Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Chiến Phù Ly

Từ 03-09-2013

Thiên hạ tương truyền, dãy Tứ Sơn hùng kỳ tráng lệ gồm 04 ngọn núi lớn: Thiên Phụ, Bàn Long, Địa Mẫu, Uyển Phụng bất ngờ xuất hiện rất nhiều Chân Nguyên Đan không rõ nguồn gốc. Theo đó, chỉ cần sở hữu Thiên Long Lệnh trong tay, chư vị đồng đạo sẽ có thể theo xa phu đến thu thập chân nguyên. Đặc biệt, nếu đồng đạo đã phục dụng thánh dược Địa Long Hoàn thì cơ duyên tìm được những hạt Chân Nguyên Đơn quý giá sẽ còn tăng lên gấp bội...

Bản đồ

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Phụ Sơn - Bàn Long Sơn - Địa Mẫu Sơn - Uyển Phụng Sơn

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Địa Long Hoàn
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá bán: 01 Tiền đồng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, không xếp chồng, không ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhân 4 lần điểm kinh nghiệm nhận được trong 01 tiếng (không cộng dồn với tác dụng của Tiên Thảo Lộ), tăng gấp 3 lần tỉ lệ rơi Chân Nguyên Đan ở 04 bản đồ mới.
 • Lưu ý: Tác dụng không mất khi nhân vật bị trọng thương.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chân Nguyên Đan
 • Nguồn gốc: Đánh quái ở bản đồ mới.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 250/250, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ được 1 điểm Chân Nguyên.

Điều chỉnh mới

 • Chỉ áp dụng cho 04 bản đồ mới: Thiên Phụ Sơn - Bàn Long Sơn - Địa Mẫu Sơn - Uyển Phụng Sơn.
 • Đánh quái ở các bản đồ này sẽ có tỉ lệ rơi Chân Nguyên Đan.
 • Sử dụng Địa Long Hoàn sẽ tăng gấp 3 lần tỉ lệ rơi Chân Nguyên Đan.
 • Sử dụng nhiều Địa Long Hoàn cùng lúc sẽ được cộng dồn thời gian hiệu lực. Ví dụ: Sử dụng cùng lúc 05 Địa Long Hoàn thì sẽ nhân 4 lần kinh nghiệm nhận được trong 05 tiếng.
 • Tối đa sử dụng 300 Chân Nguyên Đan/ngày/nhân vật. Qua 24h00 sẽ cập nhật lại (reset) số lần sử dụng Chân Nguyên Đan.
 • Điều chỉnh giới hạn sử dụng Thiên Long Lệnh lên 05 lần/ngày.

Lưu ý

 • Tác dụng của Địa Long Hoàn không cộng dồn với Tiên Thảo Lộ, Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt, Mật Chế Tu Thần Hoàn.
 • Tác dụng Địa Long Hoàn được cộng dồn với trang bị Hồng Ảnh.
 • Khi sử dụng Địa Long Hoàn, ủy thác sẽ không có tác dụng.