Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Chiến Phù Ly

Từ 03-09-2013

Các loại bảo rương trong Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ thêm phần quý giá khi được cập nhật thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn, giá trị cùng bản cập nhật "Chiến Phù Ly - Tranh Thành Bảo", được áp dụng từ ngày 06/09/2013. Bên cạnh đó, tính năng trồng cây Thiên Lộc và các Boss tính năng cũng được điều chỉnh phần thưởng để hỗ trợ tối đa cho chư vị đồng đạo trên hành trình bôn tẩu.

Đánh bại Boss tính năng

Nhân vật đánh bại các Boss tính năng (Boss ải cuối của Vượt Ải, Lương Mi Nhi của Viêm Đế, Hoàng Nhan Quảng Dương của Thiên Trì Mật Cảnh, Long Cửu Thiên của Kiếm Gia Mê Cung, Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh, Công Thành Chiến Lễ Bao) sẽ nhận được phần thưởng vật phẩm ngẫu nhiên trong danh sách sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên (nhận 01 hoặc nhiều loại vật phẩm)
10 Chân Nguyên Đơn - Trung (khóa) Mảnh Xích Lân
10 Chân Nguyên Đơn - Đại (khóa) Thuốc Tăng Trưởng
50 Hộ Mạch Đơn Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Huyết Long Đằng 5 Cống Hiến Lễ Bao (30 ngày)
Huyết Long Đằng 6 Kiến Thiết Lễ Bao (30 ngày)
Huyết Long Đằng 8 Chiến Bị Lễ Bao (30 ngày)
Huyết Long Đằng 9 Quả Hoàng Kim (07 ngày)
Huyết Long Đằng 12 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
Long Đảm 20% (07 ngày, có thể gia hạn) Cuồng Lan 2% (07 ngày, có thể gia hạn)
Long Đảm 30% (07 ngày, có thể gia hạn) Cuồng Lan 3% (07 ngày, có thể gia hạn)
Long Đảm 40% (07 ngày, có thể gia hạn) Cuồng Lan 4% (07 ngày, có thể gia hạn)
01 Bảo Rương Xích Lân
(Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
(ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
Cuồng Lan 5% (07 ngày, có thể gia hạn)