Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Chiến Phù Ly

Từ 03-09-2013

Hệ thống Boss sẽ được điều chỉnh lại phần thưởng và gia tăng sức mạnh, tạo thêm nhiều sự thử thách cũng như tưởng thưởng xứng đáng cho quá trình đánh Boss của đồng đạo võ lâm.

Boss Mộ Dung Toàn & Độc Cô Thiên Phong

Vật phẩm ngẫu nhiên (nhận 01 hoặc nhiều loại vật phẩm)
Phi Phong Ngự Phong (07 ngày, trọng kích)
Phi Phong Ngự Phong (07 ngày, hóa giải sát thương)
Phi Phong Phệ Quang (07 ngày, trọng kích)
Phi Phong Phệ Quang (07 ngày, hóa giải sát thương)
200 Càn Khôn Tạo Hóa Đan - Đại
Cuồng Lan 5% (14 ngày, có thể gia hạn)
Long Đảm 40% (14 ngày, có thể gia hạn)
01 Trang bị Xích Lân
(Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
(ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
10 Huyết Long Đằng 5
10 Huyết Long Đằng 6
10 Huyết Long Đằng 8
10 Huyết Long Đằng 9
10 Huyết Long Đằng 11
10 Huyết Long Đằng 12
05 Cống Hiến Đại Lễ Bao (07 ngày)
05 Vạn Niên Huy Hoàng Quả (14 ngày)
Mặt nạ Vương Giả (14 ngày)
20 Chân Nguyên Đơn - Đại (khóa)
10 Thiên Linh Đơn (07 ngày)
05 Quả Hoàng Kim (07 ngày)

Boss Kim Thí Lượng & Trương Tuyên

Vật phẩm ngẫu nhiên (nhận 01 hoặc nhiều loại vật phẩm)
Phi Phong Ngự Phong (07 ngày, trọng kích)
Phi Phong Ngự Phong (07 ngày, hóa giải sát thương)
Phi Phong Phệ Quang (07 ngày, trọng kích)
Phi Phong Phệ Quang (07 ngày, hóa giải sát thương)
200 Càn Khôn Tạo Hóa Đan - Đại
01 Trang bị Xích Lân
(Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
(ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
10 Huyết Long Đằng 5
10 Huyết Long Đằng 6
10 Huyết Long Đằng 8
10 Huyết Long Đằng 9
10 Huyết Long Đằng 11
10 Huyết Long Đằng 12
05 Cống Hiến Đại Lễ Bao (07 ngày)
05 Vạn Niên Huy Hoàng Quả (14 ngày)
Mặt nạ Vương Giả (14 ngày)
20 Chân Nguyên Đơn - Đại (khóa)
10 Thiên Linh Đơn (07 ngày)
05 Quả Hoàng Kim (07 ngày)

20 Boss Đại Hoàng Kim

Vật phẩm ngẫu nhiên (nhận 01 hoặc nhiều loại vật phẩm)
Phi Phong Kinh Lôi (07 ngày, trọng kích)
Phi Phong Kinh Lôi (07 ngày, hóa giải sát thương)
Phi Phong Ngự Phong (07 ngày, trọng kích)
Phi Phong Ngự Phong (07 ngày, hóa giải sát thương)
200 Càn Khôn Tạo Hóa Đan - Đại
01 Trang bị Xích Lân
(Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
(ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
10 Huyết Long Đằng 5
10 Huyết Long Đằng 6
10 Huyết Long Đằng 8
10 Huyết Long Đằng 9
10 Huyết Long Đằng 11
10 Huyết Long Đằng 12
05 Cống Hiến Đại Lễ Bao (07 ngày)
05 Vạn Niên Huy Hoàng Quả (14 ngày)
Mặt nạ Vương Giả (14 ngày)
20 Chân Nguyên Đơn - Đại (khóa)
10 Thiên Linh Đơn (07 ngày)
05 Quả Hoàng Kim (07 ngày)