Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Cẩm Vân Ngư tái xuất võ lâm

Từ 05-05-2022 đến15/05/2022

Cẩm Vân Ngư tái xuất năm 2022 và mang theo những kỳ trân dị bảo của võ lâm, truy tầm càng nhiều Cẩm Vân Ngư thì cơ hội sở hữu bảo vật trung nguyên càng lớn, qua đó gia tăng sức mạnh bản thân tiến đến cảnh giới mới của võ học. Tham gia và thu thập những thứ thuộc về mình nhé, đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn nhất tại Võ lâm Truyền Kỳ.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 05/05 - 24h00 ngày 15/05/2019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Thành Đô, Biện Kinh
 • Chức năng:
  • Mua Cá Hồng Lý
  • Mua Lưỡi Câu
  • Xem số lần sử dụng.
  • Nhận thưởng mốc.
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 15/05/2022

Thu thập vật phẩm

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mồi Câu
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh Thủy Tặc trên thuyền Phong Lăng Độ. Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật, Lâm Du Quan có xác suất nhận 1 Mồi Câu.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng câu Cá Ngát.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/05/2022.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lưỡi Câu
 • Nguồn gốc: Mua tại Tổng Quản Sự Kiện giá 15 vạn
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng câu Cá Ngát.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 15/05/2022
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Ngát
 • Nguồn gốc: Nhận được khi câu cá ở Ba Lăng Huyện tại các tọa độ.
   • Nhấp vào NPC Ngư Dân, chọn dòng Câu Cá. Mỗi 1 lần câu thành công thì trong hành trang nhân vật sẽ bị trừ 1 Mồi Câu + 1 Lưỡi Câu. Không đủ nguyên liệu thì không thể câu cá.
   • Khi câu thành công, sẽ có xác suất nhận được và không nhận được Cá Ngát.
   • Khi câu thành công thì thanh tiến độ tự động câu lần 2, không cần nhấp vào NPC.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000, 5.000.000, 7.000.000 EXP + 2, 3, 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4.000 Cá Ngát/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/05/2022.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Hồng Lý
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện với giá 100 vạn lượng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 15.000.000 EXP + 10 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Cá Hồng Lý/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/05/2022.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Cẩm Vân Ngư

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Cá Cẩm Vân Ngư
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Cá Cẩm Vân Ngư: 1 Tiền đồng.
  • Hộp Cá Cẩm Vân Ngư (chứa 100 Cá Cẩm Vân Ngư): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận
  • Cụm máy chủ cũ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ mới: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Cá Cẩm Vân Ngư/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/05/2022.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Cẩm Vân Ngư

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 13 và 14

Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 13 và 14, ngoài những phần thưởng của máy chủ cũ (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm:

Tinh tinh khoáng
2 Mảnh Trang Sức cấp 2
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Cẩm Vân Ngư

Phần thưởng Mốc Tên Vật Phẩm Lưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 rương tinh xảo 
Truy Điện (HSD 14 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong 2
Trấn Phái Linh Dược
Mốc 1.000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
20 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong 2
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
30 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Y Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 30.000 Chân Nguyên Nhận 100%
15 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (HSD 7 ngày)
Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả (HSD 7 ngày)
10 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
500 Đại Tinh Ngọc
5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí Giới Nhận 1 trong 4
2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.