Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 21

Từ 13-11-2020 đến30/11/2020

4 Bang chủ của Bang hội thuộc cụm Siêu Cấp và 4 Bang chủ của Bang hội thuộc cụm Cao Cấp nếu đạt số lượng Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tại cụm của mình sẽ giành quyền tham gia hạng Siêu Cấp và Cao Cấp tương ứng tại giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 21. Cuộc đua khá kịch tính, quý nhân sĩ sẵn sàng nhé.

Song song đó, đạt mốc sử dụng Quân Khí đều sẽ nhận được những phần thưởng giá trị của Võ Lâm Truyền Kỳ. Tham gia và tranh đoạt bảo vật võ lâm ngay nào!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/11 đến 24h00 ngày 30/11/2020
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.
 • Lưu ý: Kinh nghiệm nhận được không cộng dồn.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng:
  • Đổi Quân Trang
  • Xem số lần sử dụng
  • Xem bảng TOP 10 Nộp Lệnh Bài Tiến Cử
  • Nộp Lệnh Bài Tiến Cử
  • Nhận phần thưởng mốc
  • Đổi sách kỹ năng 150 cấp 26
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 31/11/2020. Riêng dòng xem bảng TOP thì hiển thị đến ngày 02/12/2020

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Vải
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đạt các mốc điểm năng động 20, 50, 80, 100 nhận tương ứng 20, 50, 80, 100 Mảnh Vải
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng ghép Quân Trang
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 30/11/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quân Trang
 • Nguồn gốc: Khi ghép theo công thức: 1 Mảnh Vải + 100 vạn = 1 Quân Trang.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Quân Trang/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 30/11/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quân Khí

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Quân Khí
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Quân Khí: 1 tiền đồng
  • Hộp Quân Khí chứa 100 Quân Khí: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Máy chủ Cũ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Máy chủ Mới: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4.000 Quân Khí/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 30/11/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Tiến Cử
 • Nguồn gốc: Nhận mốc 80 Năng Động, sử dụng Quân Khí
  • 80 điểm Năng Động = 10 Lệnh Bài Tiến Cử (khóa, HSD 30/11/2020)
  • Tiêu Diệt Boss Lý Bạch, Tiêu Phong = 50 Lệnh Bài Tiến Cử (HSD 30/11/2020)
  • Sử dụng Quân Khí (có tỉ lệ ra) = 50 Lệnh Bài Tiến Cử (HSD 30/11/2020)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để nộp cho NPC Chưởng Đăng Cung Nữ
  • 4 Bang chủ của Bang hội đạt số lượng Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tại event Đua Top Lệnh Bài tại cụm Siêu Cấp sẽ tham gia hạng Siêu Cấp giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 21
  • 4 Bang chủ của Bang hội đạt đạt số lượng Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tại event Đua Top Lệnh Bài tại cụm Cao Cấp sẽ tham gia hạng Cao Cấp giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 21
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 30/11/2020.
 • Lưu ý: Công Thành Định Danh 9 và Công Thành Định Danh 10 không ghi nhận Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử tại Chưởng Đăng Cung Nữ.
Đổi Sách Kỹ Năng 150 cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26

Phần thưởng khi sử dụng Quân Khí

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
50 Lệnh Bài Tiến Cử (24h00 - 30/11/2020)
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 10
Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 10 thì ngoài những phần thưởng trên (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm 2 Mảnh Trang Sức cấp 2, Thiên Hỏa Liệt Tửu.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Quân Khí

Đạt mốcVật phẩm thưởngGhi chú
500
 • 15.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • 5 Rương Tinh Xảo
 • Truy Điện (14 ngày)
 • Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Nhận 1 trong 2
 • Trấn Phái Linh Dược
1.000 
 • 20.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • 10 Rương Tinh Xảo
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung, 7 ngày)
 • Trấn Phái Linh Dược
Nhận 1 trong 2
 • Diệu Dương Tinh Thạch
1.500 
 • 25.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • 15 Rương Tinh Xảo
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • 5 Đồ Phổ Diệu Dương Y
Nhận 1 trong 4
 • 1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Diệu Dương Lệnh
2.000
 • 30.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • 20 Rương Tinh Xảo
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng, 7 ngày)
 • Mặt nạ chiến trường hoàng giả (7 ngày)
 • 10 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 40 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 500 Đại Tinh Ngọc
 • 5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí giới
Nhận 1 trong 4
 • 2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Diệu Dương Lệnh
3.000
 • 50.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • 30 Rương Tinh Xảo
Nhận 100%
 • 1 Diệu Dương Lệnh
Nhận 100%
 • 1 Diệu Dương Tinh Thạch
Nhận 100%
 • 5 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Nhận 100%
4.000
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
Nhận 100%
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.