Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bồ Câu Đưa Thư

Từ 02-11-2022 đến20/11/2022

Cấp báo từ Tương Dương, Biện Kinh và Thành Đô, toàn cõi võ lâm chuẩn bị có những cuộc tranh hùng xưng bá, bất khả chiến bại giữa những đại bang, nguồn tin mật báo này do Bồ Câu gửi đến Tổng Quản Sự Kiện, quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ hãy săn thật nhiều Bồ Câu để thu thập những Bì Thư mang giá trị cực lớn, gồm những bảo vật quan trọng hỗ trợ đắc lực cho chủ nhân trong những thời khắc bôn tẩu giang hồ, mãi võ luyện công, để thỏa mộng xứng danh anh tài...

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 02/11 - 24h00 ngày 20/11/2022
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Mua Bồ Câu
  • Xem số lần sử dụng Bì Thư
  • Nhận phần thưởng mốc Bì Thư
  • Đổi Sách Kỹ Năng cấp 26
  • Đổi Sách Kỹ Năng 27
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 20/11/2022

Thu thập vật phẩm

Vật phẩm Mô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Viết Thư
 • Nguồn gốc: Tiêu Diệt Boss Sát Thủ nhận 40 Giấy Viết Thư
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 7.000.000 điểm EXP+ 2 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Giấy Viết Thư/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/11/2022
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bồ Câu
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tổng quản sự kiện giá 100 vạn.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 15.000.000, 18.000.000, 20.000.000 điểm EXP và 5, 7, 10 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bồ Câu/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/11/2022
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bì Thư

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Bì Thư
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Bì Thư: 1 tiền đồng
  • Hộp Bì Thư chứa 100 Bì Thư: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm Định Danh và Công Thành Định Danh 14: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 Bì Thư/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 20/11/2022
 • Lưu ý: Đổi 60 Bì Thư tại Tổng Quản Sự Kiện nhận ngẫu nhiên phần thưởng sau:
  Vật phẩm thưởng Ghi chú
  10 Định Mạch Đan (Khóa, không HSD) Nhận 100%
  1 Rương trang bị Đồng Hành 3
  1000 Chân Nguyên
  100 điểm Huyền Nguyên
  1.000.000.000 EXP Nhận ngẫu nhiên một
  trong các phần thưởng
  750.000.000 EXP
  2000 điểm Chân Nguyên
  1 Hộp đồ phổ Anh Hào
  3 Hộp đồ phổ Diệu Dương
  Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
  20 Định Mạch Đan 
  Ngựa Hoàng Kim Hóa Giải (21 ngày)
   1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
  Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa)
  1 Diệu Dương Tinh Thạch 
  Trấn Phái Linh Dược
  10 Rương Tinh Mỹ
  10 Tinh Tinh Khoáng
  10 rương tinh xảo
  5 Mảnh Trang Sức cấp 3
  100 điểm Huyền Nguyên
  4 Rương trang bị Đồng Hành 3
  1 Anh Hào Lệnh
  1 Anh Hào Tinh Thạch
  5 Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Bì Thư

Máy chủ Cao Cấp và Siêu Cấp
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
10 Bạch Tinh Ngọc (khóa)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
100 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
2 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương trang bị Đồng Hành 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương trang bị Đồng Hành 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Cụm Định Danh và Công Thành Định Danh 15

Nhân sĩ thuộc cụm Định Danh và Công Thành Định Danh 15 ngoài những phần thưởng của máy chủ cũ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau:

Tinh tinh khoáng
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bì Thư

Phần thưởng Mốc Vật phẩm thưởng Lưu ý
Mốc 500 15.000 Chân Nguyên Nhận 100%
500 triệu EXP (cộng dồn)
15 rương tinh xảo 
Nguyệt Khuyết Bảo Rương Nhận 1 trong 2
Trấn Phái Linh Dược
Mốc 1.000 20.000 Chân Nguyên Nhận 100%
1 tỷ EXP (cộng dồn)
20 rương tinh xảo
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (HSD 7 ngày)
Trấn Phái Linh Dược Nhận 1 trong 3
5 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 1.500 25.000 Chân Nguyên Nhận 100%
1.5 tỷ EXP (cộng dồn)
30 rương tinh xảo
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (HSD 7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
7 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương Nhận 1 trong 4
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Lệnh
Mốc 2.000 30.000 Chân Nguyên Nhận 100%
2 tỷ EXP (cộng dồn)
15 Rương Tinh Mỹ
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (HSD 7 ngày)
Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả (HSD 7 ngày)
10 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
40 Uẩn Linh Yếu Quyết
500 Đại Tinh Ngọc
12 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương Nhận 1 trong 4
2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
1 Trấn Phái Linh Dược
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Mốc 3.000 50.000 Chân Nguyên Nhận 100%
3 tỷ EXP (cộng dồn)
20 Rương Tinh Mỹ
1 Diệu Dương Lệnh
1 Diệu Dương Tinh Thạch
1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
4 Hộp Đồ Phổ Anh Hào Nhận 1 trong 2
1000 Huyền Nguyên
Mốc 4.000 Trấn Phái Linh Dược Nhận 100%
4 tỷ EXP (cộng dồn)
2 Anh Hào Tinh Thạch Nhận 1 trong 2
1 Anh Hào Lệnh
Mốc 6.000 10 Rương đồng hành loại 3 Nhận 100%
4 Anh Hào Tinh Thạch
1 Anh Hào Lệnh
8 tỷ EXP
500 Bạch Tinh Ngọc Nhận 1 trong 2
5 Tử Tinh Ngọc

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.