máy chủ mới Đại Lý không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP), Băng Thanh Thúy Ngọc, Rương Hoàn Mỹ, Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp, Luyện Cốt Đơn và Nguyệt Khuyết Bảo Rương.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Kem Như Ý

Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Điểm Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 500,000,000
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 10
Rương Tinh Mỹ 10
Định Mạch Đan  20 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000 Điểm  Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương Tinh Mỹ 20
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (7 ngày) 1
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Điểm Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1,500,000,000
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Rương Hoàn Mỹ  10
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 2 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Rương Hoàn Mỹ  15
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 30
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (7 ngày) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Bách Luyện Thành Cương 5 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Uẩn Linh Yếu Quyết 40
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 10
Định Mạch Đan  30 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Trạm Lam Thúy Ngọc 60
Rương Hoàn Mỹ  20
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ Nhận 100%
Trấn Phái Linh Dược 1
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Trạm Lam Thúy Ngọc 100
Băng Thanh Thúy Ngọc 100
Rương Hoàn Mỹ  30
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Mốc 6500 Điểm Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 8 Tỷ
Băng Thanh Thúy Ngọc  500
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  100
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  150
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10000 Điểm Chân Nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18 Tỷ
Huyền Nguyên 1,000
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  1,000
Thuốc tăng trưởng cao cấp 300
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương Hoàn Mỹ  200
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 15000 Điểm Chân Nguyên 140,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 48 Tỷ
Huyền Nguyên 2,000
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 40
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  1,500
Thuốc tăng trưởng cao cấp 400
Trấn Phái Linh Dược 2 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  400
Tử Tinh Ngọc 10
Mốc 20000 Điểm Chân Nguyên 180,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 88 Tỷ
Điềm Huyền Nguyên 3,000
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  2,000
Định Mạch Đan  500
Luyện Cốt Đơn 60
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 80
Tử Tinh Ngọc 20
Mốc 30000 Điểm Chân Nguyên 250,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 108 Tỷ
Điềm Huyền Nguyên 4,000
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  2,000
Cống Nguyệt Phù Dung 1
Luyện Cốt Đơn 60
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 120
Tử Tinh Ngọc 20
Máy chủ mới Đại Lý
Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Điểm Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1  (khóa) 10
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngà) 2
Định Mạch Đan  20 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000  Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 1 Tỷ
Rương tinh xảo 25
Hàn Thiên Thúy Ngọc 50
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung)(7 ngày) 1
Định Mạch Đan  20
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Điểm Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
Kinh nghiệm cộng dồn 3 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 100
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
Mốc 2000 Kinh nghiệm cộng dồn 4 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Định Mạch Đan  40
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng)(7 ngày) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Bách Luyện Thành Cương 5 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Uẩn Linh Yếu Quyết 40
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đại Tinh Ngọc 150
Định Mạch Đan  30 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
Mốc 3000 Kinh nghiệm cộng dồn 6 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 500
Đại Tinh Ngọc 300
Định Mạch Đan  60
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Rương tinh xảo 100
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn 8 Tỷ Nhận 100%
Điểm Huyền Nguyên 500
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Trạm Lam Thúy Ngọc 100
Hàn Thiên Thúy Ngọc 200
Trấn Phái Linh Dược 1
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Hộp trang bị diệu dương 1 món 1
Mốc 6500 Điểm Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 16 Tỷ
Hàn Thiên Thúy Ngọc 1,000
Uẩn Linh Yếu Quyết 150
Anh Hào Tinh Thạch 5
Anh Hào Lệnh 1
Định Mạch Đan  150
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  150
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10000 Điểm Chân Nguyên 100,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 18 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 1,000
Trấn Phái Linh Dược 1
Trạm Lam Thúy Ngọc 1,000
Đại Hộ Mạch Đơn 100
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  200
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 15000 Điểm Chân Nguyên 140,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 48 Tỷ
Điểm Huyền Nguyên 1,500
Trấn Phái Linh Dược 1
Trạm Lam Thúy Ngọc 1,500
Đại Hộ Mạch Đơn 200
Trấn Phái Linh Dược 2 Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Định Mạch Đan  400
Tử Tinh Ngọc 10
Mốc 20000 Điểm Chân Nguyên 180,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 88 Tỷ
Điềm Huyền Nguyên 3,000
Trấn Phái Linh Dược 2
Trạm Lam Thúy Ngọc 2,500
Định Mạch Đan  600
Cống Nguyệt Phù Dung 1
Đại Hộ Mạch Đơn 600
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 80
Tử Tinh Ngọc 10
Mốc 30000 Điểm Chân Nguyên 250,000 Nhận 100%
Điểm kinh nghiệm cộng dồn 108 Tỷ
Điềm Huyền Nguyên 4,000
Trấn Phái Linh Dược 2
Trạm Lam Thúy Ngọc 2,500
Cống Nguyệt Phù Dung 1
Định Mạch Đan  600
Đại Hộ Mạch Đơn Lv 1 (khóa) 120
Tử Tinh Ngọc 20
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.