Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Chiến Phù Ly

Từ 03-09-2013

Các loại bảo rương trong Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ thêm phần quý giá khi được cập nhật thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn, giá trị cùng bản cập nhật "Chiến Phù Ly - Tranh Thành Bảo", được áp dụng từ ngày 06/09/2013. Bên cạnh đó, tính năng trồng cây Thiên Lộc và các Boss tính năng cũng được điều chỉnh phần thưởng để hỗ trợ tối đa cho chư vị đồng đạo trên hành trình bôn tẩu.

Sử dụng Bảo Rương

Sử dụng Chìa Khóa Vàng để mở các loại rương (Bảo Rương Thủy Tặc, Bảo Rương Tín Sứ, Bảo Rương Vượt Ải, Viêm Đế Bí Bảo, Tống Kim Bí Bảo, Bảo Rương Kiếm Gia, Bảo Rương Thiên Trì) sẽ nhận được 01 vật phẩm ngẫu nhiên trong danh sách:

Vật phẩm ngẫu nhiên (nhận 01 loại vật phẩm)
10 Chân Nguyên Đơn - Trung (khóa) Mảnh Xích Lân
Chân Nguyên Đơn - Đại (khóa) Thuốc Tăng Trưởng
50 Hộ Mạch Đơn Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Huyết Long Đằng 5 Phi Phong Ngự Phong
(07 ngày, hóa giải sát thương)
Huyết Long Đằng 6 Phi Phong Ngự Phong
(07 ngày, dịch chuyển)
Huyết Long Đằng 8 Phi Phong Ngự Phong
(07 ngày, trọng kích)
Huyết Long Đằng 9 Cống Hiến Lễ Bao (30 ngày)
Huyết Long Đằng 11 Kiến Thiết Lễ Bao (30 ngày)
Huyết Long Đằng 12 Chiến Bị Lễ Bao (30 ngày)
Long Đảm 20% (07 ngày, có thể gia hạn) 4.000.000 kinh nghiệm
Long Đảm 30% (07 ngày, có thể gia hạn) 5.000.000 kinh nghiệm
Long Đảm 40% (07 ngày, có thể gia hạn) 6.000.000 kinh nghiệm
Cuồng Lan 2% (07 ngày, có thể gia hạn) 8.000.000 kinh nghiệm
Cuồng Lan 3% (07 ngày, có thể gia hạn) 10.000.000 kinh nghiệm
Cuồng Lan 4% (07 ngày, có thể gia hạn) 50 vạn lượng
Cuồng Lan 5% (07 ngày, có thể gia hạn) 100 vạn lượng
01 Bảo Rương Xích Lân
(Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
(ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)