Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bóng Hoàng Kim 2022

Từ 21-11-2022 đến11/12/2022

Hòa cùng với không khí mùa World Cup 2022, hoạt động Bóng Hoàng Kim xuất hiện ngay tại Võ Lâm Truyền Kỳ để quý nhân sĩ tham gia và có thể nhận được những phần quà quà hấp dẫn của tháng 11 và 12/2022. Tương tự như các tháng trước, hãy cùng đến với Tổng Quản Sự Kiện để đổi vật phẩm và nhận thưởng Bóng Hoàng Kim nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 21/11 - 24h00 ngày 11/12/2022
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Mua Bóng Bạch Kim
  • Xem số lượng sử dụng Bóng Hoàng Kim
  • Nhận phần thưởng mốc Bóng Hoàng Kim
  • Đổi Bóng Hoàng Kim
  • Ghép sách cấp 26
  • Ghép sách cấp 27
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 11/12/2022

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bóng Da
 • Nguồn gốc: Tiêu Diệt Boss Sát Thủ nhận 40 Bóng Da
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 7.000.000 điểm EXP+ 2 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Bóng Da/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 11/12/2022
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bóng Bạch Kim
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tổng quản sự kiện giá 100 vạn.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng:
  • Cụm máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp - Định Danh (trừ Tương Dương): 15.000.000, 18.000.000, 20.000.000 điểm EXP và 5, 7, 10 điểm Chân Nguyên
  • Máy chủ Tương Dương: 10.000.000 EXP và 10 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bóng Bạch Kim/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 11/12/2022
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bóng Hoàng Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Bóng Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Bóng Hoàng Kim: 1 tiền đồng
  • Túi Bóng Hoàng Kim chứa 100 Bóng Hoàng Kim: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm Định Danh và Tương Dương: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4.000 Bóng Hoàng Kim/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 11/12/2022
 • Lưu ý: Đổi 60 Bóng Hoàng Kim tại Tổng Quản Sự Kiện nhận ngẫu nhiên phần thưởng sau. Ghi chú: Riêng máy chủ Tương Dương sẽ không thể nhận được phần thưởng EXP tại hạng mục này.
Vật phẩm thưởngGhi chú
10 Định Mạch Đan (Khóa, không HSD) Nhận 100%
1 Rương trang bị Đồng Hành 3
1000 Chân Nguyên
100 điểm Huyền Nguyên
1.000.000.000 EXP

Nhận ngẫu nhiên một
trong các phần thưởng

750.000.000 EXP
2000 điểm Chân Nguyên
1 Hộp đồ phổ Anh Hào
3 Hộp đồ phổ Diệu Dương
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
20 Định Mạch Đan 
Ngựa Hoàng Kim Hóa Giải (21 ngày)
 1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa)
1 Diệu Dương Tinh Thạch 
Trấn Phái Linh Dược
10 Rương Tinh Mỹ
10 Tinh Tinh Khoáng
10 rương tinh xảo
5 Mảnh Trang Sức cấp 3
100 điểm Huyền Nguyên
4 Rương trang bị Đồng Hành 3
1 Anh Hào Lệnh
1 Anh Hào Tinh Thạch
5 Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Bóng Hoàng Kim

Máy chủ Cao Cấp và Siêu Cấp
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
10 Bạch Tinh Ngọc (khóa)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
2 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương trang bị Đồng Hành 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương trang bị Đồng Hành 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Cụm Định Danh

Nhân sĩ thuộc cụm Định Danh ngoài những phần thưởng của máy chủ cũ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau:

Tinh tinh khoáng
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Máy chủ Tương Dương

Nhân sĩ thuộc máy chủ Tương Dương sẽ nhận phần thưởng tương tự Cụm Định Danh, trừ 10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP điểm kinh nghiệm

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bóng Hoàng Kim

Phần thưởng MốcVật phẩm thưởngLưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
500 triệu EXP (cộng dồn)
15 rương tinh xảo 
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong 2
Trấn Phái Linh Dược
Mốc 1.000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
1 tỷ EXP (cộng dồn)
20 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong 3
5 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
1.5 tỷ EXP (cộng dồn)
30 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
7 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 30.000 Chân Nguyên Nhận 100%
2 tỷ EXP (cộng dồn)
15 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (HSD 7 ngày)
Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả (HSD 7 ngày)
10 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
500 Đại Tinh Ngọc
12 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương Nhận 1 trong 4
2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 3.000 50.000 Chân Nguyên Nhận 100%
3 tỷ EXP (cộng dồn)
20 Rương Tinh Mỹ
1 Diệu Dương Lệnh
1 Diệu Dương Tinh Thạch
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
4 Hộp Đồ Phổ Anh Hào Nhận 1 trong 2
1000 Huyền Nguyên
Mốc 4.000 Trấn Phái Linh Dược Nhận 100%
4 tỷ EXP (cộng dồn)
2 Anh Hào Tinh Thạch Nhận 1 trong 2
1 Anh Hào Lệnh

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.