Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Chiến Phù Ly

Từ 03-09-2013

Tính năng trồng cây Thiên Lộc sẽ thêm phần hấp dẫn khi được cập nhật thêm nhiều phần thưởng giá trị cùng bản cập nhật "Chiến Phù Ly - Tranh Thành Bảo", được áp dụng từ ngày 06/09/2013. Bên cạnh đó, một số tính năng khác cũng được điều chỉnh để hỗ trợ tối đa cho chư vị đồng đạo trên hành trình bôn tẩu như: Tỉ lệ xung huyệt, các loại Chân Đơn, Bảo Rương...

Trồng cây Thiên Lộc

  • Điều chỉnh giới hạn trồng cây: Trùng Sinh 4 cấp 170 trở lên trồng được 80 cây/ngày.
  • Khi thu hoạch cây Thiên Lộc sẽ nhận được phần thưởng đồng thời:
    • 1.000.000 điểm kinh nghiệm.
    • 01 Chân Nguyên Đơn - Tiểu (khóa).
    • 01 vật phẩm ngẫu nhiên trong danh sách:
Vật phẩm ngẫu nhiên
5 Hộ Mạch Đơn Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
Chân Nguyên Đơn - Tiểu (khóa) Huyết Long Đằng 5
Chân Nguyên Đơn - Trung (khóa) Huyết Long Đằng 6
Chân Nguyên Đơn - Đại (khóa) Huyết Long Đằng 8
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) Huyết Long Đằng 9
Cống Hiến Lễ Bao (30 ngày) Huyết Long Đằng 11
Kiến Thiết Lễ Bao (30 ngày) Huyết Long Đằng 12
Chiến Bị Lễ Bao (30 ngày) 10 Càn Khôn Tạo Hóa Đan - Đại (60 ngày)
Quả Hoàng Kim (07 ngày) 05 Mộc Nhân Lệnh (14 ngày)
Thuốc Tăng Trưởng 05 Lệnh Bài Tống Kim (60 ngày)
10 Phong Vân Phi Tốc Hoàn (60 ngày)

Tính năng khác

Tính năngNội dungHiện tạiĐiều chỉnh
Kinh Mạch Tỉ lệ xung huyệt 1 80% 100%
Tỉ lệ xung huyệt 2 75% 100%
Tỉ lệ xung huyệt 3 70% 80%
Tỉ lệ xung huyệt 4 65% 75%
Tỉ lệ xung huyệt 5 60% 70%
Tỉ lệ xung huyệt 6 33% 50%
Tỉ lệ xung huyệt 7 33% 45%
Tỉ lệ xung huyệt 8 33% 40%
Tỉ lệ xung huyệt 9 33% 39%
Tỉ lệ xung huyệt 10 33% 38%
Tỉ lệ xung huyệt 11 33% 37%
Tỉ lệ xung huyệt 12 33% 36%
Tỉ lệ xung huyệt 13 33% 35%
Tỉ lệ xung huyệt 14 33% 34%
Tỉ lệ xung huyệt 15 33% 33%
Tỉ lệ xung huyệt 16 33% 33%
Các loại Chân Đơn Thời gian giãn cách sử dụng Huyền Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Bạch Chân Đơn, Hoàng Chân Đơn, Tử Kim Chân Đơn 60 ngày 30 ngày
Chân Nguyên Đơn Tăng giới hạn sử dụng 2.000 điểm/ngày 3.000 điểm/ngày
Bảo Rương Thủy Tặc, Bảo Rương Tín Sứ, Bảo Rương Vượt Ải, Viêm Đế Bí Bảo, Tống Kim Bí Bảo, Bảo Rương Kiếm Gia, Bảo Rương Thiên Trì, Công Thành Lễ Bao, Vệ Trụ Lễ Bao Trùng Sinh 4 trở xuống 50.000.000 kinh nghiệm/ngày + 01 vật phẩm ngẫu nhiên 50.000.000 kinh nghiệm
01 vật phẩm ngẫu nhiên
Trùng Sinh 5 80.000.000 kinh nghiệm
01 vật phẩm ngẫu nhiên
Trùng Sinh 6 trở lên 100.000.000 kinh nghiệm
01 vật phẩm ngẫu nhiên