Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Chiến Phù Ly

Từ 03-09-2013

Hệ thống tính năng sẽ được cập nhật, điều chỉnh  về phần thưởng và cách thức tham gia trong bản cập nhật đặc biệt "Chiến Phù Ly - Tranh Thành Bảo", được áp dụng từ ngày 06/09/2013.

Tính năngNội dungHiện tạiĐiều chỉnh
Vận Tiêu Hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu 20.000.000 kinh nghiệm 20.000.000 kinh nghiệm
Ngẫu nhiên 1-2 Hỗn Nguyên Linh Lộ Ngẫu nhiên 2-3 Chân Nguyên Đơn (tiểu, khóa)
- Ngẫu nhiên 1-2-3 Hộ Mạch Đơn (khóa)
Độ năng động Đạt 20 điểm 5.000.000 kinh nghiệm 8.000.000 kinh nghiệm
Đạt 50 điểm 10.000.000 kinh nghiệm 15.000.000 kinh nghiệm
01 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa) 01 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
Đạt 80 điểm 15.000.000 kinh nghiệm 20.000.000 kinh nghiệm
2 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa) 2 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
Đạt 100 điểm 20.000.000 kinh nghiệm 40.000.000 kinh nghiệm
3 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
Phần thưởng tuần Phần thưởng cho các nhân vật Trùng Sinh 4 cấp 191 trở lên Trùng Sinh 4 cấp 191 trở lên Trùng Sinh 5 cấp 120 trở lên
Hạn nhận: 24/06 - 29/09/2013 Hạn nhận: 24/06 - 31/10/2013
500.000.000 kinh nghiệm 800.000.000 kinh nghiệm
10 Chân Nguyên Đơn
(đại, khóa, 7 ngày)
10 Chân Nguyên Đơn
(đại, khóa, 7 ngày)
1 Mặt nạ Anh Hùng Chiến Trường (7 ngày, tác dụng 1 giờ) 1 Mặt nạ Anh Hùng Chiến Trường (7 ngày, tác dụng 1 giờ)
- 50 Hộ Mạch Đơn
Thiên Tử Phần thưởng tính năng 1 cặp Vô Danh Tinh Xảo (cấp 6) 1 cặp Vô Danh Tinh Xảo
(cấp 7, 07 ngày, khóa)
1 Phong Vân Chiến Mã 1 Xích Long Câu
(07 ngày, khóa)
- Ngẫu nhiên: 1 Long Đảm 40% hoặc 1 Cuồng Lan 5% (07 ngày, không thể gia hạn, khóa)
Trồng cây Thiên Lộc Phần thưởng khi thu hoạch 1.000.000 kinh nghiệm 1.000.000 kinh nghiệm
01 vật phẩm ngẫu nhiên 01 vật phẩm ngẫu nhiên
- 1 Chân Nguyên Đơn (tiểu, khóa)
Vượt Ải
(sử dụng Sát Thủ Giản)
Hoàn thành ải 10 Hoàn thành ải 5, 10, 15, 20, 25 1 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
Vượt Ải
(sử dụng Long Huyết Hoàn)
Hoàn thành ải 10 Hoàn thành ải 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28 1 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
Vượt Ải Tiêu diệt Boss ải cuối - Vật phẩm ngẫu nhiên
Viêm Đế Hoàn thành ải 6 Tiêu diệt Boss ở mỗi ải 2, 4, 6, 8, 10 1 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
(chưa áp dụng)   
Báo danh bằng Viêm Đế Lệnh Không giới hạn số lần/ngày Tối đa 02 lần/ngày
(chưa áp dụng)   
Tiêu diệt Boss Lương Mi Nhi ở ải cuối - Vật phẩm ngẫu nhiên
Phong Lăng Độ
(lệnh bài Phong Lăng Độ)
Nộp Truy Công Lệnh  Phần thưởng kinh nghiệm 1 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa) + kinh nghiệm
Phong Lăng Độ
(sử dụng Lệnh Bài Thủy Tặc)
Đánh bại Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (bến 1)  Vật phẩm ngẫu nhiên 2 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
Vật phẩm ngẫu nhiên
Đánh bại Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (bến 2 và 3) - 1 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
Thiên Trì Mật Cảnh Hoàn thành nhiệm vụ tầng 2 10.000.000 kinh nghiệm 20.000.000 kinh nghiệm
02 Chân Nguyên Đơn (trung) + 2 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
Nhân vật kết thúc Boss Hoàng Nhan Quảng Dương -  Vật phẩm ngẫu nhiên
Kiếm Gia Mê Cung Vượt qua mỗi ải 2.000.000 kinh nghiệm 5.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng Boss cuối -  Vật phẩm ngẫu nhiên
Tống Kim Sử dụng Huân Công Tống Kim Phần thưởng kinh nghiệm 10.000.000 kinh nghiệm
Ngẫu nhiên 1-2-3 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
5 Hộ Mạch Đơn (khóa)