Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Chiến Phù Ly

Từ 03-09-2013

Nhân dịp ra mắt bản cập nhật "Chiến Phù Ly - Tranh Thành Bảo" với nhiều điều chỉnh hấp dẫn, Kỳ Trân Các sẽ giảm giá đặc biệt để góp phần khuấy động bầu không khí cũng như chia sẻ niềm vui với nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ từ ngày 06/09/2013. Thông tin chi tiết như sau:

Tên vật phẩmGiá cũ
(tiền đồng)
Giá mới
(tiền đồng)
Xích Lân Trùng Luyện Ngọc 35 15
Đại Thành Bí Kíp 120 100 80
Thiệp Đồng Hành 10 7
Vạn Niên Trân Lộ 3 2
Hỗn Nguyên Linh Lộ 2 1
Đại Thành Bí Kíp 90 80 60
Thiên Tinh Bạch Câu Hoàn 6 5
Hỗn Nguyên Linh Lộ - Đại 13 10
Hoàng Kim Ấn (cường hóa, 07 ngày) 15 12
Vạn Niên Ngũ Thái Hoa 80 70
Thiên Sơn Tuyết Liên 60 50
Tử Ngọc 5 1
Bạch Hổ Trùng Luyện Ngọc 30 5
Hoàng Kim ấn (nhược hóa, 07 ngày) 15 12
Thiên Niên Thất Tinh Thảo 60 50
Tử Kim Chân Đơn Lễ Bao 100 80
Huyền Chân Đơn Lễ Bao 75 60
Võ Lâm Mật Tịch 3 1
Huyết Chân Đơn Lễ Bao 50 40
Mảnh bản đồ sơn hà xã tắc (1000 mảnh) 2 1
Bạch Chân Đơn Lễ Bao 25 20
Đường Môn Bí Kíp 2 1
Hỗn Nguyên Linh Lộ - Trung 7 5
Tín vật Dương Anh 300 150
Côn Lôn Bí Kíp 2 1
Nga Mi Bí Kíp 2 1
Thiết La Hán Lễ Bao 4 1
Bạch Ngọc 2 1
Ngũ Độc Bí Kíp 2 1
Kim Ô Trùng Luyện Ngọc 15 2
Võ Đang Bí Kíp 2 1
Thiên Niên Trân Lộ 2 1
Thiên Nhẫn Bí Kíp 2 1
Thiếu Lâm Bí Kíp 2 1
Cái Bang Bí Kíp 2 1
Lệnh Bài Thông Hành tổ đội 7 4
Thiên Vương Bí Kíp 2 1
Đại Bát Nhã Tâm Kinh 3 1
Thúy Yên Bí Kíp 2 1
Tiểu Bát Nhã Tâm Kinh 2 1
Thiên Sơn Thánh Thủy - Đại 80 60
Thiên Sơn Thánh Thủy Lễ Hộp 2 (gồm 03 Thiên Sơn Thánh Thủy) 2 (gồm 04 Thiên Sơn Thánh Thủy)